Grænsesognenes Vintermøde

Dato
Sted

Hostrup kirke, Solvigvej 1, Tønder

Gudstjeneste i Hostrup Kirke ved biskop Elof Westergaard, efterfølgende kaffebord og foredrag i Jejsing Forsamlingshus ved Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Thestrup Højskole. Arrangementet er fælles med Grænsesognenes Vintermøde.