Emil Nolde

Dato
Sted

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Foredrag med Hans Jørgen Bonnichsen: Emil Nolde - Grænser, kunst og politik ”1864” placerede den i dag verdensberømte Emil Nolde mellem Tyskland og
Danmark. Bonnichsen, der selv er barn af grænselandet, giver en aktuel tolkning af, hvordan de ydre og indre konflikter i Nord- og Sydslesvig og senere nazismen
havde indflydelse på Noldes og liv og værk. Et rum hvor det blev et spørgsmål om “dem og os”. Bonnichsens tolkning pointerer det højaktuelle politiske grænseland
mellem ”os” og ”de andre”, som er blevet aktuelt efter 11. september 2001. Alle er velkomne. Entré 100 kr. incl. kaffe og kage. Bonnichsen er pensioneret
chefkriminalinspektør efter 41 år i dansk politi. Han har en national som international politilederuddannelse. Han har i sin fritid erhvervet sig en BA i litteraturvidenskab
med kunsthistorie fra Københavns Universitet og har taget en lang række andre universitetskurser bl.a. i symbolisme, renæssance og Islam i det 21. århundrede.
Bonnichsen tilbragte 20 år af sit politiliv i Rigspolitichefen Rejseafdeling, populært kaldet Rejseholdet, hvor han sluttede som Rejseafdelingens souschef. I de sidste 9 år var han den operative chef for Politiets Efterretningstjeneste. Han er forfatter til en række fagartikler og bidrag til antologier om kunst, overvågning og efterretningsvæsen.