Generalforsamling

Dato
Sted

Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68, Herning.

Vi begynder med selve generalforsamlingen. Dagsordenen vil i overensstemmelse med vedtægterne være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Forhandling om og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen
6. Valg af styrelsesmedlemmer og af 2 revisorer.
7. Eventuelt

Bemærk – at der efter ændrede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i 2013 ikke længere annonceres i aviserne.

Derefter bliver det tid til kaffe. Du bedes selv medbringe kaffebrød i fornødent omfang.

Efter kaffen får vi besøg af: N N – har du en person eller et emne du gerne vil høre om, så kontakt formanden, så ser vi hvad vi kan finde frem til…

Vi ses!