Virksomhedsbesøg

Dato
Sted

Erhvervsskolen Vestjylland Vestergade 42, Borris (Den tidligere Borris Landbrugsskole)

Erhvervsskolen Vestjylland er en specialskole, der hjælper udsatte unge videre i livet. Der tilbydes flere personligt tilrettede, praktiske uddannelser. Det kan være medhjælper i køkken, service, landbrug, produktion, værksted og pedel. Man baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder. Udover at blive vist rundt i stalde og værksteder får vi fortælling og kaffe. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com / 51920900 Senest 23/3 Pris 75 kr