Generalforsamling

Dato
Sted

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Dagsorden ifølge vedtægter. Efterfølgende fortæller journalist Erik Holm om sit hjertebarn, Folketidendes rejseklub, Klub FT, hvor han gennem 31 år har ført Lolland-falstringer rundt i hele verden.