Afstemningsfest

Dato
Sted

Henriette Hørlücks Skole, Slotsvæget 1, 5000 Odense C

Historiker Lars N. Henningsen vil fortælle ud fra hans bog "Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790èrne Slesvig. - en historie som er højest relevant i dette reformationsjubilæumsår - og som blandt meget andet tangerer det altid levende spørgsmål om tradition kontra fornyelse i kirken.