Kalender

Sjælland

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kom gerne med idéer/forslag til arrangementer eller kommentarer.
Derefter fortæller Line Elmegaard Nielsen om, hvordan det er sammen med ca. 10 andre unge at være et år til søs på Atlanterhavet og Stillehavet, f. eks. ikke at se land i 23 dage. Et år rigt på oplevelser og erfaringer.
Line er i dag uddannet maskiningeniør og ansat hos Haldor Topsøe.
Et spændende foredrag ledsaget af billeder.
Foreningen er vært ved ost og rødvin.

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Gedser remise , Stationsvejen 20, 4874 Gedser

Grænseforeningen Lolland og Grænseforeningen Guldborgsund arrangerer tur til Gedser og MejeriGaarden.
Vi besøger remisen og Det Gule Palæ. Her skal vi bl.a. se de mange lokomotiver og togvogne, opleve den historiske stemning, se arbejdsmiljøer og udstillinger samt gå på opdagelse i de gamle bygninger. Vi skal også se ”Det Gule Palæ”, kommandoposten fra Olsenbanden-filmen ”Olsenbanden på Sporet”. Efter at have set Remisen og Det Gule Palæ tager vi til det ”Det Sorte Geomuseum” , Skolegade 2B, 4874 Gedser. Det Sorte Museum er et naturhistorisk museum. Museet viser fossiler, mineraler, bjergarter og rav. Museet har også skiftende særudstillinger om geologiske perioder, bjergarter og lignende. Herfra kører vi til MejeriGaarden, Gammel Landevej 87, 4874 Gedser, hvor vi kl. 13.15 får serveret en dejlig frokostplatte og efterfølgende kaffe med kage. Dagen slutter af med, at vi kører igennem Bøtøskoven og forhåbentligt ser de vilde heste samt evt. hører lidt om skovens enestående dyre- og planteliv, plejehugst, hegningerne, vildheste og køer, samt hvad der skal ske fremadrettet. Prisen for hele arrangementet ,eksklusiv drikkevarer til frokosten, er 200 kr. pr. person for medlemme, ikke medlemmer 250,00kr. Der køres i egne biler, samkørsel kan arrangeres. Tilmelding til Tine Vægter på 22 93 46 96 eller tiv65@hotmail.com senest d.8/5

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen.
Udflugt til Havørnens rige med guide. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt. Fiskeørnene kommer i træktiden april-maj og august-september, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne, selvom de (endnu) ikke er registrerede som ynglefugle ved søerne. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage på Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Vi har booket 30 pladser. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. for Ikke medlemmer 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Formanden for Grænseforeningen, Jens Andresen holder foredrag med titlen ”En familie på begge sider af grænsen i det 20. årh.” Jens Andresen vil holde foredrag om, hvordan danskheden udvikles i en tilfældig sydslesvigsk familie i krig og fred. Jens Andresen er født og opvokset på slægtsgården i Kalleshave ved Agtrup i Sydslesvig. Familien har været dansksindet så langt tilbage nogen ved. Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og er samtidig formand for Tønder Amts Grænseforening. Han har været amtsrådsmedlem, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Tønder Kommune, ligesom han har været formand for det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig. Han er i dag udover formand for Grænseforeningen, formand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster.
Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

Kreds 6 - Vestsjælland

Café Fuglen, Byagervej 17, Fuglebjerg

Vi begynder kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær.
Efter generalforsamlingen ”Generationspassiar” med Niels Henriksen, Sorø, og Jeppe Pers, Grænseforeningen. Ordstyrer: foreningskonsulent Claus Jørn Jensen.
Emne: ”Grænseforeningens puls – baggrund og holdninger”.
Entre for aftenen inkl. 3 stk. smørrebrød kr. 100,-.
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 1. maj til kredsformand Erling Nielsen, Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Gedser Remise, Stationsvejen 20, 4874 Gedser

Vi starter med at besøge Remisen og Det Gule Palæ. Her skal vi bl.a. se de mange lokomotiver og togvogne, opleve den historiske stemning, se arbejdsmiljøer og udstillinger samt gå på opdagelse i de gamle bygninger. Vi skal også se ”Det Gule Palæ”, kommandoposten fra Olsenbande-filmen ”Olsenbanden på Sporet”. Efter at have set Remisen og Det Gule Palæ tager vi til ”Det Sorte Geomuseum”, som er et naturhistorisk museum, som viser fossiler, mineraler, bjergarter og rav. Museet har også skiftende særudstillinger om geologiske perioder, bjergarter og lignende.
Herfra kører vi til MejeriGaarden, Gammel Landevej 87, 4874 Gedser.
Kl. 13.15 får vi serveret en dejlig frokostplatte og efterfølgende kaffe med kage.
Dagen afsluttes med en tur igennem Bøtøskoven, hvor vi forhåbentligt ser de vilde heste samt evt. hører lidt om skovens enestående dyre- og planteliv. Prisen for hele arrangementet, eksklusiv drikkevarer er kr. 200,- pr. person.
For ikke medlemmer: kr. 250,-. pr. person. Der køres i egne biler, samkørsel kan arrangeres.
Tilmelding senest onsdag den 8. maj til Tine Vægter på 22 93 46 96 eller tiv65@hotmail.com.

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Udflugt til havørnens rige. Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. For ikke medlemmer: 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk. Vi har booket 30 pladser, så vent ikke for længe.

Midtsjællands Grænseforening

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af næstformand og kasserer
6. Valg af mindst 1 evt. flere bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord.

Derefter holder Ruth Villadsen foredrag om
”Grænseforeningen – i dag og i morgen”

Ruth er medlem af grænseforeningens bestyrelse for region Sjælland, valgt i 2016 og genvalgt i 2018.
Hun er derfor med til at planlægge foreningens aktiviteter ved fejringen af hundredåret for genforeningen, og hvordan Grænseforeningen skal arbejde i tiden efter 2020.

Sydslesvig

24. - 27. maj 2019
Flere medlemmer har ved generalforsamlingen udtrykt ønske om, at vi arrangerer en tur til Sydslesvig i forbindelse med årsmøderne.
Vi har derfor spurgt Jaruplund Højskole, om de kunne hjælpe med et arrangement, og de har nu sat et weekendophold med deltagelse i årsmøderne på skolens kursusprogram.

Vi har lovning på 15 pladser indtil marts, så hvis der er interesse for turen, vil vi prøve at arrangere en fællesrejse fra fredag den 24. maj til mandag den 27. maj.

Hvis vi skal arrangere en fælles tur, skal vi have besked senest 15. februar.

Da det er et åbent kursus, kan man også tilmelde sig direkte til skolen, og selv køre derned.

Yderligere oplysninger kan ses på
https://jaruplund.com/de-danske-aarsmoeder/

Med venlig hilsen

Ejner Børsting
Tlf. 2021 8863
e-mail: ejner@graensen-midtsjl.dk

Det fulde program
Fredag d. 24. maj
15.00 Ankomst og indkvartering
16.00 Kaffe med boller/kage og gennemgang af programmet
17.00 Rundvisning
18.00 Aftensmad på Højskolen
Aftenmøde i Flensborg

Lørdag d. 25. maj
08.00 Morgenmad
09.00 Morgensamling
10.15 Foredrag om Sydslesvig
12.00 Frokost på Højskolen
14.00 Deltagelse i et årsmøde i Flensborg med sang, underholdning og taler (formentlig på Duborg skolen)
18.00 Aftensmad på Højskolen eller på restaurant i byen
19.30 underholdning, koncert eller lignende på Flensborg Hus, eller i en af kirkerne

Søndag d. 26. maj
08.00 morgenmad
09.00 Morgensang ved flagstangen
09.15 Afgang til f.eks. Mikkelberg eller Dansk Centralbibliotek i Flensborg for at se på en Sydslesvigs kunstudstilling
12.00 frokost i Husum, Flensborg eller Slesvig
14.00 Deltagelse i friluftsmødet i Slesvig ved A.P. Møller Skolen og optog gennem byen.
18.00 Middag på Højskolen og afslutningsaften
Mulighed for overnatning til mandag, ellers afrejse efter aftensmaden

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Stephen Egede Glahn holder foredrag med titlen: ”Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie.” Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i den sammenhæng, selv om hun døde, da han var 3 år. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Cafe Fuglen . Byagervej 17. 4250 Fuglebjerg

Kaminpassiar med tidligere direktør i Grænseforeningen Niels Henriksen og studerende Jeppe Pers. Ordstyrer Claus Jørn Jensen.Tilmelding på tlf. 55 45 35 83.
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe/te og smørrebrød.

Ringsted

Fredag - søndag d. 13. – 15. september.
Den årlige 3 dages tur til Sydslesvig med Mogens Larsen og AOF.
På vejen besøger vi Vadehavscentret, porten til Unescos verdensarv. Der er kendt for de smukke omgivelser og smukke natur.
Herfra køres langs Vadehavet til Husum Schwesing KZ lejr. En underafdeling af Neuengamme. Videre til Christian Lassens gård i Jardelund inden vi når frem til Landgasthof Tarp-for indkvartering, keglespil, spisning og aftenhygge.
Lørdag: Vi kører til Lyksborg Slot med rundvisning. Der fortsættes langs Østersøen til Slien og gennem Slesvig til Danmarks første hovedstad Hedeby, hvor vi skal se det meget interessante museum. Så går turen tilbage til hotellet med samme program som fredag aften.
Søndag: Gudstjeneste i Sporskifte danske Kirke.
Herfra til Flensborg øst, hvor vi ser Chr. den 4s gamle Byport. Så er der frokost på Sct. Knudsborg. Hvor vi mødes med gildebrødrene endnu en gang og nyder diverse ritualer og drikkevarer. Efter besøget i en grænsebutik går turen hjemad.

Pris for turen 2995,00 kr. Tillæg for enkeltværelse.
Udførligt program og tilmelding på telefon 2521 3051.

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted

Seminarielektor, forfatter m.v. Jørn Buch, Haderslev kommer og fortæller om anden verdenskrig og tiden der fulgte. Buch har et meget indgående kendskab til emnet og har været rejseleder bl. a. til Normandiet. Han er en meget levende fortæller og der venter en meget spændende aften.
Pris for medlemmer kr. 50,- og kr. 60,- for ikke medlemmer.

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted

Peder Lundager fortæller ud fra Højskolesangbogen og Poul Olsen spiller til. Alfred Heebøl og Bringstrupspillemændene medvirker også.

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

Bustur til Skibelund krat, Museum Frello og Tirpitz, Blåvand

Syddanmark

Esbjerg kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming, Grænseforeningen for Esbjerg Kommune

Jerne Kro Fredensgade 28 Esbjerg Ø.

Vi får besøg af formanden for Folketingets Sydslesvigudvalg. MF Anni Matthiesen (V) Krogager. Grindsted.

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Fredericia Banegård

Jaruplund Højskole og Dannevirke Museet. Afgang fra Fredericia Banegård kl. 9.30 Hjemkomst kl. ca. 18.30. Vi ankommer til Jaruplund Højskole ca. kl. 10 og får en kop kaffe og et foredrag, inden der serveres middag. Herefter går turen videre til Danevirke Museum. Her vil der være en rundvisning på 45 min.
Husk praktisk overtøj og fodtøj. På museet er der også udstillinger inden døre. Pris medlemmer: 550 kr. ikke medlemmer 600 kr. Tilmelding og betaling senest den 3. september til Marie Fink-Nielsen, 40927742 eller marie.fink-nielsen@gmail.com Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.
Betaling sker udelukkende på Nordea 2440 9200500097 - husk at angive navn.

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Kl. 7.30 Afgang fra Nyborg, Toldbodgade
Kl. 8.00 Opsamling ved Dalumhallen
Kl. 8.30 - Staurby Skov
Kl. 9-9.30 Kaffepause ved Hylkedal
Kl.11 Ankomst til Chr. Lassens Mindestuer : Rundvisning . Herefter frokost (MAN MEDBRINGER SELV MAD OG DRIKKE)
Kl. 13 Afgang til Slesvig
Kl.14 Sejltur på Slien til Mysunde med ” Wappen von Schleswig”
Kl. 14.55 : Ankomst til Mysunde. Retur til Slesvig med bussen.
Kl. 15.30 Rundvisning på Holm v/ Nils Vollertsen
Kl. 17: Afgang fra Slesvig
Et sted på hjemvejen spiser vi middag ( eks. Landbohjemmet i Holbøl) incl.i prisen
Kl. 20 Staurby Skov
Kl. 20.30 Dalum Hallen
Kl. 21 Nyborg
Pris: Medl. 450kr., ikke-medl. 550kr. OBS Ny Pris.
Bindende tilmelding og indbetaling inden/senest d. 1/7 2019 til kasserer Eskild Gormsen: tlf 22784362 ,
Helst på mail : begormsen@anarki.dk, gerne med opgivelse af tlf.nr.
Betaling til konto: 2018 7785627094
HUSK PAS; FROKOST; DRIKKEVARER

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Ringe Bibliotek (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Det er overalt. Det røde flag med det hvide kors. Det lille flag har haft stor betydning, siden det på en sommerdag i 1200-tallets Estland dalede ned fra himlen og sørgede for dansk sejr i korstogskrigen. Myten og erindringen sidder dybt i danske borgere i dag. Dannebrog er også virkelighed. Staten, kongen og adelen tog nemlig flaget til sig, inden det i 1800-tallet blev for folket. I dag kipper vi med flaget, straks der er det mindste at fejre, og vi viser det frem året rundt i butikker og på markeder. Som nationalt symbol signalerer Dannebrog en slags enhed, fællesskab og identitet – men det sætter også følelser i brand. Torben Kjersgaard Nielsen, lektor i middelalderhistorie ved Aalborg Universitet, hejser flaget og fortæller om myten og om brug af Dannebrog siden dengang, himlen åbnede sig. Foredragsholderen har for nylig forfattet bogen Dannebrog i serien 100 Danmarkshistorier udgivet af Aarhus Universitetsforlag.
Foredraget sker i samarbejde med Folkeuniversitetet Ringe-Ryslinge.
Entre: 50 kr. (incl. kaffe og kage).

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52 Christiansfeld

Det er muligt, at følge det gamle Kongeå-grænses forløb ret tæt, hvis man kører ad små veje. Vi cykler en knap 20 km lang tur, hvor vi passerer adskillige grænseovergangssteder, gamle gendarmhuse og genforeningssten. Den medbragte frokostpakke fortæres undervejs. Til slut tager vi også en tur på trampestien tæt på museet, inden vi besøger Genforenings- og Grænsemuseet og får en rundvisning for til sidst at få kaffe på Frederikshøj Kro.
Pris for entré og kaffe: 100 kr. Tilmelding senest 1. juni på 40 32 98 87.
Arrangør: GF Kolding.

Gråsten Slot

I 2017 havde vi en tur rundt om Nybøl Nor, hvor vi skulle have begyndt med at se Gråsten slot og Slotskirke. Det lod sig desværre ikke gøre den dag. Vi prøver igen – denne gang uden cykler. Vi starter med at gå ind for at se den smukke barokkirke og bevæger os så ud i slotshaven, hvor vi kan sætte os og spise vores medbragte madpakke. Dernæst kører vi ned til Papirmuseet, Bomhusvej 3, 6300 Gråsten. Her kan vi se en hel lille by lavet af papir. Der er også mulighed for at gøre indkøb. Vi slutter af med kaffe på ”Det Gamle Apotek” over for Gråsten Slot. Pris for kaffe + kage: 60 kr.
Af hensyn til samkørsel bedes om tilmelding senest mandag den 2. september på tlf. 40 32 98 87.
Arrangør: GF Kolding.

Wilhelmstrasse 8, 24395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke og Jens Holms Hus

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende. Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2019. Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk
Arrangør: Sct. Nicolai kirke i samarbejde med Grænseforeningen for Kolding.

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel. Tilmelding senest den 30. november til Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Foredrag ved tidl. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen. Han fortæller om Sønderjylland i overgangsperioden fra 1918 og frem til i dag. Han kalder sit foredrag ”Fra mod hinanden til med hinanden”.
Pris for foredrag og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest den 20. maj til Kirsten Rykind-Eriksen på telefon 40 26 54 89 eller mail: rykind@bbsyd.dk. Arrangør: Kreds 20 i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Afgang fra Nyborg, Toldbodgade

Efter kaffe v. Hylkedal fortsætter vi til Vadehavscentret, hvor vi får guided rundvisning. Herefter går turen til Ribe, middag på restaurant (drikkevarer for egen regning), hvorefter man selv kan gå rundt i byen, besøge Domkirken, Vikingemuseet el. andet. Hjemturen starter kl 17. Forventet ankomst Nyborg kl 19
Pris: Medl. 600 kr. , ikke-medl. 675 kr. Includeret i prisen: Entrè, guide og middag. Bindende tilmelding senest d.15.april gerne på SMS: Helene Sørensen : 23843785 Samtidig med tilmelding betaling på konto:6880-0001059541.

St. Laurentii Salen, Langegade13, Kerteminde

Generalkonsul Kim Andersen , Flensborg fortæller. Arrangementet er i samarbejde med Foreningen Norden, Kerteminde/ Munkebo. Pris for kaffe/kage 40kr.

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Multikulturhuset, Salen, Sønderborg

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Folketingspolitiker Anni Matthiesen kommer i sin egenskab af formand for Sydslesvigudvalget og fortæller om arbejdet i udvalget. Trio 1-2-3 underholder.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe/lagkage.

Sydslesvig

Holtenå SSF, under udarbejdelse. Vi besøger Christian-Lassen-Museet i Jardelund, hvor vi får frokost efter rundvisning. En attraktion mere vil blive besøgt.
Reserver allerede nu datoen! Tilmelding den 1.3.2019.

Slotskajen, Sønderborg

Vi hejser flaget ved slotskajen. Mandskoret fra Sønderborg synger, og der serveres morgenkaffe i det fri ved flagstangen. Alle, der har lyst til at fejre Dannebrogs 800 år, er hjertelig velkomne.

Sønderborg

Målet for turen er Rendsborg. Vi får en guidet tur gennem byen, som engang var Danmarks næststørste fæstningsby. Besøg på det jødiske museum og kunstgalleriet Nord-Art, der er Europas størstekunstudstilling med nutidig kunst. På hjemvejen serveres aftensmad i Christianslyst, Sønder-Brarup.
Nærmere annonceres eller oplysninger fås ved henvendelse til Kirsten Fanø på 61778515 eller kifanoe@gmail.com

Sønderborg

Vi vil kigge nærmere på byen Tønning i det sydvestlige hjørne af Sydslesvig. Med lokal guide besøger vi Multimar-museet og Ejderdæmningen, et kystsikringsanlæg ved Vadehavet, Unescos Kulturarv. Derefter besøger vi bymidten, hvor der også bliver lidt tid på egen hånd.

Riddersalen, Sønderborg Slot

Grænseforeningen Sønderborg kan fejre sit 90-års-jubilæum. Det fejrer vi med et Åbent Hus-arrangement i Riddersalen. Der vil være workshops, festtaler, hyggeligt samvær og lidt godt til ganen. Musikgruppen Trio 1-2-3 medvirker. Alle er velkommen!

Tønder Amts Grænseforening

Klægager

Årets sangaften vil blive ledet af Michell Smedegaard Boysen, musiker og højskolelærer på Rødding højskole. Tema : livets gang som musikalsk rejse gennem højskolesangbogen, med enkelte afstikkere.
100 kr pr person incl. kaffe/the og kage. Ingen tilmelding.

Sæd Grænse

Turen går til Schackenborg, Højer, middag på Hohenwarte, eftermiddagskaffe på Klægager, Ballum Vesterende
Tilmelding til Torben Ravn : 21432390

Vejle og omegn, Grænseforeningen for Vejle og omegn

Borgvold, Vejle.

Når vi kommer til Friedrichstadt, vil vi få en rundvisning i byen. Yderligere oplysninger om byen: www.tysklandsguide.dk/friedrichstadt
Derefter spiser vi frokost i byen. Efter frokosten kører vi til Roter Haubarg, en nordfrisisk marskgård på Ejdersted og ser deres lille museum.
Her serveres eftermiddagskaffen og så går turen tilbage til Vejle. Pris for medlemmer 150.00 kr. inkl. Bustur, guidet tur i byen, frokost (eksklusive drikkevarer) og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest den 15.april 2019 til Hans Jørgen Hansen tlf. 21 42 83 06 eller 75 81 50 11.
Mail hansjoergenhansen@dadlnet.dk eller Inger Christensen tlf. 29 88 63 88. Mail inger- vibeke@hotmail.com

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Debataften med musik og sang. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvor er vi blevet klogere mht. samarbejdet mellem dansk og tysk kultur? Nærmere program følger.

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Folkehjem, Aabenraa

Christiansfeld er en af de mest særprægede byer i Danmark og fik i juli 2015 det internationale samfunds højeste anerkendelse, da UNESCOs Verdensarvskomite valgte at placere Christiansfeld på listen over bevaringsværdige byer, bygningsværker og naturområder.
Christiansfeld blev grundlagt i 1773 da vores daværende konge, Christian d. 7, gav lov til, at Brødemenigheden måtte opføre den unikke bymidte som idealby, der sammen med de velbevarede bygninger nu har skaffet den plads på verdensarvslisten.
Efter en kaffepause på Brødremenighedens Hotel, kører vi ca. 2 km til Danmarks største og ældste velbevarede bullade opført i 1668. Et bulhus er grundlæggende et bindingsværkshus med stolper, hvor der er skubbet vandrette egeplanker, de såkaldte bul, ned i stolpernes riller.
Turen bliver guidet af Lorens Asmussen, Christiansfeld Centret.
Turens længde er ca. 2 km.
Pris pr. person, 250 kr. inkl. Transport, guidning og kaffe.
Tilmelding til Calle Bork Thams, tlf. 30 59 53 39. eller mail, callethams@gmail.com senest fredag den 31. maj kl. 12,00.

Program:
Kl. 13,00. Afgang med bus fra Folkehjemmet, Aabenraa.
Kl. 14,00. Guidet tur ved Lorens Asmussen.
Kl. 15,40. Kaffe på Brødremenighedens Hotel.
Kl. 16,30. Bulladen.
Kl. 17,30. Folkehjemmet i Aabenraa.

Midtjylland

Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Genfundne bro

Besøget starter ved den genfundne bro ved Vestbirk med formiddagskaffe. Derfra køres til Bryrup, hvofra vi kører med veteranbanen til Vrads, hvor frokosten indtages.

Til sidst besøg på Pasgård Skovdistrikts skovmuseum. Der er udstilling om skovbrug ogmodstandsbevægelsens aktiviteter under anden verdenskrig.

Der sluttes af med en kop kaffe.

P-pladsen ved Jyske Arena, Silkeborg

København set gennem historiske briller.

En 2-dages tur til København i samarbejde med Grænseforeningen i Viborg.
1. dag: Vil vi besøge Grænseforeningens kontor i Peder Skrams gade, hvor vi vil blive modtaget
af generalsekretæren Knud Erik Therkelsen og hvor vi får en frokost. Derefter aflægges
et besøg i Arbejdermuseet . og sidst på eftermiddagen besøges Grundtvigskirken med guide.
Overnatning på Hotel Absalon og en 3-rettes middag på restauranten Frk. Barners Kælder.
Om aftenen vil det evt. være muligt at gå i teater, aflægge et besøg i Tivoli m.m.
2. sag. Efter morgenmad kører vi til Christiansborg, hvor vi vil blive modtaget af Christian Juhl, der
er medlem af præsidiet og Sydslesvigudvalget m.m., som vil vise rundt i Folketinget. Vi af-
slutter besøget med en frokost i Snapstinget. Om eftermiddagen besøges Klunkelejligheden,
der er en del af Nationalmuseet og også den faste udstilling om perioden 1848-1915. Så
er tiden til at drage hjemad og på Fyn holder vi ind på Næsbylund Kro, hvor vi får aftensmad.
Vi vil være i Silkeborg ved 21-tiden.

Pris. 2.375, - kr

Teknisk arrangør: ANS Rejser ( tlf. 70 26 00 49, email: rejs@ansrejser.dk)

Turansvarlige : Paul Rathje fra Silkeborg-Hammel Grænseforening tlf.: 22 74 18 67
Karen Marie Ravn fra Viborgegnens Grænseforening tlf. 21 84 36 56

Herudover medvirker Hans Jørgen Lyholm fra Viborgegnens Grænseforening.

Herning & Ikast-Brande kommuner, Grænseforeningen for

Herning Friskole (lokalet i stueetagen), H. C. Ørstedsvej 68, Herning

Dagsordenen vil i overensstemmelse med vedtægterne være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent for 2020.
5. Behandling af forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen
6. Valg af styrelsesmedlemmer og af 2 revisorer.
7. Eventuelt

Vi begynder med selve generalforsamlingen, derefter bliver det tid til kaffe!
Den laver vi i styrelsen hjemmefra, medens man selv bedes medbringe kaffebrød i fornødent omfang…
Efter kaffen får vi besøg af: N N – har du en person eller et emne du gerne vil høre om, så kontakt Carsten Dalgaard tlf. 9715 5851, så ser vi hvad vi kan finde frem til…

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Klostergården, Havne Allé 12A, Horsens

Vi afvikler først den årlige generalforsamling, hvor beretning for det forgangne år aflægges af formanden, og foreningens regnskab for 2018 forklares af kassereren. Der skal vælges bestyrelse, og der opfordres meget til at overveje, om du (eller en du kender) vil træde ind i bestyrelsen. Derefter skal fremtiden diskuteres og planlægges. Det er også din forening, så det er vigtigt, at du kommer. Der vil komme et endnu ikke planlagt indslag. Der serveres kaffe/te og smørrebrød. Deltagelse er gratis.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Vesterled, Vedsterledvej Hvide Sande

Lørdag den 14. september kl. 12:00

Særskilt invitation fremsendes senere.

I 2018 var der mere end 65 personer der fandt vej til Sdr. Haurvig til denne begivenhed. Så meld dig til i god tid… middag fra kl. 12:00 – til en pris af kr. 150,- eller 20 €. (Betales på dagen…)

Vi har endnu ikke Årsmødetaleren på plads, men vi satser på at finde en, der som altid får ordet frit, – i gode venners lag!
Flere og flere som har trådt deres barnesko, på Lejrskolehjemmet Vesterled, finder nu i en moden alder – atter vejen til stedet…
Vi har plads til rigtig mange – før rammerne strammer – rekorden er fortsat 160 – i 2011.

Vedrørende et evt. medlemskab af ”Støtteforeningen for Lejrskolehjemmet Vesterled” kontakt Carsten Dalgaard 9715 5851.

Læs mere på: www.vesterled.de bemærk .de – da siden ligger hos Skole-foreningen!!
Den kan være lidt langsom til at åbne – tålmodighed er en dyd – og nogen gange en simpel nødvendighed!

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Helligåndshuset, Lille Sal

Samtalecafé med det danske mindretal i Sydslesvig. Samme familie, tre generationer, tre synsvinkler:
Bente og Peter Hillebrecht, Flensborg (forældre)
Lisbeth von Winterfeld, Flensborg (datter)
Lea Heurmann, Flensborg (barnebarn)
Det danske mindretals opfattelse af, hvordan man lever som dansk i Sydslesvig er altid til diskussion og er præget af den historiske baggrund - 1940’erne, 1990’erne eller endnu senere. Hvor meget betyder det danske sprog? – i skolen, i foreningerne, i lokalpolitik? Og de mange mindretalsforeningers betydning?
Kom og hør samme familie: tre generationer, tre synsvinkler, tre meninger.

Randers Arena

Fredag 10. – søndag 12.maj Arrangør: GF-Mariagerfjord. Vi bor og spiser på Christianslyst og kører ud derfra.
Husk PAS.
10/5 Kl. 9.00: Afgang fra Randers Arena. Formiddagskaffe på Ejer Bavnehøj.
Frokost og rundvisning på Rønshoved Højskole. Generalkonsul Kim Andersen tager imod
på generalkonsulatet i Flensborg, kaffe. Indkvartering og aftensmad på Christianslyst.
11/5 Flensborg, Duborg-Skolen, orientering og rundvisning
v. Jens Overgaard.
Orientering om Flensborg som regeringsby i Det 3.
Riges sidste dage i maj 1945.
Besøg på slottet Lyksborg, orientering om dets rolle i
dansk royal historie.
Aftensmad og aftenunderholdning på Christianslyst. Duborg-Skolen
12/5 Over Sønderløgum, Rudbøl og Møgeltønder til Vadehavscentret i Vester Vedsted, frokost.
Via Ribe går turen hjemover med aftensmad på Løsning Kro v. Hedensted.
Tilmelding senest 1/4 t til Erik Overgaard tlf.32 18 01 86, erik@keovergaard.dk
Pris 2000 kr. (fuld forplejning og entreer, ekskl.drikkevarer) - enkeltværelse + 150 kr.
Betaling senest 10/4 (angiv navn) til: GF-Mariagerfjords pengeinstitut:
Jutlander Bank: reg.nr 9338 kontonr. 3220141526.

Sct. Clemens Kirke, Parboulevarden 15

Grundlovstaler: Tidl. Formand f. Folketinget Christian Mejdahl, Oudrup v. Løgstør. Fællessang og korsang, gratis kaffebord. Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen samarbejder om det årlige grundlovsmøde. Vejret bestemmer, om vi skal være ude eller inde.

Helligåndshuset, Store Sal.

Fra mod hinanden til med hinanden - 1920 til i dag. Foredrag af tidl. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, Aabenraa. Mødet arrangeres sammen med Garderforeningen for Randers By og Omegn

FOF, J.V. Martins Plads 1, Randers

En vandretur gennem grænselandet. Billeder, sang og fortælling af organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup, Esbjerg. Vandreturen begynder dér hvor Vadehavet, Danmark og Tyskland mødes. Vi går i grænselandet hele vejen til Padborg, hvorefter vi følger Gendarmstien, der er kendt som én af Danmarks smukkeste vandreruter. I forbindelse med foredraget skal vi synge, se billeder og høre fortællinger om egnen og de nationale følelser, der siden 1864 har været en del af grænselandets identitet. Ved klaveret: Mette Nørup.

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Højmark Kirke

Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne Byskov i Højmark Kirke forsættes i Højmark Hallen med kaffebord og musikalsk underholdning. Aftenens musikalske indslag forestås af ”Bovbjerg Fyr-Orkester” - Bovbjerg Fyrs 5 mands husorkester, der spiller fornøjelig og glad musik bl.a. akustisk folkemusik. Fællesarrangement med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk, Foreningen Norden og Husmoderforeningen. Pris: 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 22. april.

Museumspladsen, Ringkøbing

Vi skal i år på ”En rejse rundt i Brejning Sogn og Spjald”. Lokale mænd og kvinder vil denne aften guide os rundt til spændende steder i Spjald og omegn. Vi skal bl.a. besøge ”Billig Arbejdstøj”, Egnsmuseet, Brejninggård, Væggerskilde Kirke, Laugesens Have m.m. I aftenens løb serveres sandwich, drikkevarer og kaffe. Pris: 150 kr. for bus og traktement.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 20. maj – begrænset deltagertal.

Norge

Sommerturen går i maj/juni måned til Oslo og Lillehammer.
Der planlægges en bustur til Norge i tiden 26.5. - 1.6. 2019.
Program udarbejdes.

Museumspladsen, Ringkøbing

Det er efterhånden blevet en tradition at indlede efterårssæsonen med en grillaften. I år afvikles aftenen ved Danmarks Flymuseum i Stauning. Vi starter med en guidet rundtur i museet. Herefter tager Jonna og Bo Trelborg over og forestår grillen og den lækre grillmad – efterfulgt af kaffe og hjemmebagt kage. Det plejer at være en hyggelig aften.
Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 12. august. Alle er velkomne - men begrænset deltagertal.

Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Også i år starter vi aftenen med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og spil ved Kis og Hans Holm (Hans Holm er komponisten til den populære sang i Højskolesangbogen: ”Livstræet”). Pris: 160 kr. Alle er velkomne – også selv om man ikke er medlem.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 16. september.

Vestjyllands Højskole

Vestjyllands Højskoles ”nye” forstander, filosof og forfatter Anders Fogh Jensen vil præsentere sig og holde foredrag – emnet aftales senere. Endvidere skal vi nyde højskolens kaffebord. Pris: 80 kr. Alle er velkomne. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 7. oktober.

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus den 25. - 26. - 27. oktober med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med Østergaard/Ravn, der underholder med et varieret repertoire af ældre og nyere sange og musik fra mange lande - afbrudt af en kaffepause.
Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 25. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 7.30 med kurs mod den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Skanderborg

Vi skal besøge Ejdersted, den nordfrisiske halvø nord for Ejderens udmunding og spise frokost på Roter Haubarg, som er et eksempel på den helt specielle arkitektur, der findes på egnens marskgårde. Undervejs vil vi se sluserne i Tønning og Ejderdæmningen. Tilmelding til Doris tlf.: 22486473

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11 ved provst Jacob Køhn Andersen. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole, Aage Augustinus, vil tage os med på ”et historisk krydstogt i Højskolesangbogen – danskernes drømmebog.”
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirken og Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere højskolelærer og højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole, Niels Ole Frederiksen, der vil holde sit foredrag, ” Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”, hvor hans far var ansat og ikke indsat. Fællesarrangement med menighedsrådet.
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Højmark kirke og bagefter Højmark Hallen

Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne Byskov i Højmark Kirke forsætter vi i Højmark Hallen med kaffebord og musikalsk underholdning. Aftenens musikalske indslag forestås af ”Bovbjerg Fyr-Orkester” - Bovbjerg Fyrs 5 mands husorkester, der spiller fornøjelig og glad musik bl.a. akustisk folkemusik. Fællesarrangement med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 22. april.

Bratbjergvej 3, Hanning, Skjern

Først ser vi den store og særprægede have med de mange spændende detaljer, som Niels- Juel Tilsted gerne fortæller om. Derefter går vi ind for at lytte til Niels-Juel Tilsted´s fortælling om livet som politimand på Grønland. I en pause i foredraget er der kaffebord. Pris 75 kr.

Nordladen på Tipperne

I Nordladen er der en fin udstilling, som vi først kikker på inden vi i bil begiver os ud i Tipper-reservatet. Vi stopper ved Tipperhuset og det nye fugletårn. I tårnet vil Edvard Lysgaard fortælle, hvilke fugle der ses i landskabet. Da det kun er ret få, der kan være i tårnet ad gangen serveres der kaffe i Tipperhuset imens. Der er også en jordsti ud til et skjul, som interesserede kan benytte. Pris 75 kr (børn gratis). Er der nogle der mangler kørelejlighed, vil vi forsøge at finde ledige bilpladser.

Spejderlejren Tydal, Eggebæk

Fredag den 24 til søndag den 26. maj 2019. Vi mødes fredag eftermiddag/aften i Tydal, hvor der er hyggeligt samvær omkring grillen, inden der er aftensang i en lokal kirke. Lørdag formiddag er der debatmøde på Flensborghus, og om eftermiddagen er der fest i vor venskabsby, Ladelund. Søndag morgen er der flaghejsning, andagt og morgenkaffe i Sporskifte. Derefter kan man deltage i de store årsmøder i Flensborg eller Slesvig. Vi sørger for forplejning og overnatning. Man kan deltage i enkelte dele af årsmødearrangementerne, som man har lyst til. Årsmødeprogrammet kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/ Pris 300 kr. - Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.dk

Spejdersøen, Drosselvej 38, Tarm

Først er der mulighed for at gå en tur rundt om søen og få fortalt om det spændende plante- og dyreliv i området. Vi bliver kyndigt guidet rundt af Jens Hasager, der har boet i nabolaget i mange år og været spejderleder i Tarm.
Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage.
Pris 75. kr. inkl. mad og drikke (Børn gratis).

Skjern Tekniske skole kl. 7:15 Tarm rutebilstation 7:25

Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig. Efter morgenkaffen kører vi til Tønder, hvor vi ser det nye zeppeliner- museum. Efter frokost møder vi folk fra vores venskabsby, Ladelund, som viser os rundt til egnens seværdigheder. Vi slutter i Ladelund, hvor vi traditionen tro skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com

Jeanette plantage ved indkørsel til Videvangsvej 6, Videbæk.

Hør historien om Åge Meyer Benedictsen, tidligere dansk forfatter først i 1900-tallet, som gjorde meget for at oplyse om undertrykte folks vilkår rundt om i verden. Specielt hjalp han Armenien og var i en årrække formand for De danske Armeniervenner. Der bliver lejlighed til at se forfatterens sommerbolig og desuden den nærliggende Nr. Vium kirke.
Niels Olesen, Egeris, fortæller og viser rundt. Kaffe. Pris. 75 kr

Henning Larsens Vej 3, Videbæk

Først besøger vi kunstpavillonen og ser de fine ting i både den gamle og nye del af udstillingen i den særprægede bygning. Vi fortsætter over i kirken og bagefter i kirkehuset, hvor der er kaffe. Begge steder vil Johannes Esmarch vil fortælle. Pris 75 kr

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Ringkøbing

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med sang og musik ved Hans Peter Ravn og Bent Østergaard afbrudt af en kaffepause. I samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com eller tlf. 2926 8943 senest 25. november. Pris: 80 kr.

Skjern Rutebilstation

Turen foregår i bus til den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Skjern kl. 19.30. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke).
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Kl. 7.00 Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg Kl. 7.30 Kjellerup fra Circle K

En 2-dages tur til København i samarbejde med Grænseforeningen i Silkeborg.
1. dag: Vil vi besøge Grænseforeningens kontor i Peder Skrams gade, hvor vi vil blive modtaget
af generalsekretæren Knud Erik Therkelsen og hvor vi får en frokost. Derefter aflægges
et besøg i Arbejdermuseet . og sidst på eftermiddagen besøges Grundtvigskirken med guide.
Overnatning på Hotel Absalon og en 3-rettes middag på restauranten Frk. Barners Kælder.
Om aftenen vil det evt. være muligt at gå i teater, aflægge et besøg i Tivoli m.m.
2. sag. Efter morgenmad kører vi til Christiansborg, hvor vi vil blive modtaget af Christian Juhl, der
er medlem af præsidiet og Sydslesvigudvalget m.m., som vil vise rundt i Folketinget. Vi af-
slutter besøget med en frokost i Snapstinget. Om eftermiddagen besøges Klunkelejligheden,
der er en del af Nationalmuseet og også den faste udstilling om perioden 1848-1915. Så
er tiden til at drage hjemad og på Fyn holder vi ind på Næsbylund Kro, hvor vi får aftensmad.
Vi vil være i Silkeborg ved 21-tiden.

Pris. 2.375, - kr

Teknisk arrangør: ANS Rejser ( tlf. 70 26 00 49, email: rejs@ansrejser.dk)

Turansvarlige : Paul Rathje fra Silkeborg-Hammel Grænseforening tlf.: 22 74 18 67
Karen Marie Ravn fra Viborgegnens Grænseforening tlf. 21 84 36 56

Herudover medvirker Hans Jørgen Lyholm fra Viborgegnens Grænseforening.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Forfatteren Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog ”Det ensomme hjerte” og om sin baggrund i Sønderjylland.
Buk-Swienty er vokset op i Sønderborg. Buk-Swienty er cand. mag. i historie og amerikanske samfundsstudier fra Københavns Universitet og University of California. Han var i perioden 1994-2005 journalistisk medarbejder og USA-korrespondent ved Weekendavisen og herefter lektor ved Syddansk Universitet i Odense frem til 2010. Han er i dag selvstændig forfatter og blev i 2014 adjungeret professor i historie ved Syddansk Universitet. Hans forfatterkarriere blev indledt under hans USA-ophold, hvor han skrev bøger med udgangspunkt i dette land. Efter returneringen til Danmark gav han sig til at nærstudere krigen i 1864, og det kom der i første omgang Slagtebænk Dybbøl ud af. Bogen fik en flot modtagelse og modtog flere priser heriblandt Årets historiske bog, der uddeles af Dansk Historisk Fællesråd.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel. Du har måske fulgt med i Adam Prices drama-serie Herrens Veje på DR1. Her er en af hovedpersonerne en feltpræst, som under en kamphandling i Afghanistan, uforskyldt skyder en kvinde. Hændelsen forfølger feltpræsten og hjemme igen i Danmark må han afgive forklaring overfor auditørkorpset. Han bliver frikendt, men skylden over at have taget et andet menneskes liv rider feltpræsten som en mare, og til sidst vælger han, at tage sit eget liv. Victor Greves oplevelser kan minde om fortællingen i Herrens Veje. Om Adam Price har ladet sig inspirere af Victor Greve er uvist. Men med dette foredrag kan du få et førstehåndsindtryk i, hvad det vil sige, at være feltpræst under ekstreme vilkår, hvor hvert øjeblik og handling tæller. Hvor et forkert valg kan koste dit liv. Hør om konsekvenserne for de valg Victor Greve traf og som medførte en sigtelse fra Auditørkorpset i Danmark, hvor sagen gik sin gang i de danske medier i over et halvt år, før der kom en afgørelse. Hjemvendt fra Afghanistan skrev Victor Greve en julehilsen for et arkitektfirma, som en journalist opsnappede. Det førte til at historien om ”feltpræsten der kastede bomber og skød mod Taleban” bredte sig, som en steppebrand i de danske medier. Medierne skrev:
”En dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan. Med håndgranater og automatvåben har han været med til at forsvare en dansk militærlejr. Desuden har han deltaget i en offensiv mod Taliban”. Flere politikere, biskopper og kolleger udtalte sig dømmende og kritisk og mente, at præsten havde forbrudt mig på menneskerettigheds- og Genevekonventionerne, hvilket i værste fald, ville medføre livstid fængsel. Kampen i Afghanistan fortsatte nu i Danmark, – med livet som indsats. Ud fra billeder og mange stærke oplevelser, fortæller Victor Greve om livet i en krigszone og hans erfaringer som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan. Han lægger særligt vægt på de mange udfordringer og heriblandt den etiske udfordring, der ligger i at være nonkombattant (en person, der er knyttet til hæren, men ikke tager aktivt del i kampen) i en krigszone, samt de efterfølgende konsekvenser, de mange beskyldninger og kampen for ikke at miste modet i den danske mediemølle, – og bevare modet, troen og gejsten.
Udsendelser:
2009 / 2010 / 2013 udsendt til Afghanistan
2017-2018 udsendt til Irak
2004-2014 Sognepræst for de danske menigheder i Frederiksstad/Bredsted i Sydslesvig.
Siden 2014 sognepræst: Jørlunde sogn.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a. førte til folkeafstemninger i det historiske Sønderjylland om grænsen mellem Danmark og Tyskland. Resultatet blev, at Sønderjylland blev delt, og der opstod et nationalt dansk mindretal i Sydslesvig. I aftenen foredrag giver Jørgen Kühl, der til daglig er rektor for A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg, sit bud på, hvordan det danske mindretals stilling er 100 år efter Versailles. Han kommer ind på spørgsmålene om sprog, identifikation, mindretalsbevidsthed, status og fremtidsperspektiver for de danske i Sydslesvig. Han er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (lektorbedømt i tysk historie og kulturhistorie ved Københavns Universitet 1998 og professorbedømt i moderne europæisk historie 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer og over 25 konferenceindlæg på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bl.a. bøgerne om mindretalspolitik.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Nordisk Lejrskole og kursuscenter

Generalforsamling med fotokavalkade fra 2018, samt nyt vedr. årets tur til Sønderjylland og Sydslevig 6.-9.9. Entre: Medlemmer gratis, gæster 50 kr.

Helsingør Færgeterminal

Vi mødes i Helsingør Færgeterminal, og træffer i Helsingborg vor guide Ingrid Jarnbjer. På busturen guider Ingrid os bl.a. til ”Snaphanelandet” i Göinge Herred, Hästveda Kirke med kalkmalerier fra 1200-tallet, Osby med besøg i BRIO-museet, Broby Hembygdspark, Tydingesøen, Knislinge Kirke og helleristninger i Frännarp Kirke. Turen bliver med frokost, kaffe og en senere forfriskning ved / i bussen. Deltagelse ca. 550 kr. Se programmet der udkommer i februar. Tilmelding til Bent Kauffmann.

Mosede Fort, Mosede Strandvej 87 a, Greve

Vi mødes ved hovedindgangen til Mosede Fort, hvor vi ser og hører om fortet der blev bygget efter aftale i Forsvarsloven af 1909 som et kystværn mod evt. landgang fra Køge Bugt. Fortet indeholder udstillinger om bl.a. tiden 1914-1918, og de danske forsøg på at holde sig uden for Første Verdenskrig.
Pris: Medlemmer 75,- kr., gæster 90,- kr. Evt. kan der vælges spisning på fortets kro eller i nabolaget.

Hillerød

Fredag den 6.9. til mandag den 9.9.: Tur til Sønderjylland og Syd-slesvig. Nærmere oplysninger fremkommer senere, men vi har allerede nu aftalt besøg på Vadehavsøen Föhr. Vi satser på en overnatning ikke langt fra færgen til Föhr, samt 2 overnatninger på Christianslyst.

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Hørsholm Sognegård Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Ph.d., historiker og tidligere leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer (1982-2012) Niels Peter Stilling taler om:
’Danmarks herregårde i Slesvig og Holstein’
Niels Peter Stilling vil berette om et udvalg af herregårde fra Kongeåen i nord til Hamburg i syd. Langt de fleste herregårde er opstået i middelalderen med tyngdepunkt i 11-1200-tallet, hvor begge hertugdømmer var stærkt knyttet til dansk kultur. Foredraget vil forsøge at vise, at en lang herregårde syd for grænsen fortsat er præget af deres opkomst i den danske tid. Foredraget ledsages af fotos optaget af Niels Peter Stilling.
Niels Peter Stilling (f. 1953) er uddannet historiker, ph.d. og gennem 30 år leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer. Han har siden 1990’erne specialiseret sig i herregårdskulturen og udgivet en række bøger om emnet. De sidste fem år har han arbejde på et større bogprojekt for Gyldendal: Danmarks Herregårde, hvor foreløbig 4 bind er udkommet: Sjælland med øer (2014), Fyn (2015), Skånelandene (2016) og Jylland (2018). I 2020 forventes et femte bind at udkomme om herregårdene i Slesvig-Holstein og i 2021 et sjette bind om herregårdene i Norge.

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Lyngby st. 07.30, Herlev st. 07.50 og Høje Taastrup st. 08.15

13. – 15. september 2019.
Turens pris: (med tilskud fra foreningen)
2.700 kr. pr. person i delt dobbeltværelse og
2.900 kr. pr. person i enkeltværelse som dækker:
Busrejse i moderne langtursbus (med toilet), 2 overnatninger på Hotel Ballumhus i Ballum, værelse med bad og toilet.
Helpension fra frokost fredag til kaffe søndag eftermiddag, alle udflugter og entreer. Drikkevarer er ikke inkluderet

Program for turen 13.-15. september 2019
(Ret til ændringer forbeholdes)

Fredag, den 13. september 2019
Vi kører over Storebælt mod Tirpitz Museet ved Blåvand. Undervejs holder vi en kort frokostpause i Vejen Idrætscenter med 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand pr. person - madpakke er ikke nødvendig denne gang.
Det danske arkitektfirma BIG/Bjarke Ingels har skabt en spændende ramme omkring Tirpitz Museet - skjult under sandet i det fredede landskab.
Efter en 30 min. intro og udlevering af audioguide og armbånd i bussen, går vi samlet ind i museet gennem tunnelen.
Herefter går man rundt på egen hånd og med kyndig vejledning af audioguiden. Museet rummer bl.a fire faste udstillinger
Vi afslutter besøget med eftermiddagskaffe og kage, inden vi kører sydpå til Ballumhus i Ballum, hvor vi skal bo de næste 2 nætter.

Lørdag, den 14. september 2019
Efter morgenmaden kører vi til Møgeltønder, en af Danmarks ældste byer med mange velbevarede og fredede huse, især i den maleriske Slotsgade.
Møgeltønder Kirke er ca. 800 år gammel og er byens ældste bygning. Den er en af landets største landsbykirker og anses for at være en af Sønderjyllands betydeligste seværdigheder med et usædvanligt righoldigt inventar og har Danmarks ældste kirkeorgel. Kirken har i nyere tid dannet ramme om flere kongelige begivenheder. Vi besøger kirken, hvor Jens Nissen vil fortælle om kirken og dens historie.
Frokosten spiser vi syd for grænsen i Aventoft – så husk pas og evt. lidt Euro.
Vi kører tilbage til Møgeltønder for at få en rundvisning på Schackenborg Slot, der i 11 generationer var ejet af Schack-slægten og som siden 1978 har været ejet af Prins Joachim og hans familie. I 2014 overgik slottet til Schackenborg Fonden og blev åbnet for offentligheden. Dette har muliggjort en rundvisning på slottet med guide. Der er ingen elevator på slottet.

Ikke langt fra slottet skal vi se Slotfeltladen med landets største stråtag, som blev opført i midten af 1800-tallet og hørte under Schackenborg. Laden er blevet total restaureret senest i 2015 og er i dag kulturhus. Efter besøget på slottet drikker vi eftermiddagskaffen på Schackenborg Slotskro.

På hjemvejen til Ballum gør vi ophold ved Trøjborg Slotsruin. Trøjborg var i renæssancen en imponerende herregård opført i 1580erne. I dag henligger Trøjborg som en stemningsfuld ruin. Dele af murværket og indgangspartiets murpiller ”De syv jomfruer” er bevaret.

Søndag, den 15. september 2019

Efter morgenmaden tager vi afsked med Ballum for at køre nogle kilometer mod syd, hvor vi besøger Zeppelin- & Garnisonsmuseet i Tønder. Fra 1864 til 1920 var området op til Kongeåen under tysk herredømme. Tyskerne havde under 1. verdenskrig anlagt en stor Zeppelinbase i Tønder. Basen var en lille by i sig selv, idet den var selvforsynende med næsten alt Den blev bombet fra et engelsk hangarskib nogle få uger før afslutningen af krigen i 1918. Efter genforeningen med Danmark i 1920 rykkede det danske militær ind på området.

Vi spiser middag på Øster Højst Kro og kører derefter nordpå til Harndrup på Fyn.

I Harndrup ligger Humlemagasinet, som åbnede i 1990 og siden har udviklet sig til et sted med kulturhistoriske udstillinger – i år om ”Frederik VII og Grevinde Danner”. Det historiske dukkemuseum viser 137 porcelænsdukker med kopier af autentiske kostumer fra den danske historie. Desuden er der Humlemuseet, Sigfred Pedersen museum og 25 temahaver. Kaffen serveres i de private stuer, som er en oplevelse i sig selv.

Vi kører hjem over Storebæltsbroen og forventer at være i Høje Taastrup ved 19-20-tiden.

Tilmelding:
Til Marlies Lorenzen enten på e-mail marliesgun@gmail.com
eller telefon 2533 5689 / 4484 4527.

Depositum: kr. 1.000 kr. pr. person eller hele beløbet betales ved tilmeldingen. Restbeløbet betales senest 30. august.
Beløbet indbetales på Sydslesvig Weekends konto i Danske Bank, Glostrup – Reg.nr. 1552 kto.nr. 572 2950
HUSK at anføre NAVN(E) på indbetalingen

Hurtig tilmelding anbefales!

Afbud kan senest ske 14 dage før afrejse. Efter den tid må man af hensyn til turens økonomi betale fuld pris, såfremt vi ikke kan få pladsen besat.

Nordjylland

Hvetbo Herred, Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred (inkl. tidl. Aabybro/Brovst)

V. Hjermitslev Skole, Gerdvej 1

Dagsorden i flg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der kaffe og underholdning.

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Hobro

3 dages tur 10.-12. maj. Vi besøger Duborgskolen, Dansk Generalkonsulat og Lyksborg Slot. Vi bor på Christianslyst. Pris kr. 1.995,-. Tilmelding, nærmere oplysninger og program på tlf. 74404175.

Hadsund Menighedscenter, Kirkegade 8, Hadsund

Anette Kjær, sanger og organist vil lede os igennem aftenen. Pris kr. 20,-. I samarbejde med Hadsund Menighedscenter

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

Sydslesvig

24.-26. maj 2019. Vi deltager som sædvanlig i de lokale årsmøder. Nærmere oplysninger følger i GRÆNSEN og på www.graenseforeningen.dk og på https://syfo.de/aarsmoede/

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Sognegården i Vrå

Dagsorden iflg. vedtægterne. Det musikalske indslag er endnu ikke fastlagt (i september 2018).
Gratis entre

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Mange kender til Esben Buch, og mange har sikkert hørt nogle af Esbens spændende foredrag. Esben er en gudsbenådet fortæller, der forstår at tryllebinde sit publikum med informative og spændende historier, altid serveret med et glimt i øjet. Så her er nogle oplysninger han ikke vil komme ind på i aften:
Han er 47 år. Hed egentlig også Pedersen - med blødt d i øvrigt - men det blev slettet i kirkebogen, da en storesøster kom hjem og overbeviste Esben om, at det lød bedre bare med Buch. Det er han enig i, ærgrer sig bare lidt alligevel. Opvokset i Aalborg først i Frejaparken og senere på Gravenstenvej. Flyttede som 17-årig til Skørping, senere tilbage til Engtoftevej i Vestbyen og bor nu i Fjellerad. Gift i 1992 med Susanne og far til to piger på 16 og 11.
Esben er barnebarn af slagtermester Buch i Svenstrup og Aalborg politimanden Anton Pedersen, kaldet Lange Anton. Nevø af violinisten Anker Buch og søn af Knud og Betty Pedersen. Esben er uddannet skovbruger på Skovskolen i Nøddebo i 1991. Han var i praktik ved Lindenborg Gods og Aalborg Kommune. Faguddannet planteskolegartner på Beder Gartnerskole i 1985 med praktik i Thomsens Planteskole og Aalborg Kommune. Han bestod voksenpædagogisk årskursus på Aalborg Seminarium i 1986 og Skov- og Naturstyrelsens Naturvejlederuddannelse i 1991. Uddannet jagtprøvelærer/ våbenkursuslærer ved Vildtforvaltningsskolen Kalø. Bestået Foreningen til Svampekundskabens Fremmes Diplomuddannelse i svampekendskab ved Aarhus Universitet i 2003.
Esben har været programmedarbejder hos DR Nordjyllands Radio i perioden 1996-2008. Nordjysk redaktør af fagbladet Naturvejleder siden 1999. Søspejder i 15 år, heraf seks år som leder. Fartøjsfører af 1. grad med bestået navigationsprøve og autoriseret radiotelegrafist. Gennemført Det Danske Spejderkorps linjeuddannelse i ledelse. Så med dette CV i baghånden kan vi kun sige: Glæd jer til et spændende foredrag! Aftenen afsluttes med Generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne.

p-pladsen ved Stiften på Langagervej i 9220 Aalborg

Mandag d. 3. til torsdag d. 6. juni. Vi mødes på p-pladsen ved Stiften på Langagervej i 9220 Aalborg kl. 8.00. Derfra kører vi i bus til Agerskov Kro (måske med stop i Århus for at se Mindelunden og spise frokost). Tirsdag besøger vi den fantastiske landsby Drage. Vi forsøger at få Nadine Baumann-Petersen, som er lokal SSF-formand, til at fortælle om mindretallet i Drage i dag. Landsbyen har 550 indbyggere, SSF-distriktet tæller omkring 170 medlemmer og SSW sidder på en tredjedel af pladserne i byrådet. På 3. dagen besøger vi den Danske skole i Bredsted og sidst på dagen er der mulighed på en sejltur på Ejderen med dansk guide i Frederiksstad. I Bredsted tales foruden tysk og nedertysk tillige dansk og nordfrisisk. I byen findes Nordfriisk Instituut, som er nordfrisernes kulturinstitution med bibliotek og videnskabelig forskning, en dansk skole med ca. 150 elever (2005) og en dansk børnehave normeret til 60 børn. Ved siden af den danske skole findes Clementshus, som er navnet på de danske ældreboliger i Bredsted. Byens kirke er en sengotisk munkestenskirke fra 1510. Kirken er udstyret med en trefløjet alteropsats fra 1580 og et sengotisk korbue-krucifiks fra 1400-tallet. På kirkegården findes flere gravsten fra 1500 –1700-tallet. På hjemrejsedagen om torsdagen besøger vi det nye Mandø-center og kører en tur med traktorbussen til Mandø. Prisen er endnu ikke på plads. Vi vil gøre alt for at prisen ligger på samme niveau som i de sidste år, dvs. ca. 3200 kr. Vi tager forbehold for ændringer i programmet og prisen!
For flere informationer kontakt Frank Nielsen på tlf. 28 63 41 75 eller mail på: tofteby@vip.cybercity.dk.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

"Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…”
Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for krigens gang og de begivenheder, der i efteråret 1918 fik H.P. Hanssens til at tage initiativer i grænsespørgsmålet. Herpå følger en gennemgang af den proces, der førte frem til de to folkeafstemninger i 1920. Det var her et nyt princip – den nationale selvbestemmelsesret, der blev lagt til grund for fastlæggelsen af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Og for det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag. Henrik var dansk generalkonsul i Flensborg i perioden 1998 til 2017. Fra 1976-1998 var han ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, og fra 1992-98 var han instituttets direktør. Han er især kendt for sin indsats om grænselandets problemer og historie. Arrangementet afholdes sammen med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Uffe Østergaard, professor emeritus i europæisk historie fra CBS, vil for mange være en kendt skikkelse: En kendt debattør, der har beskæftiger sig med identitetshistorie, herunder navnlig national identitet. Emner som vi skal høre om i aften. Det ser ud til at nationale mindretal vil blive ved med at være med os. Til trods for bestræbelserne på at få staterne til svare til folkenes sprog og kultur i det 20 århundrede. Det skyldes at ethvert nyt anerkendt mindretal straks bliver til et flertal, som producerer nye mindretal. EU har med Københavnskriteriernes krav om respekt for retsstatslige kriterier og demokrati gjort en stor indsats for mindretallene, samtidig med at borgerne i kraft af det frie marked har fået en lang række individuelle rettigheder. Alligevel kan man ikke sige at situationen er problemløs. Mere vil åbenbart have mere, og vi ser stadig flere grupper stille krav om selvstændighed med katalanernes krav om at blive en ny nationalstat i spidsen. Der er mindst en halv snes potentielle nye stater i Europa. Trods Europarådets behjertede indsats for menneskerettigheder og EU’s pragmatisme ser det ikke ud til at stadig flere nationalstater er løsningen, snarere den mindst ringe løsning på en håbløs spiral af vold som i eks-Jugoslavien. Uffe vil belyse disse både alvorlige og spændende emner. Mødet er i samarbejde med folkeuniversitetet

Arrangementet afholdes i samarbejde med FolkeUniversitetet

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.