Kalender

Syddanmark

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Fredericia Banegård

Jaruplund Højskole og Dannevirke Museet. Afgang fra Fredericia Banegård kl. 9.30 Hjemkomst kl. ca. 18.30. Vi ankommer til Jaruplund Højskole ca. kl. 10 og får en kop kaffe og et foredrag, inden der serveres middag. Herefter går turen videre til Danevirke Museum. Her vil der være en rundvisning på 45 min.
Husk praktisk overtøj og fodtøj. På museet er der også udstillinger inden døre. Pris medlemmer: 550 kr. ikke medlemmer 600 kr. Tilmelding og betaling senest den 3. september til Marie Fink-Nielsen, 40927742 eller marie.fink-nielsen@gmail.com Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.
Betaling sker udelukkende på Nordea 2440 9200500097 - husk at angive navn.

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Kl. 7.30 Afgang fra Nyborg, Toldbodgade
Kl. 8.00 Opsamling ved Dalumhallen
Kl. 8.30 - Staurby Skov
Kl. 9-9.30 Kaffepause ved Hylkedal
Kl.11 Ankomst til Chr. Lassens Mindestuer : Rundvisning . Herefter frokost (MAN MEDBRINGER SELV MAD OG DRIKKE)
Kl. 13 Afgang til Slesvig
Kl.14 Sejltur på Slien til Mysunde med ” Wappen von Schleswig”
Kl. 14.55 : Ankomst til Mysunde. Retur til Slesvig med bussen.
Kl. 15.30 Rundvisning på Holm v/ Nils Vollertsen
Kl. 17: Afgang fra Slesvig
Et sted på hjemvejen spiser vi middag ( eks. Landbohjemmet i Holbøl) incl.i prisen
Kl. 20 Staurby Skov
Kl. 20.30 Dalum Hallen
Kl. 21 Nyborg
Pris: Medl. 450kr., ikke-medl. 550kr. OBS Ny Pris.
Bindende tilmelding og indbetaling inden/senest d. 1/7 2019 til kasserer Eskild Gormsen: tlf 22784362 ,
Helst på mail : begormsen@anarki.dk, gerne med opgivelse af tlf.nr.
Betaling til konto: 2018 7785627094
HUSK PAS; FROKOST; DRIKKEVARER

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Jomfrustien , Haderslev

Vi besøger Landdagen i Kiel med rundvisning ved SSW´slandsformand Flemming Meyer. Middag. Derefter til Eckernförde (Nicolaikirche) , kaffe , over Svans og Angel hjem. Afgang fra v klokken 08.00 , Klokken 08.20 fra Hammelev.
Medlemmer af naboforeninger velkomne. Tilmelding Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 og Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622
Pris medlemmer 400 kr. 500 kr. for ikkemedlemmer.

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Gråsten Slot

I 2017 havde vi en tur rundt om Nybøl Nor, hvor vi skulle have begyndt med at se Gråsten slot og Slotskirke. Det lod sig desværre ikke gøre den dag. Vi prøver igen – denne gang uden cykler. Vi starter med at gå ind for at se den smukke barokkirke og bevæger os så ud i slotshaven, hvor vi kan sætte os og spise vores medbragte madpakke. Dernæst kører vi ned til Papirmuseet, Bomhusvej 3, 6300 Gråsten. Her kan vi se en hel lille by lavet af papir. Der er også mulighed for at gøre indkøb. Vi slutter af med kaffe på ”Det Gamle Apotek” over for Gråsten Slot. Pris for kaffe + kage: 60 kr.
Af hensyn til samkørsel bedes om tilmelding senest mandag den 2. september på tlf. 40 32 98 87.
Arrangør: GF Kolding.

Wilhelmstrasse 8, 24395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke og Jens Holms Hus

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende. Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2019. Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk
Arrangør: Sct. Nicolai kirke i samarbejde med Grænseforeningen for Kolding.

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel. Tilmelding senest den 30. november til Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Foredrag ved tidl. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen. Han fortæller om Sønderjylland i overgangsperioden fra 1918 og frem til i dag. Han kalder sit foredrag ”Fra mod hinanden til med hinanden”.
Pris for foredrag og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest den 20. maj til Kirsten Rykind-Eriksen på telefon 40 26 54 89 eller mail: rykind@bbsyd.dk. Arrangør: Kreds 20 i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

St. Laurentii Salen, Langegade13, Kerteminde

Generalkonsul Kim Andersen , Flensborg fortæller. Arrangementet er i samarbejde med Foreningen Norden, Kerteminde/ Munkebo. Pris for kaffe/kage 40kr.

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Sønderborg

Vi vil kigge nærmere på byen Tønning i det sydvestlige hjørne af Sydslesvig. Med lokal guide besøger vi Multimar-museet og Ejderdæmningen, et kystsikringsanlæg ved Vadehavet, Unescos Kulturarv. Derefter besøger vi bymidten, hvor der også bliver lidt tid på egen hånd.

Riddersalen, Sønderborg Slot

Grænseforeningen Sønderborg kan fejre sit 90-års-jubilæum. Det fejrer vi med et Åbent Hus-arrangement i Riddersalen. Der vil være workshops, festtaler, hyggeligt samvær og lidt godt til ganen. Musikgruppen Trio 1-2-3 medvirker. Alle er velkommen!

Tønder Amts Grænseforening

Sæd Grænse

Turen går til Schackenborg, Højer, middag på Hohenwarte, eftermiddagskaffe på Klægager, Ballum Vesterende
Tilmelding til Torben Ravn : 21432390

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Debataften med musik og sang. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvor er vi blevet klogere mht. samarbejdet mellem dansk og tysk kultur? Nærmere program følger.

Midtjylland

Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

P-pladsen ved Jyske Arena, Silkeborg

København set gennem historiske briller.

En 2-dages tur til København i samarbejde med Grænseforeningen i Viborg.
1. dag: Vil vi besøge Grænseforeningens kontor i Peder Skrams gade, hvor vi vil blive modtaget
af generalsekretæren Knud Erik Therkelsen og hvor vi får en frokost. Derefter aflægges
et besøg i Arbejdermuseet . og sidst på eftermiddagen besøges Grundtvigskirken med guide.
Overnatning på Hotel Absalon og en 3-rettes middag på restauranten Frk. Barners Kælder.
Om aftenen vil det evt. være muligt at gå i teater, aflægge et besøg i Tivoli m.m.
2. sag. Efter morgenmad kører vi til Christiansborg, hvor vi vil blive modtaget af Christian Juhl, der
er medlem af præsidiet og Sydslesvigudvalget m.m., som vil vise rundt i Folketinget. Vi af-
slutter besøget med en frokost i Snapstinget. Om eftermiddagen besøges Klunkelejligheden,
der er en del af Nationalmuseet og også den faste udstilling om perioden 1848-1915. Så
er tiden til at drage hjemad og på Fyn holder vi ind på Næsbylund Kro, hvor vi får aftensmad.
Vi vil være i Silkeborg ved 21-tiden.

Pris. 2.375, - kr

Teknisk arrangør: ANS Rejser ( tlf. 70 26 00 49, email: rejs@ansrejser.dk)

Turansvarlige : Paul Rathje fra Silkeborg-Hammel Grænseforening tlf.: 22 74 18 67
Karen Marie Ravn fra Viborgegnens Grænseforening tlf. 21 84 36 56

Herudover medvirker Hans Jørgen Lyholm fra Viborgegnens Grænseforening.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Vesterled, Vedsterledvej Hvide Sande

Lørdag den 14. september kl. 12:00

Særskilt invitation fremsendes senere.

I 2018 var der mere end 65 personer der fandt vej til Sdr. Haurvig til denne begivenhed. Så meld dig til i god tid… middag fra kl. 12:00 – til en pris af kr. 150,- eller 20 €. (Betales på dagen…)

Vi har endnu ikke Årsmødetaleren på plads, men vi satser på at finde en, der som altid får ordet frit, – i gode venners lag!
Flere og flere som har trådt deres barnesko, på Lejrskolehjemmet Vesterled, finder nu i en moden alder – atter vejen til stedet…
Vi har plads til rigtig mange – før rammerne strammer – rekorden er fortsat 160 – i 2011.

Vedrørende et evt. medlemskab af ”Støtteforeningen for Lejrskolehjemmet Vesterled” kontakt Carsten Dalgaard 9715 5851.

Læs mere på: www.vesterled.de bemærk .de – da siden ligger hos Skole-foreningen!!
Den kan være lidt langsom til at åbne – tålmodighed er en dyd – og nogen gange en simpel nødvendighed!

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Helligåndshuset, Store Sal.

Fra mod hinanden til med hinanden - 1920 til i dag. Foredrag af tidl. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, Aabenraa. Mødet arrangeres sammen med Garderforeningen for Randers By og Omegn

FOF, J.V. Martins Plads 1, Randers

En vandretur gennem grænselandet. Billeder, sang og fortælling af organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup, Esbjerg. Vandreturen begynder dér hvor Vadehavet, Danmark og Tyskland mødes. Vi går i grænselandet hele vejen til Padborg, hvorefter vi følger Gendarmstien, der er kendt som én af Danmarks smukkeste vandreruter. I forbindelse med foredraget skal vi synge, se billeder og høre fortællinger om egnen og de nationale følelser, der siden 1864 har været en del af grænselandets identitet. Ved klaveret: Mette Nørup.

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Museumspladsen, Ringkøbing

Det er efterhånden blevet en tradition at indlede efterårssæsonen med en grillaften. I år afvikles aftenen ved Danmarks Flymuseum i Stauning. Vi starter med en guidet rundtur i museet. Herefter tager Jonna og Bo Trelborg over og forestår grillen og den lækre grillmad – efterfulgt af kaffe og hjemmebagt kage. Det plejer at være en hyggelig aften.
Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 12. august. Alle er velkomne - men begrænset deltagertal.

Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Også i år starter vi aftenen med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og spil ved Kis og Hans Holm (Hans Holm er komponisten til den populære sang i Højskolesangbogen: ”Livstræet”). Pris: 160 kr. Alle er velkomne – også selv om man ikke er medlem.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 16. september.

Vestjyllands Højskole

Vestjyllands Højskoles ”nye” forstander, filosof og forfatter Anders Fogh Jensen vil præsentere sig og holde foredrag – emnet aftales senere. Endvidere skal vi nyde højskolens kaffebord. Pris: 80 kr. Alle er velkomne. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 7. oktober.

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus den 25. - 26. - 27. oktober med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med Østergaard/Ravn, der underholder med et varieret repertoire af ældre og nyere sange og musik fra mange lande - afbrudt af en kaffepause.
Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 25. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 7.30 med kurs mod den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11 ved provst Jacob Køhn Andersen. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole, Aage Augustinus, vil tage os med på ”et historisk krydstogt i Højskolesangbogen – danskernes drømmebog.”
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirken og Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere højskolelærer og højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole, Niels Ole Frederiksen, der vil holde sit foredrag, ” Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”, hvor hans far var ansat og ikke indsat. Fællesarrangement med menighedsrådet.
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Skjern Tekniske skole kl. 7:15 Tarm rutebilstation 7:25

Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig. Efter morgenkaffen kører vi til Tønder, hvor vi ser det nye zeppeliner- museum. Efter frokost møder vi folk fra vores venskabsby, Ladelund, som viser os rundt til egnens seværdigheder. Vi slutter i Ladelund, hvor vi traditionen tro skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com

Jeanette plantage ved indkørsel til Videvangsvej 6, Videbæk.

Hør historien om Åge Meyer Benedictsen, tidligere dansk forfatter først i 1900-tallet, som gjorde meget for at oplyse om undertrykte folks vilkår rundt om i verden. Specielt hjalp han Armenien og var i en årrække formand for De danske Armeniervenner. Der bliver lejlighed til at se forfatterens sommerbolig og desuden den nærliggende Nr. Vium kirke.
Niels Olesen, Egeris, fortæller og viser rundt. Kaffe. Pris. 75 kr

Henning Larsens Vej 3, Videbæk

Først besøger vi kunstpavillonen og ser de fine ting i både den gamle og nye del af udstillingen i den særprægede bygning. Vi fortsætter over i kirken og bagefter i kirkehuset, hvor der er kaffe. Begge steder vil Johannes Esmarch vil fortælle. Pris 75 kr

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Ringkøbing

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med sang og musik ved Hans Peter Ravn og Bent Østergaard afbrudt af en kaffepause. I samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com eller tlf. 2926 8943 senest 25. november. Pris: 80 kr.

Skjern Rutebilstation

Turen foregår i bus til den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Skjern kl. 19.30. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke).
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Kl. 7.00 Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg Kl. 7.30 Kjellerup fra Circle K

En 2-dages tur til København i samarbejde med Grænseforeningen i Silkeborg.
1. dag: Vil vi besøge Grænseforeningens kontor i Peder Skrams gade, hvor vi vil blive modtaget
af generalsekretæren Knud Erik Therkelsen og hvor vi får en frokost. Derefter aflægges
et besøg i Arbejdermuseet . og sidst på eftermiddagen besøges Grundtvigskirken med guide.
Overnatning på Hotel Absalon og en 3-rettes middag på restauranten Frk. Barners Kælder.
Om aftenen vil det evt. være muligt at gå i teater, aflægge et besøg i Tivoli m.m.
2. sag. Efter morgenmad kører vi til Christiansborg, hvor vi vil blive modtaget af Christian Juhl, der
er medlem af præsidiet og Sydslesvigudvalget m.m., som vil vise rundt i Folketinget. Vi af-
slutter besøget med en frokost i Snapstinget. Om eftermiddagen besøges Klunkelejligheden,
der er en del af Nationalmuseet og også den faste udstilling om perioden 1848-1915. Så
er tiden til at drage hjemad og på Fyn holder vi ind på Næsbylund Kro, hvor vi får aftensmad.
Vi vil være i Silkeborg ved 21-tiden.

Pris. 2.375, - kr

Teknisk arrangør: ANS Rejser ( tlf. 70 26 00 49, email: rejs@ansrejser.dk)

Turansvarlige : Paul Rathje fra Silkeborg-Hammel Grænseforening tlf.: 22 74 18 67
Karen Marie Ravn fra Viborgegnens Grænseforening tlf. 21 84 36 56

Herudover medvirker Hans Jørgen Lyholm fra Viborgegnens Grænseforening.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Forfatteren Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog ”Det ensomme hjerte” og om sin baggrund i Sønderjylland.
Buk-Swienty er vokset op i Sønderborg. Buk-Swienty er cand. mag. i historie og amerikanske samfundsstudier fra Københavns Universitet og University of California. Han var i perioden 1994-2005 journalistisk medarbejder og USA-korrespondent ved Weekendavisen og herefter lektor ved Syddansk Universitet i Odense frem til 2010. Han er i dag selvstændig forfatter og blev i 2014 adjungeret professor i historie ved Syddansk Universitet. Hans forfatterkarriere blev indledt under hans USA-ophold, hvor han skrev bøger med udgangspunkt i dette land. Efter returneringen til Danmark gav han sig til at nærstudere krigen i 1864, og det kom der i første omgang Slagtebænk Dybbøl ud af. Bogen fik en flot modtagelse og modtog flere priser heriblandt Årets historiske bog, der uddeles af Dansk Historisk Fællesråd.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel. Du har måske fulgt med i Adam Prices drama-serie Herrens Veje på DR1. Her er en af hovedpersonerne en feltpræst, som under en kamphandling i Afghanistan, uforskyldt skyder en kvinde. Hændelsen forfølger feltpræsten og hjemme igen i Danmark må han afgive forklaring overfor auditørkorpset. Han bliver frikendt, men skylden over at have taget et andet menneskes liv rider feltpræsten som en mare, og til sidst vælger han, at tage sit eget liv. Victor Greves oplevelser kan minde om fortællingen i Herrens Veje. Om Adam Price har ladet sig inspirere af Victor Greve er uvist. Men med dette foredrag kan du få et førstehåndsindtryk i, hvad det vil sige, at være feltpræst under ekstreme vilkår, hvor hvert øjeblik og handling tæller. Hvor et forkert valg kan koste dit liv. Hør om konsekvenserne for de valg Victor Greve traf og som medførte en sigtelse fra Auditørkorpset i Danmark, hvor sagen gik sin gang i de danske medier i over et halvt år, før der kom en afgørelse. Hjemvendt fra Afghanistan skrev Victor Greve en julehilsen for et arkitektfirma, som en journalist opsnappede. Det førte til at historien om ”feltpræsten der kastede bomber og skød mod Taleban” bredte sig, som en steppebrand i de danske medier. Medierne skrev:
”En dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan. Med håndgranater og automatvåben har han været med til at forsvare en dansk militærlejr. Desuden har han deltaget i en offensiv mod Taliban”. Flere politikere, biskopper og kolleger udtalte sig dømmende og kritisk og mente, at præsten havde forbrudt mig på menneskerettigheds- og Genevekonventionerne, hvilket i værste fald, ville medføre livstid fængsel. Kampen i Afghanistan fortsatte nu i Danmark, – med livet som indsats. Ud fra billeder og mange stærke oplevelser, fortæller Victor Greve om livet i en krigszone og hans erfaringer som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan. Han lægger særligt vægt på de mange udfordringer og heriblandt den etiske udfordring, der ligger i at være nonkombattant (en person, der er knyttet til hæren, men ikke tager aktivt del i kampen) i en krigszone, samt de efterfølgende konsekvenser, de mange beskyldninger og kampen for ikke at miste modet i den danske mediemølle, – og bevare modet, troen og gejsten.
Udsendelser:
2009 / 2010 / 2013 udsendt til Afghanistan
2017-2018 udsendt til Irak
2004-2014 Sognepræst for de danske menigheder i Frederiksstad/Bredsted i Sydslesvig.
Siden 2014 sognepræst: Jørlunde sogn.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a. førte til folkeafstemninger i det historiske Sønderjylland om grænsen mellem Danmark og Tyskland. Resultatet blev, at Sønderjylland blev delt, og der opstod et nationalt dansk mindretal i Sydslesvig. I aftenen foredrag giver Jørgen Kühl, der til daglig er rektor for A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg, sit bud på, hvordan det danske mindretals stilling er 100 år efter Versailles. Han kommer ind på spørgsmålene om sprog, identifikation, mindretalsbevidsthed, status og fremtidsperspektiver for de danske i Sydslesvig. Han er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (lektorbedømt i tysk historie og kulturhistorie ved Københavns Universitet 1998 og professorbedømt i moderne europæisk historie 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer og over 25 konferenceindlæg på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bl.a. bøgerne om mindretalspolitik.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.

Sjælland

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen.
Udflugt til Havørnens rige med guide. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt. Fiskeørnene kommer i træktiden april-maj og august-september, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne, selvom de (endnu) ikke er registrerede som ynglefugle ved søerne. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage på Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Vi har booket 30 pladser. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. for Ikke medlemmer 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Formanden for Grænseforeningen, Jens Andresen holder foredrag med titlen ”En familie på begge sider af grænsen i det 20. årh.” Jens Andresen vil holde foredrag om, hvordan danskheden udvikles i en tilfældig sydslesvigsk familie i krig og fred. Jens Andresen er født og opvokset på slægtsgården i Kalleshave ved Agtrup i Sydslesvig. Familien har været dansksindet så langt tilbage nogen ved. Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og er samtidig formand for Tønder Amts Grænseforening. Han har været amtsrådsmedlem, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Tønder Kommune, ligesom han har været formand for det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig. Han er i dag udover formand for Grænseforeningen, formand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster.
Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Udflugt til havørnens rige. Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. For ikke medlemmer: 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk. Vi har booket 30 pladser, så vent ikke for længe.

Midtsjællands Grænseforening

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Stephen Egede Glahn holder foredrag med titlen: ”Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie.” Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i den sammenhæng, selv om hun døde, da han var 3 år. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Ringsted

Fredag - søndag d. 13. – 15. september.
3-dagestur til Sønderjylland og Sydslesvig.
I de tre dage besøges Vadehavscentret, koncentrationslejren HusumSchwesing samt Christian Lassens berømte gård i Jardelund, Lyksborg slot, kørsel langs Østersøen og Slien via Slesvig til Hedeby. Gudstjeneste i Sporskifte danske kirke, Flensborg byport samt ”snublestenene” . Søndag er der frokost med diverse ritualer hos Sct. Knudsbrødrene på Sct. Knudborg i Flensborg. Hver aften er der hyggeligt samvær med musik og sang efter højskolebogen.
Nærmere oplysninger og tilmelding foretages til Mogens Larsen, tlf. 25213051 eller mail: mogensklarsen@mail.dk
Vi skal bo på Hotel Landgasthof Tarp. Starter i Ringsted – samler op i Sorø, Slagelse og Korsør
Pris 2995 kr + 300 kr. ved enkeltværelse. Tilmeldingsfrist 20. august

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted

Seminarielektor, forfatter m.v. Jørn Buch, Haderslev kommer og fortæller om anden verdenskrig og tiden der fulgte. Buch har et meget indgående kendskab til emnet og har været rejseleder bl. a. til Normandiet. Han er en meget levende fortæller og der venter en meget spændende aften.
Pris for medlemmer kr. 50,- og kr. 60,- for ikke medlemmer.

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted

Peder Lundager fortæller ud fra Højskolesangbogen og Poul Olsen spiller til. Alfred Heebøl og Bringstrupspillemændene medvirker også.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Mosede Fort, Mosede Strandvej 87 a, Greve

Vi mødes ved hovedindgangen til Mosede Fort, hvor vi ser og hører om fortet der blev bygget efter aftale i Forsvarsloven af 1909 som et kystværn mod evt. landgang fra Køge Bugt. Fortet indeholder udstillinger om bl.a. tiden 1914-1918, og de danske forsøg på at holde sig uden for Første Verdenskrig.
Pris: Medlemmer 75,- kr., gæster 90,- kr. Evt. kan der vælges spisning på fortets kro eller i nabolaget.

Hillerød

Sønderjylland og Sydslesvig, 6.9. – 9.9.19.

Fredag d. 6.9.: Vi stiger på bussen fra Helsingør Turisttrafik i Helsingør, Espergærde, Hillerød og Jørlunde, plus evt. et opsamlingssted langs motorvejen mod Jylland. Efter et kort stop ved Knudshoved, kører vi videre til vor frokostaftale i ”Rokokostuen” på ”Gram Slotskro”. Efter denne kører vi til det nye ”Vadehavscenter” ved Vester Vedsted, lidt sydvest for Ribe. I 2014 blev Vadehavet UNESCO Verdenskulturarv, og i 2016 blev en total ombygning og renovering, udført af arkitekt Dorte Mandrup, færdig. ”Realdania” har støttet det roste projekt, der netop i høj grad tager hensyn til områdets bygningskultur og historie. Vi slutter dagen af med middag og overnatning på ”Rudbøl Grænsekro” – måske med en lille aftentur til en af verdens vel nok mest mærkelige grænsedragninger.

Lørdag d.7.9.: Efter morgenmaden kører vi til Dagebøl, hvor vi skal med færgen til øen Før. Efter ankomst til hovedbyen VYK, skal vi lidt rundt på øen, hvor flere danske konger ligeledes yndede at komme, både Frederik den 6, Christian den 8, der i øvrigt dannede sit sommerresidens på øen, og Frederik den 7., der sammen med grevinde Danner ofte besøgte øen. Også Johann Strauss den Ældre, og H.C.Andersen var glade for at besøge øen. H.C.A. fik bl.a. inspiration til romanen ”To baronesser”, mens han var på øen. Vi besøger også øens roste ”Museeum Kunst Der Westküste”, og efter frokost besøger vi Vyk Danske Skole, hvor skoleleder Uwe Nissen vil fortælle lidt om skolen og dens dagligdag. Derefter besøger vi SSFs lokaler, får en forfriskning, og hører lidt om livet på øen, og de danske foreningers aktiviteter. Vi siger herefter farvel til Før, og sejler retur til Dagebøl, hvorfra vi med vor bus kører til ”Christianslyst”, hvor vi får en måske lidt senere aftensmad, og kan slappe af oven på dagens oplevelser med kaffe og andre forfriskninger.

Søndag d. 8.9.: Kl. 9 kører vi til Egernførde danske Kirke, hvor vi deltager i dagens gudstjeneste. Nogle af jer kender Gitte Werner og Fred Witt fra SSF i Egernførde, og de vil glæde sig over vort besøg, hvor vi håber byens danske præst Ulrich Vogel – med en meget spændende baggrund – ligeledes vil være glad for besøg. Ulrich er ganske vist født i Hamborg, men blev ordineret i Københavns Domkirke i 1989,og har siden 2015 været præst i Sydslesvig. Herefter kører vi til SSFs Medborgerhus i Egernførde, hvor vi spiser vores madpakke, køber lidt drikkevarer, og får en kort opsummering af det danske arbejde, inden vi besøger de danske ældreboliger på samme vej: H.C.Andersen Weg! Herefter går turen til endnu et nyudnævnt UNESCO Verdenskulturarv sted, nemlig ”Hedeby Museet”, der netop er nyrenoveret, og sammen med ”Danevirke Museet” sidste år fik denne flotte titel. (Lige efter at vi havde besøgt Danevirke!). Herefter går turen tilbage til ”Christianslyst”, middag og aftenunderholdning.

Mandag d. 9.9.: Vi siger farvel til ”Christianslyst”, og kører mod Flensborg, hvor vi har arrangeret besøg på SSFs hovedkontor i ”Flensborghus”, bygget i 1725 af sten fra Dr. Margrethe den Førstes ”Duborg Slot”, der netop var nedrevet. Var bl.a. første ”Vajsenhus” uden for København, men har også haft mange andre funktioner, inden det danske mindretal i 1920 kunne flytte ind. Vi har på flere ture oplevet at besøge lokale SSF foreninger. Denne gang får vi så en orientering om SSFs samlede arbejde i Sydslesvig. ►

Efter dette besøg i det danske mindretals hovedkontor i Sydslesvig, spiser vi frokost, og kører til Åbenrå. Her besøger vi så Bund Deutscher Nordschleswiger, der er det tyske mindretals hovedforening, og gennem sit arbejde, forsøger at bevare det tyske mindretals sprog og kultur i Sønderjylland. Vi har valgt denne dag at vise, at vi fra et meget tidligere mod hinanden, nu netop forsøger at leve med hinanden. Netop denne accept af hinandens mindretal, på begge sider af grænsen, er det der gør, at flere lande sender besøgende til vores - heldigvis – fredelige grænseområde! Årets tur slutter med at vi kører over Fyn, hvor vi ca. kl. 17.30 holder en kaffepause ved Knudshoved, hvor der serveres kaffe og en ostemad. Vi satser på at være hjemme i Nordsjælland mellem kl. 20 og 21.

Vi har endnu ikke fået den endelige pris fra et par af aftalerne, men satser på, at vi kan gennemføre turen med et tilskud fra vor lokal afdelings lille rejseopsparing. Så prisen per person for ophold i dobbeltværelse bliver 3200 kr. Enkeltværelsestillæg er + 250 kr. Ikke medlemmer er velkomne, må desværre lægge + 300 kr. (Dækker husstand)

Vi har heldigvis gennem de senere år haft held til at nedbringe udgifterne på vore ture, bl.a. p.g.a. ekstra rabatter, mange flinke foredragsholdere der ikke krævede et voldsomt honorar, et pænt deltagerantal på turene så de blev mere rentable o.s.v.
Derfor er prisen for medlemmer, incl. dobbeltværelse med brus/toilet, udflugter, kost fra fredag frokost til mandag sen eftermiddagskaffe (minus drikkevarer) som nævnt 3.200 kr., enkeltværelses tillæg + 250 kr.
Ikke medlemmer + 300 kr.

(Beløbet 300 kr. dækker bl.a. medlemskontingent for såvel enkeltperson som husstand i hele 100-års jubilæumsåret 2020, samt en andel af det tidligere opsparede beløb man får gavn og glæde af)

Har du/I lyst til at tage med på årets tur, beder vi dig give besked så hurtigt som muligt!

TILMELDING kan ske til: Bent Kauffmann, 4825 2511 eller på bent@panikrejser.dk

Husk ved tilmelding tydeligt navn, adresse, telefonnummer og mailadresse hvis du/I har dette. Desuden bedes du fortælle, om du ønsker enkeltværelse.

Betalingen sker til afdelings kasserer Reinhard Längerich på Nordea-konto:
Reg.nr.: 2348 Konto nr.: 0742 761 169
Husk også her tydeligt navn!

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Lyngby st. 07.30, Herlev st. 07.50 og Høje Taastrup st. 08.15

13. – 15. september 2019.
Turens pris: (med tilskud fra foreningen)
2.700 kr. pr. person i delt dobbeltværelse og
2.900 kr. pr. person i enkeltværelse som dækker:
Busrejse i moderne langtursbus (med toilet), 2 overnatninger på Hotel Ballumhus i Ballum, værelse med bad og toilet.
Helpension fra frokost fredag til kaffe søndag eftermiddag, alle udflugter og entreer. Drikkevarer er ikke inkluderet

Program for turen 13.-15. september 2019
(Ret til ændringer forbeholdes)

Fredag, den 13. september 2019
Vi kører over Storebælt mod Tirpitz Museet ved Blåvand. Undervejs holder vi en kort frokostpause i Vejen Idrætscenter med 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand pr. person - madpakke er ikke nødvendig denne gang.
Det danske arkitektfirma BIG/Bjarke Ingels har skabt en spændende ramme omkring Tirpitz Museet - skjult under sandet i det fredede landskab.
Efter en 30 min. intro og udlevering af audioguide og armbånd i bussen, går vi samlet ind i museet gennem tunnelen.
Herefter går man rundt på egen hånd og med kyndig vejledning af audioguiden. Museet rummer bl.a fire faste udstillinger
Vi afslutter besøget med eftermiddagskaffe og kage, inden vi kører sydpå til Ballumhus i Ballum, hvor vi skal bo de næste 2 nætter.

Lørdag, den 14. september 2019
Efter morgenmaden kører vi til Møgeltønder, en af Danmarks ældste byer med mange velbevarede og fredede huse, især i den maleriske Slotsgade.
Møgeltønder Kirke er ca. 800 år gammel og er byens ældste bygning. Den er en af landets største landsbykirker og anses for at være en af Sønderjyllands betydeligste seværdigheder med et usædvanligt righoldigt inventar og har Danmarks ældste kirkeorgel. Kirken har i nyere tid dannet ramme om flere kongelige begivenheder. Vi besøger kirken, hvor Jens Nissen vil fortælle om kirken og dens historie.
Frokosten spiser vi syd for grænsen i Aventoft – så husk pas og evt. lidt Euro.
Vi kører tilbage til Møgeltønder for at få en rundvisning på Schackenborg Slot, der i 11 generationer var ejet af Schack-slægten og som siden 1978 har været ejet af Prins Joachim og hans familie. I 2014 overgik slottet til Schackenborg Fonden og blev åbnet for offentligheden. Dette har muliggjort en rundvisning på slottet med guide. Der er ingen elevator på slottet.

Ikke langt fra slottet skal vi se Slotfeltladen med landets største stråtag, som blev opført i midten af 1800-tallet og hørte under Schackenborg. Laden er blevet total restaureret senest i 2015 og er i dag kulturhus. Efter besøget på slottet drikker vi eftermiddagskaffen på Schackenborg Slotskro.

På hjemvejen til Ballum gør vi ophold ved Trøjborg Slotsruin. Trøjborg var i renæssancen en imponerende herregård opført i 1580erne. I dag henligger Trøjborg som en stemningsfuld ruin. Dele af murværket og indgangspartiets murpiller ”De syv jomfruer” er bevaret.

Søndag, den 15. september 2019

Efter morgenmaden tager vi afsked med Ballum for at køre nogle kilometer mod syd, hvor vi besøger Zeppelin- & Garnisonsmuseet i Tønder. Fra 1864 til 1920 var området op til Kongeåen under tysk herredømme. Tyskerne havde under 1. verdenskrig anlagt en stor Zeppelinbase i Tønder. Basen var en lille by i sig selv, idet den var selvforsynende med næsten alt Den blev bombet fra et engelsk hangarskib nogle få uger før afslutningen af krigen i 1918. Efter genforeningen med Danmark i 1920 rykkede det danske militær ind på området.

Vi spiser middag på Øster Højst Kro og kører derefter nordpå til Harndrup på Fyn.

I Harndrup ligger Humlemagasinet, som åbnede i 1990 og siden har udviklet sig til et sted med kulturhistoriske udstillinger – i år om ”Frederik VII og Grevinde Danner”. Det historiske dukkemuseum viser 137 porcelænsdukker med kopier af autentiske kostumer fra den danske historie. Desuden er der Humlemuseet, Sigfred Pedersen museum og 25 temahaver. Kaffen serveres i de private stuer, som er en oplevelse i sig selv.

Vi kører hjem over Storebæltsbroen og forventer at være i Høje Taastrup ved 19-20-tiden.

Tilmelding:
Til Marlies Lorenzen enten på e-mail marliesgun@gmail.com
eller telefon 2533 5689 / 4484 4527.

Depositum: kr. 1.000 kr. pr. person eller hele beløbet betales ved tilmeldingen. Restbeløbet betales senest 30. august.
Beløbet indbetales på Sydslesvig Weekends konto i Danske Bank, Glostrup – Reg.nr. 1552 kto.nr. 572 2950
HUSK at anføre NAVN(E) på indbetalingen

Hurtig tilmelding anbefales!

Afbud kan senest ske 14 dage før afrejse. Efter den tid må man af hensyn til turens økonomi betale fuld pris, såfremt vi ikke kan få pladsen besat.

Nordjylland

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

"Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…”
Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort rede for krigens gang og de begivenheder, der i efteråret 1918 fik H.P. Hanssens til at tage initiativer i grænsespørgsmålet. Herpå følger en gennemgang af den proces, der førte frem til de to folkeafstemninger i 1920. Det var her et nyt princip – den nationale selvbestemmelsesret, der blev lagt til grund for fastlæggelsen af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Og for det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag. Henrik var dansk generalkonsul i Flensborg i perioden 1998 til 2017. Fra 1976-1998 var han ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, og fra 1992-98 var han instituttets direktør. Han er især kendt for sin indsats om grænselandets problemer og historie. Arrangementet afholdes sammen med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Uffe Østergaard, professor emeritus i europæisk historie fra CBS, vil for mange være en kendt skikkelse: En kendt debattør, der har beskæftiger sig med identitetshistorie, herunder navnlig national identitet. Emner som vi skal høre om i aften. Det ser ud til at nationale mindretal vil blive ved med at være med os. Til trods for bestræbelserne på at få staterne til svare til folkenes sprog og kultur i det 20 århundrede. Det skyldes at ethvert nyt anerkendt mindretal straks bliver til et flertal, som producerer nye mindretal. EU har med Københavnskriteriernes krav om respekt for retsstatslige kriterier og demokrati gjort en stor indsats for mindretallene, samtidig med at borgerne i kraft af det frie marked har fået en lang række individuelle rettigheder. Alligevel kan man ikke sige at situationen er problemløs. Mere vil åbenbart have mere, og vi ser stadig flere grupper stille krav om selvstændighed med katalanernes krav om at blive en ny nationalstat i spidsen. Der er mindst en halv snes potentielle nye stater i Europa. Trods Europarådets behjertede indsats for menneskerettigheder og EU’s pragmatisme ser det ikke ud til at stadig flere nationalstater er løsningen, snarere den mindst ringe løsning på en håbløs spiral af vold som i eks-Jugoslavien. Uffe vil belyse disse både alvorlige og spændende emner. Mødet er i samarbejde med folkeuniversitetet

Arrangementet afholdes i samarbejde med FolkeUniversitetet

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.