Kalender

Syddanmark

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Fredericia Banegård

Afgang fra kl. 9.30, Hjemkomst kl. 17.30. Turen går først til Vadehavscenteret, hvor vi spiser vores medbragte mad.
Derefter besøger vi ”Klægager” i Ballum, som i maj 2017 blev kåret til ”Danmarks smukkeste bondegård” af Bygningskultur Danmark. Ejerne fortæller om gårdens og egnens historie, giver en guidet tur i marsken i vores bus og serverer sønderjysk kaffebord. Alt dette for ca. 450 kr. Se også i Grænsen. Tilmelding og betaling senest 3. september til Marie Fink-Nielsen, 4092 7742 eller marie.fink.nielsen@gmail.com Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding. Betaling sker udelukkende på Nordea 2440 9200500097 - husk at angive navn.

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Ringe Bibliotek (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Dr. Phil. tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen vil holde foredraget Fra mod hinanden til med hinanden. Det dansk-tyske grænseland fra 1. verdenskrig til i dag – med særligt henblik på Sydslesvig.
Arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet Ringe-Ryslinge.

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Haderslev

Årets udflugt går i år til Frederikstad. Tilmelding og nærmere oplysninger efter først til mølle til formanden på: 7456 2277.

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

P-pladsen bag Kongeaamuseet

Vi mødes på p-pladsen bag Kongeaamuseet. Herfra kører vi i bil til Hjerpsted Feriekoloni (Østerhedevej 1, 6280 Højer), hvor mange sydslesvigske børn har tilbragt en dejlig uge med deres daginstitution. Turen går herefter pr. cykel ud mod kysten og nordpå, hvor vi passerer en lang række bebyggelser, der alle har Ballum som en del af deres navn. Vi gør mange stop, ser på smukke huse og spiser den medbragte madpakke. Ved 14-tiden besøger vi Klægagergård, der i 2017 blev udnævnt til Danmarks smukkeste bondegård. Vi får her en rundvisning samt kaffe med brød, inden turen går tilbage mod Hjerpsted. Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 31. august på telefon 40 32 98 87. PS: Det vil være muligt at deltage i turen i bil.

Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018 KL. 10.30-14.00

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende.
Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2018.
Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr.
Tilmelding senest onsdag den 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78, mail: haugaardkolding@mail.tele.dk

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel.
Tilmelding senest den 30. november til: Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Mødested Vestbirk Vandkraftværk, Søvejen 69, 8752 Østbirk

Vandkraftværket indviet 2.12.1924, der i disse år kæmper en kamp for at overleve og stadig producere el til systemet. Vi beser det naturskønne område og hører om værkets interessante historie. Bagefter køres til Tinghuset i Brædstrup, hvor vi under kaffen bla. evaluerer forårets Polenstur. Tilmelding senest den 16.8. til Kirsten Rykind-Eriksen rykind@bbsyd.dk.

Christianslyst, Nottfeld, D-24392 Süderbrarup

Torsdag den 18. til lørdag den 20. oktober. Vi gentager succesen fra foråret 2017, hvor familier med børn og børnebørn, 5 til 12 år, fra begge sider af grænsen samledes for at blive bedre til dansk og tysk gennem forskellige aktiviteter af fysisk og kreativ karakter. Henvendelse til Kirsten Rykind-Eriksen for flere oplysninger og om prisen, mail: rykind@bbsyd.dk,
tlf. 4026 5489. Arrangeret af kreds 20 og SDU/Sydslesvigsk danske ungdomsforening

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Parkeringspladsen ved Zions kirke, Nygårdsvej 106, Esbjerg

lørdag den 9. juni 2018 8,15 – 22,00.

Danske Sømands- og Udlandskirker, Ribe stift indbyder også i år i samarbejde med Grænseforeningerne i Sydvestjylland til ”Kirkevandring i Sydslesvig”.

Denne gang fokuserer vi Eckernførde- og Rendsborgområdet samt Kiel, og guider er tidligere pressechef Bernd Engelbrecht og generalsekretær Gert Wiencke, Sydslesvigsk Forening.

Vi mødes kl. 8,15 på parkeringspladsen ved Zions kirke, Nygårdsvej 106, Esbjerg og kører i fælles bus til Sydslesvig.

Ved grænsen er der ophold ved Scandinavian Park, hvor vi møder vore guider, og hvor der er mulighed for køb i grænsebutikken samt for at drikke formiddagskaffe.

Vi besøger den danske kirke i Eckernførde og tager herefter på besøg i Landdagen i Kiel, hvor landdagsmed-lem Jette Waldinger-Thiering SSV tager imod og orienterer om sit arbejde i Landdagen.

De medbragte madpakker spises i Landdagens cafe, hvor SSV sørger for drikkevarer. Landdagen er lukket i weekenderne.

Eftermiddagskaffe med kage indtages på Restaurant Brücken, der ligger under jernbanebroen over Kieler-kanalen med udsigt til trafikken på kanalen.

Herefter besøger i den danske kirke i Rendsborg og Garnisionskirken (Kristkirken).

De lokaler præster orienterer om deres arbejde og deres 3 kirker.

Herefter kører vi retur til Flensborg, hvor der serveres middag i Knudsborg,, og Knudsgildets oversekretær, tidligere rektor ved Duborgskolen orienterer om gildets arbejde.

Vi regner med at tilbage ved Zions kirke, Esbjerg ca. kl. 22.

Deltagerprisen er inkl. middag, eftermiddagskaffe og bus 350 kr. – Medlemmer af Grænseforeningen og/eller DSUK betaler dog kun 300 kr. (Drikkevarer er for egen regning).

Grænseforeningen yder tilskud til bussen.

Tilmelding sker til Ib Ansgar Jensen, tlf. 75 14 47 55 – mail: ansgar@esenet.dk senest 31. maj.

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Restaurant Teglværksskoven

Vore venskabskredse i Flensborg Nord / Slesvig kommer denne dag med bus til Nyborg, hvor vi mødes på Restaurant Teglværksskoven og spiser middag sammen. Herefter kører vi til Ladbyskibet og får en guidet rundvisning med efterfølgende kaffe/kage. Efter en lille tur ud på det smukke Hindsholm kører vi tilbage til Nyborg, hvor vi slutter med aftensmad i Hesselhuset.
Medlemmer af foreningen fra Nyborg/ Kerteminde er meget velkomne til at deltage/ hjælpe til.
Pris: 150 kr. (middag) Tilmelding til Helene Sørensen på tlf.: 23843785 (gerne sms) senest d. 15/7

Toldbogade

Afgang med bus fra Toldbodgade kl. 8.00 mod Svendborg. ( På Ærøfærgen kan der købes kaffe).Rundtur på Ærø med guide, som følger os hele dagen. Middag på Vindeballe Kro (drikkevarer for egen regning). Besøg på Søbygård. Kaffe/ kage i det fri inden sejlturen hjem. Forventet hjemkomst til Nyborg kl. ca.18.30.
Pris :650 kr./ medl. 700 kr./ ikke medl. Bindende tilmelding til Helene Sørensen tlf. 23843785 (gerne sms) senest d. 1/8 2018 Indbetaling til konto: 2019 7785627094.

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Alsion Nedre Parkering

Bussen kører os direkte til Kiel. Vi stiger på færgen til en en sejltur på Kiel Fjord.
Efter sejlturen bliver vi sat af i bymidten, hvor vi skal på en guidet gåtur til nogle af de kendte attraktioner i Kiel. Guiden kommer fra vor venskabsforening i Holtenå/Kiel. Efter byturen kører bussen os til venskabsforeningens forsamlingshus, hvor vi får kaffe/kage i deres skønne have.
Undervejs finder vi også tid til frokost.
Når vi har hygget os ved forsamlingshuset, begiver vi os hjemad med stop undervejs for at få aftensmad.
Hjemkomst ca. kl.20.00.
Pris: 400 kr. ( alt inkluderet)
Tilmelding til Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com eller 61778515 senest 30. maj.
Tilmeldingen er bindende og først gældende, når beløbet er indsat på konto 9797-0001119400
Ved afbud efter 30. maj bliver beløbet ikke refunderet.
Først til mølle!

Tønder Amts Grænseforening

Sæd grænse

Det er i år Sydtønder Amt som skal stå for sommerudflugten. Datoen er klar, men hold øje med Digeposten for tid og sted.

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding

Vi har inviteret vore SSF venskabsforeninger fra Sydslesvig til verdens ældste højskole, Rødding Højskole, med følgende program:
Kl. 10: Gudstjeneste i Rødding Frimenigheds-kirke ved pastor Mette Geil. Kirken ligger lige ved siden af højskolen. Efter gudstjenesten introducerer forstander Mads Rykind-Eriksen os for Rødding Højskole.
Kl. 12: Middagsmad på Rødding Højskole
Kl. 13: Omvisning, fortælling og sangtime ved forstander Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 15,30: Kaffe og afslutning.
Betaling for fortæring kr. 200.
Tilmelding senest den 8.9. til rykind@bbsyd.dk, tlf. 40265489.

Kollerup kirke, Hygumvej 70, 7300 Jelling

Kl. 10: Gudstjeneste i Kollerup kirke.
Kl. 11: Klokkeringning som for 100 år siden i glæde over fredsslutningen
Mogens Ladegaard: ”Da bedstefar vendte hjem fra Den Store Krig”
Denne dag er det 100 år siden, at freden efter 1.verdenskrig proklameredes kl. 11, og alle kirkeklokker i Europa ringede en time.
I det nye menighedshus lige ved siden af Kollerup kirke vil Mogens Ladegaard fortælle om oplevelsen og forholdene i Bevtofte, hvor familien levede, om forholdene under og lige efter krigen, og især om den 10. februar 1920 – den store dag for afstemningen.
Genforeningsflag, GEM Der bliver mulighed for at købe sandwich og drikkevarer, samt kaffe og kage efter foredraget.
Arrangeret i samarbejde med Kollerup menighedsråd.
Tilmelding senest den 4.11. til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr. Arrangeres sammen med Ældre Sagen.

Det gamle Rådhus, Storegade 30

I år er det 170 år siden, at Treårskrigens om hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig brød ud i den dansk-tyske helstat. Hvordan blev borgerkrigen oplevet i Aabenraa/Apenrade? Vi håber på både dansk- og tysksindede deltagere. Gennemføres ved min. 15 deltagere. Fortæller er grænselandshistoriker Jan Wittrup. Pris 50 kr. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til janwittrup@hotmail.com

Det gamle Rådhus, Storegade 30

I år er det 170 år siden, at Treårskrigens om hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig brød ud i den dansk-tyske helstat. Hvordan blev borgerkrigen oplevet i Aabenraa/Apenrade? Vi håber på både dansk- og tysksindede deltagere. Gennemføres ved min. 15 deltagere. Fortæller er grænselandshistoriker Jan Wittrup. Pris 50 kr. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til janwittrup@hotmail.com

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr. Arrangeres sammen med Ældre Sagen.

Midtjylland

Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

P-pladsen, Ansvej 98, Silkeborg

To- dages bustur til Vadehavet og Nordfriesland.

Opsamling :
kl. 07:30 - Silkeborg, Ansvej 98, P-pladsen
kl. 08:30 - Horsens, Q8 ved Lund (tæt ved motorvejen)
kl. 09:15 - Fredericia , Banegården

Pris 1.495,- kr. Tillæg for enkeltværelse 100,- kr.

Vi kører i firestjernet luksusbus fra Ans Rejser. Turprisen indbefatter på 1. dagen bussens kaffe med rundstykker, samt overnatning med aftensmad og morgenmad på 'Landgasthof Tarp' .

Frokost 2.dag indtages på Hotel zur Treene i Svavsted.

Turen omfatter besøg ved det fremskudte dige ved Højer, derefter kører vi gennem Sønke Nissen Kog og videre til Husum, hvor havnen og bymidten besøges. På 2. dagen kører vi til Ejderstemmeværket
og videre til Tønning, hvor pensioneret overlærer Ole Hüberz Knudsen vil guide os. Herefter køres til Svavsted hvor frokosten indtages og om eftermiddagen besøges den lille landsby Drage, hvor Nadine Baumann-Petersen
vil fortælle om landsbylivet førhen og om det danske mindretal i landsbyen i dag.

Et detaljeret program kan fås ved henvendelse til Erik Sjerslev Rasmussen tlf. 6083 0760 esr@skolekom.dk

Der tages forbehold for programændringer.

Tilmelding senest fredag den 1. juni 2018
skal ske til Ans Rejser på mail: rejs@ansrejser.dk eller tlf. 7026 0049.

Vi modtager meget gerne Jeres tilmelding i god tid før tilmeldingsfristens udløb, så vi bedre kan vide, om turen vil kunne gennemføres med minimum 30 deltagere.

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste kl. 11:00 ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig.
Det øvrige program annonceres senere.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 , Silkeborg

Generalforsamling i henhold til vedtægterne fra kl. 18-19.

Herefter foredrag ved kommunikationskonsulent Katrine Hoop, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. over emnet: 'Et moderne syn på det danske mindretal'.

Herning & Ikast-Brande kommuner, Grænseforeningen for

Sydslesvig

Måske bliver der tid til et besøg hos vores venskabsforbindelse i Tarp om lørdagen… eller et af de store Friluftsmøder om søndagen! Program kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/ i løbet af maj måned.

”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit

I 2017 var der mere end 65 personer der fandt vej til Sdr. Haurvig til denne begivenhed. Så meld dig til i god tid. Middag fra kl. 12:00 – til en pris af kr. 150,- eller 20 €. (Betales på dagen…) Igen i år, har vi 2 Årsmødetalere, Mette Bock – som har ordet frit, og Katrine Hoop, som bl. a. vil fortælle om Projekt Oplev Sydslesvig, det skulle vist garantere, en spændende eftermiddag – i gode venners lag! Flere og flere som har trådt deres barnesko, på Lejrskolehjemmet Vesterled, finder nu i en moden alder – atter vejen til stedet… vi har plads til rigtig mange – før rammerne strammer – rekorden er fortsat 160 – i 2011. Vedrørende et evt. medlemskab af ”Støtteforeningen for Lejrskolehjemmet Vesterled” kontakt formanden. Læs evt. mere på: www.vesterled.de bemærk ”.de” – fordi siden ligger hos Skoleforeningen!! Den kan være lidt langsom til at åbne – tålmodighed er en dyd – og nogen gange en simpel nødvendighed!

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit

Årsmøde/Sensommermøde/Folkemøde på Lejrskolehjemmet , ca. 9 km. syd for Hvide Sande. Kom og vær med, ved denne festdag i vores ”fælles” sommerhus. Vesterled er jo ejet i fællesskab af Grænseforeningerne i tidligere Ribe Amt og Grænseforeningerne i tidligere Ringkøbing Amt, som står sammen om at drive denne lejrskole beliggende i den frie natur midt mellem Hav og Fjord. Vi havde hele 75 tilmeldte i 2015, så flytningen til september, blev godt modtaget, derfor fortsætter vi med denne sensommer afvikling af Årsmødet.
Årsmødetalerne i 2018 bliver Mette Bock og Katrine Hoop – så kom og vær med hos os! Kredsformanden vil gerne orientere nærmere om Vesterled, Støtteforeningen og Årsmødet.
Det koster kr. 150,- (eller 20 €) at deltage i middagen og det øvrige traktement. Vælger man først at komme til selve Årsmødets begyndelse efter middagen – får man kaffen på Husets regning…

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Sct. Clemens Kirke

Grundlovstalere: Tidl. borgmester, tidl. minister Thorkild Simonsen og Borgmester i Randers Kommune Torben Hansen. Fællessang og korsang, gratis kaffebord. Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen samarbejder om det årlige grundlovsmøde. Vejret bestemmer, om vi skal være ude eller inde.

FOF, J.V. Martins Plads 1, Randers

Foredrag af tidl. chefredaktør Siegfried Matlok, Løjt Kirkeby. Efter 40 år som chefredaktør på Der Nordschleswiger, det tyske mindretals dagblad i Aabenraa, fortsætter Siegfried Matlok med både som journalist, forfatter og TV-redaktør at slå bro mellem dansk og tysk kultur. Entré for GF-medlemmer: 50 kr.

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Ringkøbing

Sommerturen går i juni måned til Bremen, Brügge, Bruxelles. Der planlægges en tur til disse spændende byer i tiden 4. - 10. juni 2018. Program udarbejdes.

Afgang i bus fra Museumspladsen

Vi bliver sat af bussen tæt ved Laksens Hus og går til Albæk Mose, hvor vi oplever den dejlige natur, der bl.a. er hjemsted for kødædende planter. På P-pladsen i mosen holder bussen, og vi kører tilbage til Naturcenter Skjern Å. Her har Jonna og Bo Trelborg tændt op i grillen og forberedt lækker grillmad og bagefter kaffe og kage. Alle bliver mætte – og ingen bliver skuffede. Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 13. august – begrænset deltagertal.

Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Generalforsamlingen starter traditionen tro med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og guitarspil ved Svend Erik Larsen og Dorthe Kold , Muldbjerg. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 17. september.

Vestjyllands Højskole

Efter en rundvisning på højskolen fortæller forstander Else Mathiasen, hvordan dagliglivet på højskolen former sig for både elever og personale. Herunder også om arbejdet med kunsten, skolens grønne profil og det nye ”Fortælle Akademi”. Endvidere et oplæg om dannelse anno 2018 og om skolens mål og værdigrundlag. Højskolens kaffebord.
Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest den 8. oktober.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen. Efter kaffepausen fortsættes med fællessang for at komme i den rette advents- og julestemning, og en lille julehistorie bliver der også plads til. Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 26. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 8.00 med kurs mod den julepyntede Flensborg – afbrudt af kaffe og rundstykker undervejs – og stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver tilbud om fællesspisning - husk særskilt tilmelding og betaling hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00.
Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 3. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Skanderborg

Tag med på en spændende tur til Naturpark Vadehavet, hvor vi først besøger det allerede meget berømte nye Vadehavscenter, og derefter tager med Mandøbussen over til Mandø. Efter frokosten køres en guidet tur på øen. Pris 500 kr.
Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Ejer Bavnehøj

Ejer Baunehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11. ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved tidligere redaktør af ”Æ Rummelpot” Sven-Erik Ravn, der vil tale om; ”Hjemmefronten. De sønderjyske kvinder under 1. verdenskrig”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere præst ved Ravnsbjergkirken i Viby, kunstner Ejvind Nielsen, om ”Menneskelivet og de fire årstider”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Lufthavnsvej 1, Stauning

Først får vi en rundvisning i den fine hal med de mange både civile og militære fly. Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75. kr. inkl. mad og drikke (Børn gratis).

Skjern Tekniske skole

Afgang Skjern Tekniske skole kl. 7:15, Tarm rutebilstation 7:25.
Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig.
Efter morgenkaffen kører vi mod Gråsten, hvor der er besøg og fortælling i slotskirken og parken. Frokost på Chatrinesminde Teglværk med efterfølgende rundvisning. Hele egnen er præget af de mange teglværker og eftermiddagskaffen bliver ved det smukke Egernsund, og efter et par stop når vi Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl.

Vesterled, Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig

Vesterled har siden erhvervelsen i 1946 hvert år været feriekoloni for børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig. Der har været skolebørn, børnehavebørn, fritidshjemsbørn, spejdere samt konfirmander på Vesterled, alle med den samme baggrund, nemlig ønsket om at lære dansk sprog og kultur at kende. I de senere år har mere end 1100 unge gæstet Vesterled hvert år.
Lejrskolen fik som en gave fra A.P. Møller Fond ny hovedbygning.
Vi bliver vist rundt i det fine byggeri af børn fra Sydslesvig, der er på lejrskole der, inden vi skal en tur til havet for at se solnedgang.
Vi får kaffe og sandwich og derfor er tilmelding nødvendigt på tlf. 97375270 eller bo.trelborg@gmail.com inden den 28. aug.
Vi kører i egne biler og hvis man vil syd om Fjorden, mødes vi ved Tarm Rutebilstation kl. 17:30. Vil man ikke køre selv, så sig det blot ved tilmeldingen. Så finder vi en plads.
Pris 75 kr. (børn gratis)

Fiskbæk Missionshus, Skråvejen 2, Fiskbæk

Asger Bjørnskov fra Lem arbejder 7 dage om ugen i 8 måneder og bruger så 4 måneder hver vinter til at rejse rundt på Jorden, og han har prøvet det meste! Vi vil denne aften høre om og se billeder fra hans fantastisk ture lige fra frit fald fra 12.000 fod over Australien til dykning blandt hajer ved Costa Ricas dybe ocean. Pris 75 kr.

Christianslyst

Fredag den 26. til søndag den 28. oktober. Christianslyst og Sydslesvig. Program udarbejdes senere. Turen er i samarbejde med Ringkøbing Grænseforening

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.
Efter kaffen fortsættes med fællessang, for at komme i den rette advents- og julestemning. En lille julehistorie bliver der også plads til.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 26.11. Pris: 80 kr.

Tarm rutebilstation

Der er kaffe og rundstykker undervejs, inden der gøres stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fællesprogram-punkt i byen og tilbud om fællesspisning. Den flotte julepyntede Flensborg bliver der god tid til at bese, inden der køres hjemad kl. 17:00. Pris 160 kr. (+ fællesspisning, hvis man ønsker dette). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 3. december.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Den danske ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen mener, at netop Berlin - og Tyskland i det hele taget - er det bedste udgangspunkt, hvis man vil forstå, hvad der foregår i den vestlige verden lige nu. Krigen i Syrien, flygtningestrømme, grænsekontrol, Brexit og præsidentvalget i USA har gjort det tydeligt, at Europa savner lederskab, og derfor er mange europæiske landes opmærksomhed skarpt rettet mod Tyskland. - Jeg tror, at alle vi nordboere, både svenskere, finner, nordmænd og danskere, føler, at Tyskland igen er den vigtigste europæiske partner, siger Friis Arne Petersen. Den danske regerings Tysklandsstrategi, der blev lanceret for godt to år siden, vidner om, at der fra dansk side satses på Tyskland både politisk, økonomisk og kulturelt. Fra regeringens side er der et stort ønske om at udvikle Danmarks forhold til Tyskland og styrke samhandlen. I sit foredrag uddyber Friis Arne Petersen, hvilken betydning relationerne i grænselandet i Slesvig har for Tysklands forhold globalt - og lokalt til landets nærmeste nordlige nabo. Foredrag inkl. ost, vin og vand kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

I Danmark tales der i disse år meget om danskhed og national identitet. Hvem er nationen? Og hvor er den på vej hen? Men identitet har altid to sider. Det gælder også den nationale identitet, der defineres i et samspil mellem den nationale selvopfattelse og andre nationers syn på Danmark. Hvad sker der, hvis man flytter diskussionen om danskhed over grænsen og anskuer den fra Tyskland? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i dette foredrag, som tysklandskender, forfatter og radiovært Knud Romer Jørgensen vil berige os med denne aften. ”Det kan være gavnligt for danskerne at se sig selv med tyske øjne. Vi er meget mere tyske, end vi aner. Der er meget tysk historie og kultur, vi bør kende, for ellers kender vi ikke vores egen historie og kultur”, lyder det fra Knud Romer Jørgensen. Foredrag inkl. Kaffe og brød kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

´Roma´ betyder menneske og er sigøjnernes betegnelse for sig selv. Gennem tusind år på kanten af de europæiske samfund har romaerne formået at bevare deres eget sprog og en særegen kultur. I aftenens foredrag fortæller Malene Fenger-Grøndahl om sine indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige romamiljøer i 12 lande. I ord og billeder vil hun tegne ridset af et folk, der har været forfulgt og forkætret gennem århundreder, men som altid har formået at rejse sig igen. Med udvidelsen af EU er de fleste romaer samlet inden for samme politiske fællesskab, og for første gang i historien er der tegn på, at romaerne organiserer sig politisk og kan komme til at udgøre en magtfaktor i fremtidens Europa.
Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Sjælland

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Nakskov

Fællesarrangement med Lolland. 5 timers tur på Nakskov fjord. Postbåden Vesta af Nakskov blev bygget i 1924 i Bandholm på Nordlolland. Den blev bygget som færge mellem Kragenæs og Fejø, Vesta var oven i købet automobilfærge og kunne medtage 2 biler! I 1937 bliver Vesta købt af postbådsfører Harald Nielsen. Og siden har Vesta sejlet med post, passagerer, proviant og hvad der ellers skulle og skal frem og tilbage mellem øerne i Nakskov Fjord og Lolland. Det er i år i alt 80 år! Der er plads til 30 deltagere. Pladserne vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Deltagerpris: 200 kr. Eventuelle ledige pladser for ikke medlemmer 230 kr. Tilmelding senest mandag den 13. august på 5022 6700 eller zorba@mail.tele.dk

Restaurant Bangs Have i Maribo

Fhv. minister Bertel Haarder og nuværende medlem af Folketinget vil fortælle om: "Hvad det blandt andet vil sige at være dansk". Tilmelding senest den 10. september,
enten på telefon 5022 6700 eller pr. mail zorba@mail.tele.dk
Deltagerbetaling for foredrag og kaffebord: 100,- kr.

Sognets Hus i Maribo

Fællesarrangement med Lolland. Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager. Traditionen med sønderjysk kaffebord startede i 1870'erne og blev et 'adelsmærke' for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. I denne periode var Sønderjylland tysk område, og der var begrænsede muligheder for at forsamles og være 'danske'. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løsnede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld måtte sønderjyderne godt forsamles om kaffe og kage, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kageorgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bagværk. Deltagerpris: 75 kr. Tilmelding senest den fredag den 28. september på 5022 6700 eller zorba@mail.tele.dk

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Nakskov Fjord

Grænseforeningen Lolland og Grænseforeningen Guldborgsund arrangerer tur på Nakskov Fjord med postbåden Vesta og dens skipper Otto Paludan, som er en glimrende fortæller. Han tager os med på en 5 timers tur på Nakskov fjord. Postbåden Vesta af Nakskov blev bygget i 1924 i Bandholm på Nordlolland. Den blev bygget som færge mellem Kragenæs og Fejø, Vesta var oven i købet automobilfærge og kunne medtage 2 biler! I 1937 bliver Vesta købt af postbådsfører Harald Nielsen. Og siden har Vesta sejlet med post, passagerer, proviant og hvad der ellers skulle og skal frem og tilbage mellem øerne i Nakskov Fjord og Lolland. Det er i år i alt 80 år!
Der er plads til 30 deltagere.
Deltagerpris: 200 kr.
Tilmelding senest mandag den 13. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Restaurant Bangs Have i Maribo

Fhv. minister Bertel Haarder og nuværende medlem af Folketinget vil fortælle om: "Hvad det blandt andet vil sige at være dansk". Tilmelding senest den 10. september til Jytte Nielsen på telefon 50 22 67 00.

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager. Traditionen med sønderjysk kaffebord startede i 1870'erne og blev et 'adelsmærke' for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. I denne periode var Sønderjylland tysk område, og der var begrænsede muligheder for at forsamles og være 'danske'. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løsnede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld måtte sønderjyderne godt forsamles om kaffe og kage, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kageorgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bagværk. Deltagerpris: 75 kr. Tilmelding senest den fredag den 28. september på 50 22 67 00 eller
zorba@mail.tele.dk

Midtsjællands Grænseforening

Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge

Foreningen indbyder til en rundvisning på Egholm Museum. Museet har Danmarks største private våbensamling. Her kan man se antikke våben, våben fra det vilde vesten samt våben fra 2. verdenskrig. Vi mødes udenfor museet. Rundvisningen starter kl. 10.30, og varer ca. 2 timer. Efter rundvisningen byder foreningen på en vand, sandwich og en kop kaffe.
Tilmelding til Yonna senest 15. august 2018 yonna@graensen-midtsjl.dk, Telf. 30 54 35 28

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Pernille Juhl fortæller om sin nye bog ”Frihed og ære”. Romanen ’Frihed og ære’ handler om en frihedskæmper, som spillede en afgørende rolle som spion under 2. verdenskrig Christian Fries voksede op i Kollund, og ingen kunne vide, at han som 26-årig ville få vigtig betydning for krigens udvikling i Danmark. Få år efter Danmarks besættelse i 1940 blev han ansvarlig for opbygningen af den illegale Militære Efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste. I foredraget hører vi om Christian Fries intense liv i en farlig tid under besættelsen, hvor spillereglerne ændredes dag for dag. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

HH-færgeterminalen i Helsingør

Vi besøger bl.a. Varberg Fæstning med bl.a. Bockstensmanden og spiser varmrøget laks på fæstningen,
ser Snöstorp sekskantede kirke og besøger Hallandsgården på Galgebjerget i Halmstad, der er et unikt frilandsmuseum.
Her indtages eftermiddagskaffen, inden turen går hjemad via Ivars Kulle, en gravhøj fra stenalderen.
Pris incl. færge, bus, entreer, frokost og kaffe 500 kr. for medlemmer, gæster 550 kr.
Tilmelding til formanden på 4825 2511 eller på mail: bent@panikrejser.dk senest 20.5.
Indbetaling ligeledes senest den 20.5. foreningens kasserer: 2348 – 0742 761 169

Hillerød

Vi rejser ud over Rødby-Puttgarden, og starter med at besøge den sydligste danske skole i Vestermølle SV for Rendborg, hvor vi ligeledes hilser på lokale SSF-medlemmer. Der er 3 overnatninger på Christianslyst, besøg på bl.a. Duborgskolen i Flensborg og ”Genforenings- og Grænsemuseet” i Taps, samt oplever ”Det sønderjyske Kaffebord” på ”Gråsten gamle Kro” med 29 slags kager. Pris ca. 3000 kr. alt incl. Ikke medlemmer plus 200 kr. Nærmere oplysninger og tilmelding til formanden på 4825 2511 eller mail: bent@panikrejser.dk

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Vestegnen

Program: Besøg i Maribo Domkirke, sejltur Rødby/Puttgarden, sejltur på ”De 5 søer” fra Malente til Plön i Holstensk Schweiz - heldagstur til Husum – kunstmuseet Nolde i Seebüll, Højer Sluse, Løgumkloster med krigsfangegravene og Løgumkloster Kirke. 2 overnatninger på Christianslyst. Nærmere oplysninger om restpladser på tlf. 4484 4527 eller
e-mail: marliesgun@gmail.com

Studenterforeningen Heimdal

Arveprins Knuds Kollegium, Jacobys Alle 13, 1806 Frederiksberg

Nordjylland

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Hadsund

Kørsel i egne biler. Overfart ved Voer-Mellerup. Guidet rundvisning på slottet. Kaffe/rundstykker. Frokost. Entre.
I alt 200 kr.pr. næse (særpris). Tilmelding og hør nærmere hos Søren Saarup, tlf. 21 35 14 25 senest 3. juni.
Kun for medlemmer (medlemskab 150 kr.)

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

Sydslesvig

1.-3. juni: Danske årsmøder i Sydslesvig. Som sædvanlig deltager foreningen i møderne.

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Hans Gregersen. Der venter tilhørerne et par spændende timer, når forfatteren Hans Gregersen, Sæby, kommer på besøg i Grænseforeningen for at fortælle om Aalborg under besættelsen. For han har et indgående kendskab til Aalborg under besættelsen, som han har skrevet to store bøger om. I 2012 kom ”Krigens by” og i 2015 fulgte ”Gestapo i Aalborg”. Hans Gregersens foredrag tager sit udgangspunkt i de dramatiske begivenheder i august 1943, hvor det i Aalborg kom til voldsomme gadeuroligheder, der kostede syv dræbte og mere end hundrede kvæstede. Også i andre jyske byer var der uro i sommeren 1943, og det kulminerede den 29. august, da regeringen trådte tilbage. Få uger senere skærpedes tilstanden i Aalborg, da en større styrke Gestapo-folk etablerede sig på Højskolehotellet i midtbyen. Og herefter fulgte så 20 dramatiske måneder, hvor Aalborg var en by plaget af vold, terror og frygt. Kampen mellem danske modstandsfolk og Gestapos håndlangere var uhørt brutal med nedskydninger, likvideringer og schalburgtage. De mange overgreb medførte, at fem personer tilknyttet Gestapos hovedkvarter i Aalborg blev dødsdømt og henrettet under efterkrigstidens store retsopgør. Foruden bøgerne om Aalborg har Hans Gregersen beskrevet besættelsestiden i henholdsvis Aarhus, Frederikshavn og Sæby. Hans forfatterskab tæller flere end 60 udgivelser, med emner som lokalhistorie, rejsebøger og biografier. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Lars Kofoed-Jensen. Over 8000 børn er i skoleforeningens system fra vuggestue til studenterhue. Tallet er vokset lidt de seneste år, fordi vuggestuer er kommet med. Der er 3 store udfordringer som Skoleforeningen står over for: Økonomi, digitalisering og sprogpolitik.
Et evigt aktuelt spørgsmål er, hvordan mindretallet kan være dansk i Tyskland? Langt de fleste af Skoleforeningens medlemmer har tysk pas – det siger sig selv, når man er født syd for grænsen og vokser op i Tyskland – men hvordan kan man så være dansk? Og hvad nu hvis man oven i købet helst snakker tysk? Lars har haft en spændende karriere: Han har været gymnasielærer på Nørresundby Gymnasium og rektor på Haderslev Katedralskole. Nu er han direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver 57 dagtilbud og 45 skoler, heraf to med gymnasial overbygning. Derudover driver de en højskole, en efterskole og et par lejrskoler. Skoleforeningen har 1500 ansatte og en årlig omsætning på ca. 800 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen kommer fra Danmark. Geografisk dækker de fra Sild i nordvest til Kiel i sydøst (ca.200 km i bil) – fra grænsen i nord til kanalen i syd (ca.70 km i bil). Et stort område! Kom og hør om den aktuelle situation fra en mand der om nogen kender til forholdene.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav.