Kalender

Sjælland

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Restaurant Garden, Slagelsevej 2A, Ruds Vedby

Vores festlige, årlige aften i Ruds Vedby sammen med Lokalrådet i Ruds Vedby. Først lækker buffet med mange forskellige retter, salatbar, is, kaffe/te, kage til ca. 100 kr. Undervejs levende musik med fællessang. Til sidst auktion over medbragte effekter (hver deltager kommer med mindst 1 ting til auktionen, gerne flere. Pengene går til velgørenhed – sidste år de hjemløse. Tilmelding senest 22. oktober til kildsig@post10.tele.dk eller 21339272. Der kommer også omtale i Ugebladet.

Degneparken i Dianalund

Tidligere direktør i Grænseforeningen Niels Henriksen fortæller om Istedløvens omtumlede tilværelse. Foredraget ledsages af meget forskelligt billedmateriale, som Niels Henriksen har fundet frem, så det bliver en spændende aften. I pausen vil der være kaffe/te + kage. Pris for aftenen kr. 40,-.

Degneparken i Dianalund

Anke Spoorendonk gæster foreningen: SSW’s frontfigur gennem mange år, tidligere Europa-, justits- og kulturminister i Slesvig- Holsten, Anke Spoorendonk fortæller om sine mange begivenhedsrige år for, med og i SSW + de mange resultater, der er opnået for det danske mindretal syd for grænsen. I 2020 er der udover genforeningsjubilæet også et andet markant jubilæum. København-Bonn-erklæringen, som kom til at være banebrydende for mindretallenes status nord og syd for grænsen. I pausen vil der være kaffe/te + kage. Pris for aftenen kr. 40,-.

Borgerhusets parkeringsplads i Dianalund

Udflugt til mindestenene i Sorø Kommune. Vi kører i private biler (mulighed for samkørsel) og spiser på Tre konger i Sorø (pris: 2 stykker smørrebrød + øl/vand ca. kr. 100,-). Til sidst drikker vi medbragt kaffe/te med kage til. Tilmelding senest d. 28. marts: kildsig@post10.tele.dk /21339272

Degneparken i Dianalund

Sagalandet Island. Jens Birk Kristoffersen fortæller om Sagalandet på baggrund af sine mange rejser i Island. Han kommer bl. a. ind på hvor voldsomt, det gik for sig, da de første nybyggere for knap 1.100 år siden forlod Norge og bosatte sig på Island. Det tillige med den fantastiske natur er baggrunden for foredraget, som også berører de islandske sagaer og trækker linjer op til nutiden med Islands deltagelse i VM-fodboldturneringen for et par år siden. En målbevidst og handlekraftig befolkning på størrelse med befolkningen i Aarhus Kommune! I pausen er foreningen vært ved et traktement med ost og rødvin.
Derefter slutter vi aftenen af med generalforsamling.

Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Cafe Fuglen, Byagervej 17, Fuglebjerg

Generalforsamling. Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest tirsdag 14. april til Erling Nielsen, Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Jens Chr. Seeberg, Kalundborg, holder et foredrag om Danmarks befrielse i 1945.
Foredraget vil berøre frihedstankerne og den virkelighed, der rent faktisk var, da vi nåede 4. maj om aftenen i forskellige dele af De Danske Rigsfællesskab. Det gælder både det ”sydlige Danmark” og den meget forskellige situation på Bornholm, Færøerne, Island og Grønland. Desuden beskrives de frihedstanker, som var helt specielle i Sønderjylland og hos de mange danskere, der har en indvandrerbaggrund fra Tyskland.

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Efter generalforsamlingen holder Henning Bonde et foredrag om de folkelige aktiviteter, der i 1920 fandt sted i Nordvestsjælland for at markere Genforeningen. Inden for lokalforeningens dækningsområde blev rejst 13 genforeningssten, men der var også andre folkelige tiltag, såsom udsmykning i kirker, plantning af træer m.v.
Vi har forsøgt at finde så mange som muligt af disse minder og fortæller de interessante historier om deres tilblivelse i 1920, hvor en ”storm af glæde” gik over landet efter den lange adskillelse af Sønderjylland fra Danmark.

Kreds 6 - Vestsjælland

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted.

Taler: Tidl. overborgmester i Flensborg Simon Faber, Åbenrå. Emne: ”Genforeningens temaer – i hele landet” og ”Den lille forskel. Udviklingen mellem dansk og tysk set fra grænselandet”. Taler: MF Søren Espersen. Emne: ”Det grænseløse sværmeri”. Taler: Formanden for SSF Jon Hardon Hansen. Emne: ”Grænsen efter 2020”. Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-. Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden. Tilmelding nødvendig senest fredag d. 13. marts til kredsformand Erling Nielsen,
Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.

Vi begynder kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen: ”GRÆNSEFORENINGEN OG MIG”. Med afsæt i Grænseforeningens snart 100-årige historie og med erfaringen fra sit mangeårige arbejde både lokalt og nationalt for foreningen giver tidligere direktør for Grænseforeningen Niels Henriksen, sin egen helt subjektive vurdering af Grænseforeningens værdifulde arbejde i fortiden – i nutiden – og i fremtiden. Entre for aftenen inkl. smørrebrød, kaffe/te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest onsdag 29. april til kredsformand Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Midtsjællands Grænseforening

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Stephen Egede Glahn holder foredrag med titlen: ”Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie.” Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i den sammenhæng, selv om hun døde, da han var 3 år. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært

Næstved, Næstvedegnens Grænseforening

Skt. Jørgens Kirke

Koncert i samarbejde med Skt. Jørgens Kirke i Næstved. Torsdag den 31. oktober er det Syng / Spil dansk dag i hele Danmark, hvor der dagen igennem vil blive spillet og sunget
dansk musik i hele landet. Traditionen tro fejrer vi dagen i samarbejde med Sct. Jørgens Kirke, hvor vi indbyder til koncert og fællessang fra kl. 19. Kirkens Børne- og Ungdomskor, Motetkor og kirkens organist, Martin Valsted medvirker. Grænseforeningen sørger for kaffe/te og kage som vi drikker i sognegården, så der skal ikke flyttes borde. Kom og få smurt stemmebåndet. Alle er velkomne. Fri entré. Spil Dansk Dag: Alle, lige fra professionelle musikere til musikalske nybegyndere, alle kan være med på dagen. En række landsdækkende organisationer fra hele det danske musikliv støtter Spil Dansk Dagen, og det er 14. gang at Grænseforeningen og Skt. Jørgens Kirke er med til Syng & Spil Dansk. Martin Valsted og Grænseforeningen har medvirket til at sammensætte programmet i Næstved.

Sognegården v. Skt. Jørgens Kirke

Foredrag ved Kaare Johannessen. Entré incl kaffe og kage 80,- kr. Perioden mellem de to store verdenskrige, fra 1918 til 1939, bliver ofte lidt glemt, og affejes som en ligegyldig ventetid mellem to store, afgørende begivenheder. Men i virkeligheden var det en tid, der bød på enorme omvæltninger, både politisk, socialt og kunstnerisk; i Tyskland var Weimarrepublikken et eksperiment med demokrati, i USA skabte krise og spritforbud gangstervælde – og i Danmark opfandt vi velfærdsstaten - og fik Sønderjylland tilbage. Foredraget tager tilhøreren med på en slentretur gennem en overset tid, hvor vi hører om fanatiske nationalister, fjantede jazz-piger, sultende arbejdsløse, banebrydende filmkunstnere og en masse andet godt!

Sognegården v. Skt. Jørgens Kirke

Vi inviterer alle til vores traditionelle underholdningsaften med den rigtige opskrift på ”Sønderjysk grønlangkål” - med rødbeder og alt, hvad dertil hører af snaps og øl/vand.
Efter spisningen fællessang og underholdning af New orʼ Nielsens Jazzorkester fra Vordingborg. Pris 220 kr. inkl. mad og drikke samt kaffe/te og æbleskiver og underholdning.
Tilmelding senest 10. januar til 5573 2635 (Lars) larsbjerre2@outlook.dk eller 2145 2972 (Carl) carlrita@turbopost.dk.

Sognegården v. Skt. Jørgens Kirke

Det er oså her, hvor vi nu kan afholde de fleste af vore arrangementer. Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand samt
kaffe/te. Derfor gerne tilmelding til 5573 2635 (Lars) eller 2145 2972 (Carl) . Velkommen til en hyggelig aften med
fællessang og socialt samvær. Bestyrelsen vil også gerne høre forslag og ønsker til kommende arrangementer.

Sct. Jørgens kirke, Parkvej 101

Entré: 150,- kr. Selvfølgelig skal vi fejre 100-året for Genforeningen, og at mennesker selv kunne få lov til at bestemme, hvor de ville bo efter en folkeafstemning. Men for mig er den vigtige fortælling i dag, at vi som mennesker og nationer skal kunne rumme hinanden. Det kan lyde så banalt, men det banale har som regel en stor sandhed i sig. I dag står vi over for rigtig mange udfordringer, og for mig at se kan vi kun løse dem ved at vende tilbage til en forståelse af, at vi mennesker hører sammen. Hvis vi tager de kristne briller på, ville man sige, at vi skal elske vores næste. Det vil sige, at vi skal kunne rumme dem, der er anderledes end os selv”, siger han

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted

Peder Lundager fortæller ud fra Højskolesangbogen og Poul Olsen spiller til. Alfred Heebøl og Bringstrupspillemændene medvirker også.

Kulturhuset Søgade 3.

Generalforsamling efter vedtægterne. Efter kaffen fortæller Mogens Larsen om den kommende tur til Sydslesvig.

Slagelse og omegn, Sønderjysk Forening for Slagelse og omegn

Slagelse Bibliotek, Lokale 2, Stenstuegade 1-3, Slagelse

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør ved Flensborg Avis, vil præsentere sin nye bog: ”Danmark syd for Grænsen”.

Det bliver en kulturhistorisk guide - dog ikke en guide i traditionel forstand, men cirka 20-22 essays om kendte og især mindre kendte lokaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse i Sydslesvig. Bogen er samtidig rig på farvefotos.
Efter forfatterens mening spændende historier fra området - blandt andet historier, som han har samlet på gennem 23 år som kulturredaktør på Flensborg Avis og intensivt researchet videre på det seneste års tid.
Kaffe/Kage og foredrag: kr.: 50-.

Efter foredraget afholdes der ekstraordinær generalforsamling vedrørende vedtægtsændringer.
Pga. GDPR vil Sydbank ikke godkende vores vedtægter, med kun 2 i bestyrelsen, da vores vedtægter foreskriver at vi skal være 5.
Derfor skal vi have ændret vedtægterne til 3 medlemmer i bestyrelsen og samtidig have valgt et bestyrelsesmedlem mere.

Slagelse Bibliotek, Lokale 2, Stenstuegade 1-3, 4200 Slagelse.

Forfatter Søren Flott fortæller om: ”Emigrantdamperen SS Norges forlis”. Det er stadig den værste skibskatastrofe i Danmarks historie, men også en fortælling, som stort set er blevet glemt, på trods af at ulykken har paralleller til Titanic. Kun 161 af de 795 ombord-værende overlevede, der var ikke redningsbåde nok, rederiet afviste at hjælpe de pårørende, og ingen var interesserede i at ændre lovgivningen, så der skulle være redningsbåde til alle.

Foreningen i Slagelse vil være vært for sine medlemmer ved et beskedent traktement med ost og rødvin. Alle andre er også velkomne, de skal bare betale kr. 50- pr. kuvert.

Efter ostebord afholder vi generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

”Værkerne”, lokale 111, Frederiksvej 27, Sorø

Hvordan kom den i stand, og hvad gik forud? Som optakt til de markeringer af den sønderjyske genforening i 1920, som finder sted overalt i Danmark til næste år vil vor tidligere formand, fhv. direktør i Grænseforeningen Niels Henriksen, orientere om den spændende politiske historie og udvikling, som gik forud for den endelige genforening og som involverede lokale sønderjyske personligheder samt parlamenterne i både Berlin og København og til sidst også fredsforhandlingerne i Versailles efter 1. Verdenskrig.

Victoria Teatret, Storgade 15, Sorø

Et brag af en fest med festlige Sigurd Barrett. En fortællekoncert. Markering af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark. En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab. Der spilles 100 koncerter over hele landet i første halvdel af 2020. Vi er så heldige at Sigurd kommer til Sorø i januar, for at give en af de første koncerter. GLÆD dig selv og andre med billetter. Billetter købes her – Enhedspris 100 kr. Offentligt arrangement.

”Værkerne" - CF-bygningen, Frederiksvej 27, Sorø.

Formand for Foreningen Norden, Sydslesvig Anke Spoorendonk, tidligere Europa-, justits- og kulturminister i Slesvig-Holsten. I 2019 markerede Foreningen Norden sit 100 års jubilæum. I 2020 kan Grænseforeningen gøre det samme. Vi kan ønske hinanden tillykke og takke for det gode samarbejde. Anke Spoorendonk vil fortælle om sit arbejde i Foreningen Norden, specielt i Sydslesvig, som Anke Spoorendonk blev formand for i 2018. Sydslesvig blev medlem i 1964. Når man kører over grænsen fra Danmark til Tyskland, møder man som det første et skilt med teksten: ’Schleswig-Holstein - Der echte Norden’. Fællesmøde med Foreningen Norden, Sorø

”Værkerne”, lokale 111, Frederiksvej 27, Sorø.

Multi-kulturredaktør ved Flensborg Avis Hans Christian Davidsen præsenterer sin nye bog: ”Danmark syd for grænsen”, der er en kulturhistorisk guide – dog ikke i traditionel forstand, men omkring 20 essays om kendte og især mindre kendte lokaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse i Sydslesvig og bogen er samtidig rig på fotos. Efter dette indlæg er Grænseforeningen i Sorø vært for sine medlemmer ved et traktement med ost og rødvin. ’Ikke-medlemmer’ er velkomne til at deltage mod betaling af kr. 50.-. Aftenen afsluttes med den årlige generalforsamling, som afholdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Sønderjylland

Foreningens ekskursion går i 2020 naturligvis til det Sønderjyske område, for på den måde, at markere jubilæet for Grænsedragningen i 1920. Vi ser nogle af de mest markante steder, så som Skamlingsbanken, Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld, Dybbøl Banke, Sønderborg Slot, Zeppelinmuseet i Tønder, køretur til Møgeltønder, Rudbøl, Højer og meget meget mere. Endvidere opsøges ’Sikringsstilling Nord’. Turen arrangeres i samarbejde med Ingeniørforeningen, Region Sjælland. Program og tilmelding sker ved særskilt meddelelse.

Syddanmark

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Ringe Bibliotek (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Aase Beyer Clausen er forfatter til bogen "Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918", hvor hun har taget udgangspunkt i en del bevarede breve, som har gjort det muligt at beskrive hverdagslivet under 1. verdenskrig. Herunder især i hvor høj grad kvinderne måtte klare landbrug, børn og alle beslutninger, mens mændene var i krig.
Et samarbejde mellem Folkeuniversitetet Ringe-Ryslinge, lokalhistoriske forening, NORDEN Faaborg-Midtfyn samt Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn. Entré: Medlemmer 50 kr.; ikke-medlemmer70 kr.; Studerende 20 kr. Alle er velkomne!

Ringe Bibliotek (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Fællessange har altid været et middel til sammenhold. Vi høre sammen når vi synger sammen, siges der. De danske der under tysker tiden i forrige århundrede, sang sig sammen under en tysk undertrykkelse brugte de bevidst. Sidst i 1800 tallet opstod forløberen for højskolesangbogen i de danske kredse i Sydslesvig. Tyskerne kunne ikke forbyde fællessangen, men de kunne forbyde nogle af de mest patriotiske sange, som f.eks. "I alle de riger landet..." af Ingemann. Men forbud mod sange har både før og efter tyskertiden været brugt. Denne aften vil vi synge nogle af de sange som har været forbudt. Både nogle af dem der blev forbudt af tyskerne, men også andre som har en sjov 'forbuds' historie.

Tyge Mortensen fortæller historierne og synger for, med sine to sønner Søren Gustav og Lars Emil på hhv på violin og klaver.

Entre (incl. kaffe/kage): 50 kr. – ikke-medlemmer: 70 kr.

Ferritslev Friskole, Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev Fyn

I 2020 fejrer vi 100-års jubilæum for Genforeningen og Grænseforeningen. Formanden for Grænseforeningen i Faaborg-Midtfyn, Per Grau Møller, fortæller om genforeningens betydning for os i dag.
Efter kaffen er der underholdning ved Horne Mandskor. Ca. 40 mænd synger nordiske sange, også enkelte ørehængere af udenlandsk oprindelse, men på dansk.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe/kage.
Et samarbejde mellem NORDEN Faaborg-Midtfyn, Lokalhistorisk Forening Rolfsted, Nutidens Husmødre og Ferritslev Friskole.

Carl Nielsenskolen Nr. Lyndelse, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

yderligere følger

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Foredrag med Anni Mathiesen, medlem af Sydslesvigudvalget.
Pris 80 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622

Vojens Musik-og Kulturhus, Vestergade 20, 6500 Vojens

Sangaften med Michell Søndergaard Boysen på Vojens Musikskole.
Pris 80 kr.
Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Biskop Marianne Christiansen holder festtalen, og Sønderjysk Kor underholder.
Pris 120 kr. for medlemmer,150 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622

Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Den 12.3.2020 klokken 19.00 på Hoptrup Efterskole (Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev). Der indledes med foredrag. Derefter ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
80 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622.

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Wilhelmstrasse 8, 24395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

AFLYST Sct. Nikolai Kirke og Jens Holms Hus

AFLYST

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel. Tilmelding senest den 30. november til Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Hotel Vamdrup, Torvet 1, 6580 Vamdrup

Arrangement med Sigurd Barrett. Dørene åbner kl. 17.00. Aftenen starter kl. 17.30, hvor Sigurd Barrett kommer og underholder os med sange inspireret af genforeningsjubilæet. Koncerten varer en time. Klokken 19 får vi serveret dagens ret efterfulgt af en kop kaffe. Her vil de to arrangerende foreninger orientere om aktiviteter i 2020, og ordet er i øvrigt frit. Pris for koncerten, dagens ret og en kop kaffe med en småkage: 250 kr. (derudover evt. udgifter til drikkevarer). Bindende tilmelding senest 16. januar på tlf.: 26 90 95 63 eller 4032 9887 (først til mølle princippet).
Arrangør: Grænseforeningen for Kolding og Omegn og Lokalhistorisk Forening for Vamdrupegnen

Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld

Vi markerer 100-året for den afstemning, som i 1920 sikrede, at Sønderjyderne kunne genforenes med Danmark med en stor afstemningsfest i Cuben i Christiansfeld. Kom og oplev den traditionsrige afstemningsfest, som byder på både taler, fællessang, kaffe og kage og ikke mindst musik leveret af Slesvigske Musikkorps. Festtalen holdes af kulturminister Joy Mogensen. Den lille tale for Danmark, Dannebrog og Dronningen er endnu ikke på plads. Aftenen vil blive ledet af skoleinspektør ved Christiansfeld skole, Poul Fremmelev. Et mere udførligt program vil kunne læses i dagspressen. Billetter koster 50 kr og kan købes i Christiansfeld Centret, Nørregade 14 i Christiansfeld eller online i Kolding Kommunes Netbutik. Tilmelding senest den 5. februar til Henning Haugaard. Se nr. og mail ved bestyrelsen. Afstemningsfesten er arrangeret af Udvalget til afholdelse af Nationale Mindesamvær, Grænseforeningen for Kolding og omegn, Kolding Kommune og Foreningen Norden (Haderslev - Frøs Herred - Christiansfeld).

Kolding Syd, afkørsel 65

Afgang i fælles bus fra Horsens rutebilstation kl. 13. Opsamling på Transportcentrer nord for Vejle, afkørsel 59 kl. 13.30, og ved Kolding Syd, afkørsel 65 kl. 14. Begge steder ved samkørsels pladsen.
Frøslev Museum kl. 15-17 med foredrag og rundvisning. Spisning og indkøb i Harreslev fra 17.30-19.00. Det lille Teater kl. 19,30: ”Drømmen om Flensborg”. Prisen er sat til 425,00 kr. pr. person. Tilmelding senest den 12. februar til Egon Manche, tlf. 75 62 96 53/ 20 46 57 53 eller mail: mahncke@stofanet.dk. Samtidig med tilmelding indbetales beløbet på konto: 7160-0001481824. Der gives dog et tilskud på 100 kr for medlemmer fra GF Kolding. De vil blive udbetalt i bussen. Arrangør: Kreds 20 i samarbejde med GF Horsens.

Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Derefter kaffebord med boller og lagkage. Efter kaffen fortæller tidl. formand for GF Kolding, Svend Damgaard om sin mor, der stammer fra Ukraine. Han kalder foredraget: ”Jeg har tumlet mig i leg på Skamlingsbanken”.

Hejls, Vandrup og Vejen

BIL- OG CYKELTUR MED GRÆNSEGENDARMER VED GAMLE GRÆNSEOVERGANGE
På denne dag sætter vi fokus på den gamle Kongeågrænse. Der arrangeres busture fra Hejls, Vamdrup og Vejen. En række grænseovergange i Vejen kommune vil være bemandede med "Gendarmer", så man også i egen bil kan køre en beskrevet rute og få stemplet sit "En-dages-pas". Der indvies 7 nye cykelruter, som krydser den gamle grænse flere steder, og der vil være åbent hus mange steder. Læs nærmere i pressen, når dagen nærmer sig.
Arrangør: Arkiver/museer i Kolding og Vejen kommuner.

Skamlingsbanken

Vær med når vi samler nogle af Danmarks bedste korsangere til en stor sangerfest i det grønne. Oplev blandt andre det fantastiske vokalensemble Musica Ficta under ledelse af Bo Holten, Opera på grænsen samt en række af landets dygtigste kor under ledelse af konferencier og dirigent Michael Bojesen. Glæd dig også til fællessang i det grønne sammen med korsangere fra hele landet samt en række andre spændende indslag. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Læs mere om programmet på ”genforeningen 2020.dk”. Dagen slutter med at Grænseforeningen for Kolding og Omegn inviterer alle sine medlemmer samt repræsentanter fra de fire venskabsforbindelser i Sydslesvig på buffet kl 17 i Spejderhuset i Strandhuse. Arrangør: Grænseforeningen for Kolding og Omegn i samarbejde med Kolding Kommune og Sangens Hus.

P-pladsen ved Ødis sø, indkørsel ved Vamdrupvej 17

Denne gang cykler vi en 20 km lang tur rundt om Ødis Sogn. Vi passerer den gamle grænse tre steder, og stopper op for at se på bygninger, mindesten og storslåede udsigter. Den medbragte frokostpakke fortæres undervejs, mens foreningen står for kaffe i flot shelter i Drenderup Skov. Tilmelding senest 1. juni på tlf.: 40 32 98 87. NB!! Vi har en ”ledsagevogn” med på turen, så det er muligt at deltage i turen uden at cykle!

Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe og en småkage efterfølgende. Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes medlemmerne i efteråret 2020. Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk Arrangør: Sct. Nicolai kirke i samarbejde med Grænseforeningen for Kolding.

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel. Tilmelding senest den 30. november til Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020. Axel Johnsen, der er historiker og ansat ved Museum Sønderjylland som viden- og samlingschef, har på opfordring af Grænseforeningen i anledning af dets 100 års jubilæum i 2020 undersøgt og beskrevet Grænseforeningens historie. Han siger om bogen, at ”den handler om en rejse gennem 100 års Danmarkshistorie med blikket rettet mod grænselandet og det dansk-tyske forhold. Men det er også historien om foreningsdanmarks storhedstid, og om de tusindvis af ildsjæle, som holdt sagen varm i Danmark, og som hjalp det danske mindretal i Sydslesvig til at blive det, det er i dag”. I samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Kaffe kr. 25. Efter kaffen er der årsmøde i kreds 20. Tilmelding senest den 19. marts til Kirsten Rykind-Eriksen

Jelling

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden – Fredag den 24. og lørdag den 25. april for hele familien. Folkefesten bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære i Jelling både før og efter 1920, og har særligt fokus på oplysning og underholdning til børn og unge ved UCL-Jelling/HistorieLab, Jelling Fælles sportsklub og Rideforening samt VejleMuseerne. Sigurd Barrett fortæller om Genforeningen for børn, Trioen Zenobias sangkoncert for børn og voksne, Podcast for unge i biografen. Brandbjerg Højskole: Temadag om sprog og kultur, Grænseforeningen debatarrangementer: Grænsebegreb under forandring samt Design og tekstile håndværk som kampmidler. Høj-fællessang ved Engelsholm Højskole, Jelling Asylcenter inviterer til rundtur, Lars Lilholt og Jelling Musikfestival giver koncert med en ny Genforeningssang. Jelling Lokalarkiv fortæller on spot historier om seminarister fra Sønderjylland i 1919. Arrangører: Grænseforeningen kreds 20, Kongernes Jelling, UCL-HistorieLab, Brandbjerg Højskole, VejleMuseerne, Jelling Lokalhistoriske Arkiv, Jelling Musikfestival og Vejle Kommune. Folkefesten er støttet af Kulturministeriet, Region Syddanmark, Nordea Fonden, Jelling Sparekasses Fond samt Vejle Kommunes Kulturudvalg og Grænseforeningen.

Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Medlemsmøde i kreds 20. Omvisning i Skibelund Krat og besøg på Bennetgaard. Etnolog, mag.art. Linda Klitmøller, tidl. Museet på Sønderskov, fortæller om mindesmærkerne, medens vi går rundt, om deres baggrund og symbolik. Kl. 19 kører vi over Frihedsbroen til Bennetgaard, hvor vi få boller og lagkage m.m. samt fortælling om stedet og rundvisning.
Betaling kr. 75. Tilmelding senest den 12. august til Kirsten Rykind-Eriksen.

P-pladsen ved Jernbanegade, Fredericia

Bussen afgår kl. 8 fra Fredericia, P-pladsen ved Jernbanegade. Samler op i Vejle kl. 8.20 ved P-plads Ulvehavevej 58, Vejle. Det er en sidevej til Fredericiavej. Samler op ved afkørsel 65, syd for Kolding kl. 8,45 på sammenkørselspladsen. I Egernførde møder vi medlemmer af SSF, der giver en guided rundtur i byen kl. 10-12. Vi spiser vores medbragte mad i medborgerhuset. Kl. 13-14 fortæller Gitte Hougaard Werner, SSF, om det lokale mindretalsarbejde i Rendsborg/Egernførde. Kl. 14 køres til Christianslyst eller Sankelmark, hvor vi får kaffe m.m. Kl. 16 starter hjemturen. Pris medlemmer: 400 kr. ikke medlemmer 450 kr. Tilmelding senest den 1.september til Kirsten Rykind-Eriksen. Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmeldingen. Vi har brug for både tilmelding og betaling senest den 3. september til Grænseforeningen for Fredericia og omegn, konto i Nordea 2440 9200500097- husk at angive navn ved betaling.

Christianslyst, Nottfeld, D-24392 Süder Brarup

Torsdag den 15. til lørdag den 17. oktober. Familier med børn og børnebørn, 5-12 år, fra begge sider af grænsen øver sig på at blive bedre til henholdsvis dansk og tysk. Det sker gennem en række aktiviteter, udelege, skovture og sange. Alt foregår enten på dansk eller tysk. Tandemkursus i begge sprog.
Arrangører: SDU, SSF og Grænseforeningen kreds 20. Henvendelse til Kirsten Rykind-Eriksen om det nærmere program. Betaling for en familie op til fire personer ca. kr. 1300, for ekstra barn kr. 200 og for ekstra voksen kr. 400

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

St. Laurentii Salen, Langegade13, Kerteminde

Generalkonsul Kim Andersen , Flensborg fortæller. Arrangementet er i samarbejde med Foreningen Norden, Kerteminde/ Munkebo. Pris for kaffe/kage 40kr.

Bastionen, Nr. Voldgade 63, Nyborg

Arlette Andersen, Overlever fra Holocaust. Instruktøren Thomas Kvist Christiansen fortæller om holocaustbenægterne og deres mission, og hvorfor det provokerede Arlette Andersen til at fortælle sin historie. Der vises klip fra filmen. Der kan købes kaffe i pausen. Arrangementet er i samarbejde med Højskoleforeningen for Nyborg og Omegn

Fra Toldbodgade, Nyborg

Igen i år besøger vi vores venner i SSF, Flensborg og deltager i deres adventsfest på Flensborghus. Vi spiser vores medbragte mad på Flensborghus, inden der er mulighed for at besøge det julepyntede Flensborg. Adventsfesten starter kl. 14.30. Inden hjemturen er vores sydslesvigske venner værter for aftensmad. Pris: Medlemmer: 400,- kr., ikke-medlemmer 450,- kr. Betaling i bussen. Tilmelding inden 1.november 2019 til Helene Sørensen tlf: 2384 3785 (gerne sms)

Kerteminde Kino, Langegade 36, Kerteminde

Forfatteren Karsten Skov fortæller om sin bog: Knacker. Herefter vises filmen:” I krig og kærlighed” Arrangementet er i samarbejde med Langeskov, Kerteminde og Munkebo Bibliotekers Venner. Tilmelding nødvendig til Helga Eriksen tlf: 2841 7353 (gerne sms) Pris: 40,- kr.

Frimurerlogen, Nr. Voldgade 45, Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil pastor emeritus Einar Fog-Nielsen fortælle om sin bedstemors liv og levned i Sønderjylland, der på det tidspunkt var tysk. Inspirationen til bogen opstod, da familien fandt 4 dagbøger i et gammelt chatol fra Einars bedstemor. Her i udfoldes bedstemorens fortællinger om hendes liv og om hendes rødder i det sønderjyske i årene 1864-1920.

Rødding - Vejen Grænseforening

SSF i Jaruplund, Veding og Sankelmark Jarplunder Weg 14, Jarplund-Sankelmark, 24976 Handewitt

Traditionen tro er vi hvert andet år inviteret til adventsfest hos vores venskabsforening. Vi synger julesange og skolebørnene går Luciaoptog. Muligvis også en advent gudstjeneste. Derefter er der hygge, fællessang og underholdning på den danske skole. Her serveres også kaffe og lækkert hjemmebag, som man hver især betaler for.
Der vil blive arrangeret samkørsel. Tilmelding til Hans Harald på tlf. 51 54 20 75 eller mail: hhs111@gmail.com senest mandag den 2. december

Skodborg Kirke

Andagt. Flaget hejses på skolen. En kort vandring i byen, hvor vi ser, hvor afstemningen fandt sted, og går forbi det gamle forsamlingshus. Jørgen Larsen, som har udgivet bogen: ”Kom hjem og Stem” er guide og fortæller om afstemningen. Kaffe i Konfirmandhuset. Efter kaffen præsentation af: Keld Mortensens bøger om de deltagere, der kom hjem fra krigen 1914 - 1918. Arrangør: Skodborg Hjemstavnsforening i samarbejde med Skodborg Menighedsråd. Alle er velkommen.

Skodborg Vesterkro, Skodborg Vestergade 32, 6630 Rødding

Foredrag ved historiker Henrik Becker Christensen. Musikalske indslag ved organist Ida Dahl. Kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Sdr. Hygum Forsamlingshus, Ribevej 51, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Festtale ved Bertel Haarder, som er født på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Bertel Haarder er medlem af folketinget for venstre. Han har blandt andet været undervisningsminister, kultur- og kirkeminister, og som indenrigsminister var han initiativtager til det første Folkemøde på Bornholm, som fandt sted i 2011. Han er Folketingets aldersformand (nestor) og dermed den, der formelt åbner mødet til Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Bertel Haarder er en blændende fortæller og hans opvækst i højskolemiljøet har blandt andet givet ham en stor glæde ved at synge, så der venter os en spændende og underholdende aften. Aftenen vil blive krydret med fællessange, kaffe og kage. Arrangører: Sdr. Hygum Forsamlingshus, Sdr. Hygum Lokalhistorisk Forening, Rødding Lokalhistorisk Forening og Rødding – Vejen Grænseforening. Entre ved indgang.

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Kongeåvej 34, Vejen

Lærer ved Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole Dirk Jensen, som er født og opvokset i Sydslesvig, fortæller om, hvordan hans familie måtte flygte indenfor 1 time, og forlade alt i deres hjem i Østpreussen ved krigens afslutning i 1945. Cirka 7 mill. blev fordrevet. Russerne annekterede landet, og der var forfærdelige grusomheder.
Herefter er der gratis kaffe og kage. Efter kaffen holdes der generalforsamling efter vedtægterne. Det er meget vigtigt at møde op, og dermed støtte foreningen, som støtter det danske mindretal i Sydslesvig.

Bennetgaard, Skravevej 5, 6630 Rødding

Åbent hus arrangement Bennetgaard og Rødding-Vejen Grænseforening. Lørdag den 6. og søndag den 7. juni kl.10-16. Bennetgaard har en unik og spændende historie, der netop er centreret omkring fremmedherredømmet og genforeningen. Den drejer sig bl.a. om stærke personligheder, der satte alt ind på at bevare danskheden i sognet efter 1864. Hjemmet får ofte besøg af større og mindre grupper fra hele landet, som altid bliver overrasket og begejstret over, at der findes et sådant sted i Danmark. Arrangementet foregår over en weekend, og vil bestå af bl.a. film og video-materiale omhandlende tiden før og efter fremmedherredømmet. Til dels udvalgte frekvenser af et stedligt opført amatørskuespil skrevet af en Kloppenborg -Skrumsager i 1900-tallet omhandlende ovenstående tema og dels nyere interviews og historiefortælling. Der vil være fremlagt og ophængt masser af billeder og skriftligt materiale og plancher fra starten af Bennetgaards historie og virke som hvilehjem for det danske mindretal i Sydslesvig. Der vil desuden være skriftligt materiale til uddeling. Der vil være guidede rundvisninger og forskellig musikalsk underholdning i løbet af de 2 dage. Personer med stor viden om tiden før og efter genforeningen vil stå til rådighed for evt. spørgsmål. Der vil være små indslag til børn af historisk art. Der serveres et lettere traktement. Skrave Hjemstavnsforening vil være repræsenteret i egne lokaler på Bennetgaard med egnens historie fra 1864 til 1920. I anledning af 100-året vil Rødding-Vejen Grænseforening udstille i et telt i haven.

Jarplunder Weg 14, Jarplund-Sankelmark, 24976 Handewitt

I lighed med tidligere år er vi inviteret til at deltage i årsmødet hos vores venskabsforening SSF i Jaruplund, Weding og Sankelmark. Programmet vil indeholde flaghejsning, fællessang, taler og underholdning. Der tilbydes kaffe og hjemmebagt kage. Hvis vejret, som tidlige år, er godt, holdes arrangementet på pladsen mellem skolen og kirken.
Der vil blive arrangeret samkørsel. Tilmelding til Hans Harald på tlf. 51 54 20 75 eller mail: hhs111@gmail.com senest lørdag den 13. juni.

Svendborg og omegn, Grænseforeningen for Svendborg og omegn

Fredens kirkes sognehus, Glamestervej 8 Svendborg

Foredrag. Valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon fra Odense vil bl. a. fortælle om, hvordan det var at komme til et sogn i Sønderjylland, i grænselandet, hvor dansk og tysk brydes. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 9. november på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Fredens kirkes sognehus, Glamestervej 8 Svendborg

Kl. 18:00 Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kl. 19:30 Foredrag. Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. chefkriminalinsp.: Barn af grænselandet.
Hans Jørgen Bonnichsen er selv et barn af grænselandet og vil i dette foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige lykkelige historie – fortælle om, hvilken betydning det havde og stadig har, og hvilke konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer. Fortællingen begynder med det smertelige nederlag i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i hele 56 år var en del af det stortyske rige. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt i mange familier og Danmarkshistorien, men med 2. verdenskrig, splittedes familier og tidene, helede ikke sårene. I 1955 blev muligheden for en fredelige sameksistens åbnet ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering. Foredraget er udarbejdet i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet. Arrangementet er støttet af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 7. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere lektor Arne Johansen, Blans ( medlem af bestyrelsen) om Versaillestraktaten, fredsaftalen, som blev indgået 1919 som afslutning på 1.Verdenskrig, og konsekvenserne af Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark. Meget aktuelt, da vi i 2020 fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Musik: Trio 1-2-3
Entre 40kr. Tilmelding til kifanoe@gmail.com eller 61778515 af hensyn til kaffe/kage senest den 6.november.

Knøs Gård, Hørup

Adventshygge med fællessang under ledelse af Aase Pejtersen, Flensborg. Tidligere lærere ved Husum danske Skole Signe og Anders Schalz Andersen, Vanderup fortæller om deres jul. Lodtrækning om flotte dekorationer. Entre: 50kr. Tilmelding senest den 22.nov. af hensyn til kaffe/æbleskiver til kifanoe@gmail.com eller 61778515

Broagersalen ved Broager-Hallen, Skolevej 5, Broager

I 100-året for Afstemningen i 1920 taler MF Bertel Haarder. Musikalsk underholdning ved Alssundorkestret og Broager Egnskor. Kaffe/lagkage. Arrangeres i samarbejde med Broager Nationale Udvalg og Foreningen Norden.

Tandslet Friskole, Ertebjergvej 2, Tandslet

En aften med og uden grænser sammen med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, unge
fra grænselandet. Fælles arrangement mellem Tandslet Kirke og Grænseforeningen Sønderborg.
Nærmere følger.

Knøs Gård, Hørup

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Trio 1-2-3 underholder.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe/lagkage.

Afgang fra p-plads Nedre Alsion

Turen går til Danevirke og Hedeby. Museet viser en udstilling af det historiske voldanlæg Danevirke og det danske mindretal siden 1864. Vi får en guidet rundvisning. I Hedeby lidt uden for Slesvig går vi på sporet af vikingerne.
Begge steder er i 2018 blevet optaget i Unescos Verdenskulturarv. Nærmere følger.

Knøs Gård, Hørup.

Aase Pejtersen, Flensborg leder fællessang af vinter-, advents- og julesange. Vi forbereder også andet til denne aften.

Tønder Amts Grænseforening

Højer præstegård

Billedforedrag med Annie Lander Laszig. Hvad er typisk dansk? Og hvad er typisk tysk? Små forskelle ganske vist, men alligevel er der stadig nogle tydelige forskelle mellem indbyggerne nord og syd for grænsen. Siger man ”du” eller ”Sie”, og er det tilladt at bruge nationale symboler? er blot et par af forskellene. Opfattelsen af hinanden bruges ofte mere eller mindre humoristisk og udtryk som ”Speckdänen” og ”pølsetyskere” forekommer stadig. Foredragsholderen har to nationalsjæle i sit bryst og har i en lang årrække beskæftiget sig med nationalitetsforskelle mellem Danmark og Tyskland. Arrangør : Folkeligt Samfund for Højer og Omegn samt Tønder Amts grænseforening.

Bibliotekssalen i Toftlund

Kongeåen, Vi følger åen fra dens ”delta”, de mange udspring og tværs over landet til udløbet syd for Esbjerg. Historie på historie bliver ridset op! Om tyske og danske grænsevagter, deres liv – smuglerier – varemangel, sortbørshandel, domænegårde, vandtransport, vadesteder, ”færger”, broer, bl.a. frihedsbroen, højskolerne, forsamlingshusene samt Skibelund Krat og om pigen fra Kamstrup der hjalp omkring 400 flygtninge af mange nationaliteter over grænsen. Men – vi følger også grænsen fra Hejlsminde, Kolding Å, omkring de 7 sogne – samt naturligvis – området øst om Ribe til grænsesten nummer 1. Den der står ved Kong Christian X.’s Dige nord for Hviding Kirke. Velkommen til et foredrag, som bygger på utallige besøg i lokalhistoriske arkiver, hos dejlige personligheder i deres private hjem og ALT SAMMEN understøttet af egne fotooptagelser. Arrangør: Bibliotekerne, Sprogforeningen, Foreningen Norden og Tønder Amts Grænseforening. Pris : 75 kr incl. kaffe. Tilmelding : på tbib.dk eller mød op ved indgangen.

Slogs Herreds Hus i Bylderup

Grønlangkålsspisning og foredrag med Torben Ølholm, som vil fortælle historier og anekdoter omkring grænsen.
Torben Ølholm er en kendt journalist og studievært Radio Syd. Som radiojournalist har Torben stået for alt fra nyheder til store direkte udsendelser. De sidste mange år har han været fast weekendvært med ansvar for bl.a. programmet ”Du store Verden”. Pris : 200 kr. Tilmelding senest fredag, den 17. januar til Ingeborg Dahlmann, 74762401 / 40360276. Torben Ravn, 21432390, mail torben.ravn@bbsyd.dk

Emmerlev Klev

Båltale ved : Torben Ravn, skovfoged og direktør i Plantningsselskab Sønderjylland. Derefter sang, kaffe og en Farisæer på Hohenwarte, hvor Torben Ravn fortæller om “Plantning i Sønderjylland i 100 år”. Sang og Sønderjysk oplæsning. Arrangør : Lokalhistorisk forening for Højer, Sønderjysk forening og Tønder Amts Grænseforening.
Ingen tilmelding. Betaling for kaffe ved ankomst til Hohenwarte.

Kulturhuset Emanuel, Skærbæk

Anna Elisabeth Jessen fortæller om Bogen "Om hundrede år". Romanen “Om hundrede år” begynder, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får 5 børn, hvis liv præges voldsomt af de spor, som den store krig trækker helt op til 2014. Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en familie. En danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år.
Pris : 75 kr. Tilmelding : til tbib.dk eller mød op ved indgangen. Arrangør: Tønder Amts Grænseforening, Foreningen Norden, Sprogforeningen og Tønder Biblioteker.

Kulturhuset Emanuel i Skærbæk

Højskoledag i Søndag den 22.marts 2020 kl 9.30-16.00
Tema : “Genforeningen”
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang - De forbudte sange v/ Tove Tersbøl
10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesviske Kvindeforening fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.
12.00 Frokost
13.00 Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er fmd. f. Sprogforeningen, tidl. skatteminister og tidl. byrådsmedlem i Sønderborg mm. En glimrende fortæller holder foredraget : “Krig - Fred - Genforening”
14.30 Kaffe
15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920. Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv.
16.00 Farvel og på gensyn.
Billetter a 375 kr, alt incl, bestil på www.kulturhus-emanuel.dk

Løgumkloster forsamlingshus.

Efter kaffen er der foredrag med : Hans Christian Davidsen kulturredaktør på Flensborg Avis. Han fortæller om og ud fra sin nye bog “Danmark syd for grænsen”

Klægager

Årstidens sange med Elsemarie Dam-Jensen og Hans Christian Hein, Løgumkloster.
Elsemarie er museumsinspektør i Tønder og Hans Christian er rektor på Kirkemusikskolen i Løgumkloster. 100 kr pr person incl. kaffe/the og kage. Ingen tilmeldingJUNI

Grænseovergangen Sæd

Sommertur sammen med Sydtønder Amt til Danevirke, Holmen i Slesvig og Lindewitt Program:
Kl. 8.45 Afgang fra grænseovergangen Sæd Kl. 10.30 Ankomst i og guidet tur på Danevirke
Kl. 12.30 Middagsmad på Holmen i Slesvig med dansktalende guide
Kl. 13.30 Guidet tur på Holmen I Slesvig, Drikkevarer er på egen regning
Kl. 15.30 Kaffe og kage i Sannes Cafe i Lindewitt Kl. 16.30 Hjemrejse med bus
Pris per deltager for turen inkl. bus, skibstur, middag og kaffe er 300 kroner.
Tilmelding til sekretariatet på lars@syfo.de, 046612755,eller til Marie Stamp mail : mari0281@gmail.com, mobil 20746088 senest den 10. juni 2020

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Roberthus i Egtved, Tybovej 2, 6040 Egtved.

”Sammen er vi bedst. Hvad kan vi bruge hinanden til?
Hvor er vi blevet klogere med hensyn til samarbejdet mellem dansk og tysk kultur?”

Aftenens program:
1. Velkomst, fællessang og kort indledning til aftenen

2. Kultur- og pressechef ved Tysklands ambassade i København, Lasse Peter Rodewald, har max. 40 min til at behandle og uddybe aftenens tema.

3. Ekspertpanelets medlemmer har hver max. 10 min. til at kommentere/uddybe temaet ud fra eget arbejds-/interesseområde, det være sig turisme, erhverv, almene synspunkter omkring grænselandet, politik og medier. Ekspertpanelet består af:
• Borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune
• Mejerichef/ejer Jens Beierholm, Nørup Mejeri
• Museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling
• Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis
• Redaktionschef Kristian Paahus, Vejle Amts Folkeblad/Jysk Fynske Medier

4. Kort pause med kaffe/te og kage

5. Fortsat debat, hvor det nu er de fremmødte deltagere, der kan spørge/diskutere med ekspertpanelet og Lasse Rodewald.

6. Afslutningsvis får Lasse Rodewald mulighed for kort at konkludere på aftenen – og dernæst er der afrunding og sang
Aftenens emne rummer uanede veje for indhold, debat- og diskussionslysten, og det helt op til Lasse Peter Rodewald og ekspertpanelets deltagere at give aftenens tema et indhold og vinklinger, der har med tidens aktuelle hændelser og egne erfaringer/oplevelser at gøre – og det bliver på ingen måde mindre interessant af Dronning Margrethes nylige besøg i Sydslesvig, hvor Flensborg Avis skriver: ”Især ungdommen har rørt hende. Unge, der på fjerde generation går op i deres danske rødder og samtidig er åbne over for andre.”

Genforeningen 1920 med genstande og fortællinger

Deltagerne opfordres til at medbringe brugs- og pynteting, billeder, tekstiler, broderier o.lign., der har med Sønderjylland og sønderjydernes kamp at gøre for at komme tilbage til Danmark for 100 år siden. Vi snakker om, hvad det betyder at omgive sig med genstande, der i den grad fortæller ikke blot en personlig historie, men lokalhistorie og Danmarkshistorie. Etnolog, mag.art. Kirsten Rykind-Eriksen vil fortælle om denne form for markeringer af tilhørsforhold og drøm om fremtiden. Hvorfor blev ”de sønderjyske piger” så populære? Og deres kniplinger? Hvorfor bliver sådanne ting kaldt kitsch i Danmark?

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, Vejle

Udstilling på Vejle Stadsarkiv februar-maj 2020. Vedelsgade 17, 7100 Vejle: mandag-torsdag 10-16, fredag 10-12. den første lørdag i måneden 10-14.
Udstillingen fortæller om Grænseforeningens to lokalafdelinger i Vejle kommune, deres historie, formål og virke. Om hvordan en stor folkelig opbakning og åndelig udrustning fra 1889-1920 var med til at hjælpe sønderjyderne, og efter 1920 især det danske mindretal i Sydslesvig fremad efter krige og nød. Og om hvilken betydning historien og forbindelsen over grænsen har for udviklingen af venskaber i det dansk-tyske grænseland.

Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, Bredsten

Festspisning, foredrag og fællessang. Festligholdelse af Afstemningsdagen i 1920 og fejring af 100 års jubilæet. Kl. 18: Fællesspisning. Kl. 19: Foredrag ved Danmarks Ambassadør i Berlin: Arne Friis Petersen om den aktuelle situation: Danmark og Tyskland. Fællessang og underholdning ved forstanderparret Kathrine og Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole.
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Historisk Samfund for Sydøstjylland. Entre og betaling for mad og drikke kr. 200.
Tilmelding senest den 1. februar til Kirsten Rykind-Eriksen

Transportcentrer nord for Vejle, afkørsel 59

Afgang fra Horsens rutebilstation kl.13.00 og ved Kolding Syd, afkørsel 65 kl. 14. Begge steder ved samkørselspladsen. Frøslev Museum kl.15 – 17 med foredrag og rundvisning
Spisning og indkøb i Harreslev fra 17.30-19.00. Det Lille Teater kl. 19,30: ”Drømmen om Flensborg”. Prisen er sat til 425,00 kr. pr. person. Arrangør: Kreds 20 sammen med Grænseforeningen for Horsens og omegn. Tilmelding senest den 12.februar til Egon Manche, tlf. 7562 9653/ 20465753, mail: mahncke@stofanet.dk, samtidig indbetales beløbet på 7160-0001481824

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Kulturredaktør ved Flensborg Avis, Hans Christian Davidsen, fortæller og viser billeder ud fra hans nye bog ”Danmark syd for grænsen”, der er en kulturhistorisk guide med 20-22 essays om kendte, men især mindre kendte lokaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse i Sydslesvig. Efter kaffen afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.
I samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Entre og kaffe for ikke medlemmer af Grænseforeningen kr. 50.

Bredsten Kirke, Kirkegade 5, 7182 Bredsten.

I 1920 og årene lige efter rejstes omkring 600 Genforeningssten over hele Danmark i glæde over, at vi fik Sønderjylland tilbage. Der var en enorm folkelig begejstring, da stenene enten er rejst af foreninger eller af privatpersoner. Intet land har noget tilsvarende. Hver stens tilblivelse rummer en særlig historie, som fortælles ved besøget samtidigt med, at vi synger en sang. Undervejs tager vi ind på Sandvad Kro og får kaffe m.m. Betaling for bus og kaffe kr. 225. Tilmelding senest den 7.5. til Kirsten Rykind-Eriksen.

Fredag den 19. til søndag den 21. juni. Vi arrangerer en fælles tur, hvor vi overnatter på Tydal eller Christianslyst. Fredag aften deltager vi i et af overnatningsstedets nærmeste årsmøder. Lørdag formiddag konference på Flensborghus, og lørdag eftermiddag er vi med til vores venneforening Lyksborgs årsmøde, hvor der altid er mange børn og voksne. Lørdag aften til årsmødet på Flensborghus eller A.P. Møller Skolen. Søndag deltager vi i årsfesten på Idrætspladsen i Flensborg. Forhåndstilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen senest den 1.december 2019 af hensyn til overnatningssted.

Bredsten Kirke, Kirkegade 5, 7182 Bredsten.

Vi inviterer vore SSF venner fra Lyksborg, St. Solt og Hanved. Knivsbjerg er en skøn naturpark med en flot udsigt og samlingssted for det tyske mindretal, hvoraf et medlem viser os rundt. Bagefter tager Nis Thomsen os med ud på det smukke Løjtland, hvor han har boet en stor del af sit liv. Undervejs får vi frokost og senere kaffe. Hvis der er tid på vejen hjem gøres holdt ved et af punkterne i Sikringsstilling Nord, opført under 1.verdenskrig. Betaling kr. 250 for bus, mad og drikke. Tilmelding senest den 20.9. til Kirsten Rykind-Eriksen

Sognehuset ved Kollerup Kirke Hygumvej 70, 7300 Jelling

Afslutning på Genforeningens jubilæumsår. Ronni Olesen er kendt for sine koncerter og Spil dansk dage. Han fortæller, spiller, synger og leder fællessangen. Betaling kr. 100 for entre og kaffe mm. Arrangører: Kollerup Menighedsråd og Grænseforeningen.

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Højskolen Østersøen.

Efter at vi har sunget en fællessang vil 2 markante mennesker (Preben Terp-Nielsen og Henrik Vestergaard) fra henholdsvis Aabenraa og Flensborg fortælle om stadier på deres livsvej, der i særlig grad har formet dem som de mennesker, de er i dag. De får hver ca. 20 min.s taletid. Efter fortællingerne er der mulighed for at spørge ind til livshistorierne. Gratis kaffe og kage. Tilmelding senest den 1. nov. til jensovergaard49@gmail.com Grænseforeningen eller Kay von Eitzen, bysekreteriatet, tlf. 14408-127 eller kay@syfo.de

Bjolderup Kirke, Bjolderupvej 68, Bolderlsev

Højtidelighed ved i anledning af våbenstilstanden i 1918 og et lille foredrag v/Jørn Buch samt kransenedlæggelse. Derefter fortsætter vi i Rebbølcentret med en jævn frokost og kaffe med et efterfølgende foredrag ved Jørn Buch.

Rebbølcentret

Jørn Buch (1945 -) Haderslev, historiker fra Aarhus Universitet (1973), tidligere seminarielektor i Haderslev og tidl. formand for Grænseforeningen. Arbejder nu som foredragsholder, især om slesvigsk historie. Jørn Buchs foredrag er arrangeret i samarbejde Ældre Sagen Tinglev.

Højskolen Østersøen.

Kulturredaktør på Flensborg Avis, Hans Christian Davidsen fortæller om sin nye Sydslesvigguide Danmark syd for grænsen. Hans Christian Davidsen, født 1965 i Haderslev.
Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, derefter journalist og redaktionssekretær på JydskeVestkysten, fra 1996 kulturredaktør på Flensborg Avis. Er tilknyttet P1 Kultur som kulturvejleder og er desuden vært på Flensborg Avis web-tv-serie »Kultur på grænsen«. Foredraget/præsentationen af bogen Danmark syd for grænsen – En kulturguide til Sydslesvig tager udgangspunkt i bogens 21 essays om steder af kulturhistorisk værdi eller særlig kulturel interesse i det tidligere danske land mellem den nuværende grænse og Ejderen. ”Jeg har lagt vægt på at fortælle gode historie om og fra de enkelte steder. Det er essays i journalistisk form, der skal give læseren en baggrund om stederne. Selv om der naturligvis også er fakta med i artiklerne, så er det ikke den nøgterne opremsning af fakta, der er mit anliggende. Den slags kan man få i metermål på nettet og i diverse guidebøger. Mit ærinde har været at fortælle spændende og vedkommende historier om eksempelvis mindretalsmuseet i Danevirke eller koncentrationslejren i Svesing ved Husum”, siger Hans Christian Davidsen. Der bliver mulighed for at købe bogen til en favorabel pris. Gratis entre, men betaling for kaffe og kage. Tilmelding til Jens Overgaard jensovergaard49@gmail.com eller sms til 40108142 senest mandag den 2. dec.

Højskolen Østersøen.

Romanen ”Om hundrede år” begynder, da første verdenskrig bryder ud. Hans må som dansk sønderjyde kæmpe på tysk side. Han vender aldrig hjem til slægtsgården, som overtages af svogeren og søsteren. De får 5 børn, hvis liv præges voldsomt af de spor, som den store krig trækker helt op til 2014. Romanen giver et medrivende tidsbillede og er en danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914 – 2014, et for hvert år. Foredraget afholdes i samarbejde med Grænseforeningen og Foreningen Norden Sønderborg-Gråsten- Aabenraa. Deltagerbetaling: 100 kr. for medlemmer , 125 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding til karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21201932 eller jensovergaard49@gmail.com eller sms til 40108142 senest d. 10. januar.

Løjt Kirke

Fællessang med ”de forbudte sange” ved museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Forsamlingshus og Højskoleforeningen. Efter Sønderjylland kom under preussisk herredømme, kom der efterhånden større og større pres på de danske traditioner. Nogle af danske sange blev forbudt. Når der kom besøg fra kongeriget nede i Sønderjylland, skulle der synges i den blå sangbog. Så blev der for eksempel sagt "Vi synger nummer 240", men når de slog op, så stod nummeret der og ellers ingenting. "Det er jæn a' de forbudt' sang', dem ka' vi u'ena'". De sang jo de danske sange nede i Sønderjylland, men så havde de en vagtpost, der kunne holde øje med, om den tyske gendarm kom ridende. Der var en til begge sider. Hvis der så blev meldt "Den tysk' gendarm, han komme'", så slog de over og sang tyske sange, indtil han var redet forbi. Så fortsatte de ligesom ingenting var sket. Kilde: HistorieVejen.dk

Folkehjem i Aabenraa.

Afstemningsfest i samarbejde mellem Historisk samfund, Sprogforeningen, Grænseforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Frederiksklubben og Foreningen Norden.
Foreløbigt program: Velkomst ved Frode Sørensen, hilsen ved borgmester Thomas Andresen, foredrag ved Hans Schultz Hansen, indslag fra ”Opera på Grænsen” med H.P. Hanssen operaen og festtale ved statsministeren. Endeligt program kommer i oktober og vil blive omtalt nærmere i pressen. Der er plads til 400 i Kongesalen. 50 af disse pladser er forlods tildelt Grænseforeningens medlemmer. Pris og tilmeldingsfrist bliver annonceret senere. Hold øje med pressen.

Folkehjem i Aabenraa.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter, herefter gratis kaffe og kage. Efter generalforsamlingen vil vel nok en af de mest kendte sydslesvigere, Anke Spoorendonk gøre os klogere på, hvordan man har det som sydslesviger i året for fejringen af genforeningen i 1920.

Genner Hallen

Samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Forsamlingshus og Højskoleforeningen. Billetter og pris herfor oplyses ved førstkommende lejlighed. Selvfølgelig skal vi fejre 100-året for Genforeningen, og at mennesker selv kunne få lov til at bestemme, hvor de ville bo efter en folkeafstemning. Men for mig er den vigtige fortælling i dag, at vi som mennesker og nationer skal kunne rumme hinanden. Det kan lyde så banalt, men det banale har som regel en stor sandhed i sig.
I dag står vi over for rigtig mange udfordringer, og for mig at se kan vi kun løse dem ved at vende tilbage til en forståelse af, at vi mennesker hører sammen. Hvis vi tager de kristne briller på, ville man sige, at vi skal elske vores næste. I mere fællesmenneskelige termer vil det sige, at vi skal kunne rumme dem, der er anderledes end os selv, siger Sigurd Barrett i et interview i Grænsen.

Konfirmandhuset, Løjt

Helene og Nis Timmermanns brevveksling 1914-1918 ved Solvej Aagaard, psykolog. Samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Forsamlingshus og Højskoleforeningen. Solvej Aagaard vil fortælle om de 984 breve, som ægteparret Helene og Nis Timmermann udvekslede gennem 1. verdenskrigs 52 måneder mens den dansksindede Nis var indkaldt som tysk soldat. Solvej Aagaard har indtalt og udgivet i lydbogen ”Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed gennem den store krig 1914-1918”.

Løjt Forsamlings- og kulturhus

Skandinavisme, højforræderi og krig ved Rasmus Glenthøj, lektor i historie. Samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Forsamlingshus og Højskoleforeningen. Historikeren Rasmus Glenthøj fortæller om den turbulente periode i Slesvigs historie i 1800-tallet. Om fejlslagen dansk storpolitik, forventning om et stærkt Skandinavien som back up, det forsmædelige nederlag i 1864 og tabet af Sønderjylland som konsekvens.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, Hillerød, lige bag biblioteket

”Kampen for og med det danske mindretal” Denne eftermiddag får vi besøg af Anni Matthiesen, der fortæller om arbejdet som formand for Folketingets Sydslesvigudvalg. Her vil hun fortælle om sit arbejde som formand, hvilke værdier hun arbejder efter, og hvorfor hun mener det er vigtigt, at vi værner om det danske mindretal i Sydslesvig. Anni Matthiesen er også i det nye Folketing udnævnt til medlem af Sydslesvig Udvalget. Da Anni Matthiesen kommer midt i sit Folketingsarbejde, er det ikke sikkert hun har tid til at blive til spisning. Men, de deltagere, der har tid til at blive efter selve mødet, er velkomne til at melde sig til spisning. Der serveres en tillempet sønderjysk middag med grønlangkål, hamburgerryg og pølser. Hertil serveres en øl eller vand, samt en ”Bommerlunder”. Pris incl. kaffe/te og kage kr. 30,-. Ønskes deltagelse i spisning, er prisen i alt kr. 100.- Tilmelding til spisning senest 20. oktober på: bent@panikrejser eller 4825 2511.

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, Hillerød, lige bag biblioteket

”Betyder det noget?” Født i Tarup lidt uden for Flensborg, studentereksamen fra Duborg Skolen i Flensborg, kunsthøjskolen i Holbæk, derefter kunsthøjskole i Belgien, og videreuddannelse på Skolen for Brugskunst som tegner og grafiker. Efter uddannelsen med i et tegnestuefællesskab i København og siden selvstændig illustrator, primært med at illustrere skole- og billedbøger samt bogomslag. Er desuden forfatter af børnebøger, underviser og laver tegneworkshops. Var i 2015 en uge på Jaruplund Højskole med forfattere og tegnere. Her var udskrevet en konkurrence med temaet ”Grænse”. Det er efterfølgende blevet til tre billedbøger, hvor et af bidragene blev til ”Betyder det noget?” Hvis du endnu ikke har gættet det, så er det Tove Krebs Lange, der besøger os denne søndag eftermiddag, hvor Tove tager udgangspunkt netop i nævnte bogs hovedpersons stamtræ, og om livet i Sydslesvig. Pris incl. kaffe/te og kage kr. 30,-. (Gæster kr. 50,-)

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, Hillerød, lige bag biblioteket

Traditionen tro starter vi årets møder med en kur. Den er dog mættet med ”kalorier”. Det drejer sig om vor Nytårskur, hvor vi serverer kaffe/te, kage, og i en pause også portvin og kransekage. Desuden bliver der til kuren serveret en rigtig god underholdning, idet det er lykkedes os at få pianist og komponist Bodil Heister, bl.a. kendt for musikken til julekalenderen ”Jul på Slottet”, opera, musik til Bellman, Piet Hein m.fl., til at komme og underholde med musik, sang, og selvfølgelig et par fællessange. Vi glæder os til at starte 100-året for Genforeningen med en rigtig flot eftermiddag! Pris: Deltagelse gratis for medlemmer. (Gæster kr. 50,-).

”Kedelhuset” (ved siden af Frivilligcenter Hillerød), Fredensvej 12 B, Hillerød

100 års dagen for afstemningen i ”Zone 1”. Netop på dagen, den 10. februar, foregik folkeafstemningen i Nordslesvig. ”Zone 1”, og var det første sted befolkningen skulle spørges, om de ønskede genforening med Danmark, efter 56 år under preussisk/tysk herredømme. Ca. 75% stemte for Danmark, og derfor har vi nu området Sønderjylland, selv om det efter regionernes indførelse er blevet en del af Region Syd. Afgørelsen denne dag for 100 år siden, fejrer vi med en levende legende, nemlig sønderjyden Hans Jørgen Bonnichsen. Det er ingen hemmelighed, at du de senere år sikkert har kendt Bonnichsen præsenteret under andre former, men denne dag er det primært som sønderjyden, der fortæller om sin baggrund som ”Barn af grænselandet”. Ud over Bonnichsens indlæg, vil vi synge et par velvalgte sange fra grænselandet, og der vil blive serveret kaffe/te, og en del forskellige kager. Har dine naboer endnu ikke hørt om grænselandet, så kunne dette være dagen! (Har du mod på at være med til at øge udbuddet af kager, kontakt gerne formanden)
Pris: Medlemmer kr. 30,-. (Gæster kr. 50,-.)

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Sognegården, Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Sabine Kirchmeier, cand. mag. i dansk og tysk og ph.d. i lingvistik og datalingvistik. Hvordan foregår sprogudviklingen i Danmark og Tyskland? Bevæger dansk og tysk sig i samme retning med flere låneord fra engelsk og en grammatik præget af talesprog og sociale medier, eller har de mere styr på det syd for grænsen? Hvordan påvirkes retskrivningen og talesproget af landenes historie og den aktuelle samfundsudvikling, f.eks. kønsdebatten? Sabine Kirchmeier vil også kort komme ind på de andre nordiske sprog. Sabine Kirchmeier har været institutleder på CBS, direktør for Dansk Sprognævn og er nu næstformand for de europæiske sprognævns samarbejde (EFNIL) og international rådgiver for Sprognævnet i forhold til sprogpolitik i Danmark og Europa. Hun er selv født og opvokset i Tyskland og har levet hele sit liv med begge landes sprog og kultur. Medlemmer betaler 50 kr. for foredrag og servering. Ikke medlemmer betaler 100 kr. Efter foredraget serveres der sandwich, vin og vand. Alle er velkommen.

Midtjylland

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Klostergården, Havne Allé 12A, Horsens

Adventmøde med tradition og fornyelse.Fra Flensborg kommer Erik og Kirsten Rettig og vil spille og synge for os. De er meget alsidige og har sammensat et program med både kendte og ukendte sange. Vi skal også selv synge, spise smørrebrød og have amerikansk lotteri. Pris for aftenen: 50 kr. samt en pakke til lotteriet. Øl og vand kan købes.

Afgang fra Horsens

Bustur til Frøslev Lejrens Museum og Teater i Flensborg. En tur i samarbejde med Kreds 20. Reserver allerede nu datoen.

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Kristrup Sognegård

Adventstale af valgmenighedspræst Niels Sander Pedersen, Mellerup. Kaffebord og fællessang. Mødet holdes sammen med Kristrup Sogn.

Johanneskirkens mødelokale, Vorup Boulevard 29, Randers.

Festtale af GFs 1. næstformand Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing M. Sønderjysk grønlangkål og rugbrødstorte. Sang og fortælling. Pris: 120 kr. – tilmelding til I. Grønbæk: 86428081.

Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, Randers

1920-100-året for genforeningen-2020
Kl. 10: Velkomst og morgensang: ”Det lyder som et eventyr”
Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev:
”Fortælling om genforeningen
– hvorfor kom den? hvordan gik det til?”

Kl. 11: Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen, Randers:
Genforeningsmonumentet i Randers

Kl. 11.45: ”Koncertkoret” v. Bent Faxholm

Kl. 12.15: Frokost

Kl. 13: Lærer, leder af lokalarkivet i Purhus Jytte Nielsen:
Genforeningssten i Purhus Kommune

Kl. 13.30: ”I krig og kærlighed
– blade af en sønderjydes dagbog” i fortælling og sang
Pastor em. Jens Jørgen Refshauge, Assentoft, fortæller om sin sønderjyske farfars fire år på østfronten 1914 – 1918.
Inspireret af de mange breve til og fra fronten har Jens Jørgen Refshauges datter
Anne Roed Refshauge og musikgruppen Svestar skabt fortællingen
”Kærligt hilset fra Ingenmandsland” – en koncertfortælling om savn og lyspunkter

Svestars koncert med nyskabende viser og folkemusik formidler en personlig og kontrastfuld krigserfaring. Gennem poetiske sangtekster og et stemningsfuldt lydbillede, knyttes toner og tanker an til vores egen historie.

Svestar: Anne Roed Refshauge: Sang - Marie Sønderby: Klaver - Kirstine Sand: Violin - Kirstine Elise Pedersen: Cello

Kl. 14.45: Kaffe

Kl. 15.15 Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev:
”Hvad har genforeningen så betydet?”
- for grænselandet Sønderjylland og Sydslesvig?
- for nutidens naboskab mellem Danmark og Tyskland?
- og vi - husker vi på, hvor enestående det egentlig var, det der skete i 1920?

Kl. 16: Tak for i dag

Adgang for alle. Entré: 150 kr.
Fællessang i forbindelse med de enkelte programpunkter.
Program for fællessang v. Bent Faxholm og Erik S. Overgaard
Ved klaveret: Bent Faxholm
Randers Amts Historisk Samfund og Grænseforeningen for Randers & Omegn arrangerer.
Sponsorer:
Grænseforeningens formandskab
Nordeafonden
PN Tømrer- og Byggefirma, Randers
Kulturelt Samvirke, Randers

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus den 25. - 26. - 27. oktober med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med Østergaard/Ravn, der underholder med et varieret repertoire af ældre og nyere sange og musik fra mange lande - afbrudt af en kaffepause.
Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 25. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 7.30 med kurs mod den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi byder det nye år 2020 velkommen med 7-kantens kabaret: Lidt af hvert – et musikalsk underholdningsshow med muntre sketches og historier.. Kabaretholdet består af en flok ”teatertossede” aktører med tilknytning til ”Varde Sommerspil”. I pausen ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Efter forestillingen slutter vi af med kaffe og småkager. Pris: 100 kr. for kabaret og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 6. januar.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Et spændende foredrag med lektor Jørn Buch, Haderslev, der levende og engageret vil redegøre for baggrunden for og konsekvenserne af grænsedragningen i 1920. Et aktuelt foredrag i 100-året for genforeningen med et bud på: ”Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag?” I samarbejde med ”Ringkøbing Museumsforening” og ”Folkeuniversitetet”. Pris: 30 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 3. februar.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Anke Spoorendonk har gennem mange år været en markant personlighed i det danske mindretal og som sådan bl.a. været minister (justits, kultur, Europa) i den slesvig-holstenske landsregering. Hun er nu formand for Foreningen Norden i Sydslesvig. Anke Spoorendonk vil bl.a. give sit bud på: ”Hvad kan vi som mindretal og som Foreningen Norden bidrage med i det nordiske samarbejde?”. I samarbejde med ”Foreningen Norden” og ”Folkeuniversitetet”.
Pris: 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 9. marts.

Hee Kirke

Aftenen starter med en kort gudstjeneste ved sognepræst Lars Christoffersen i Hee Kirke. Herefter forsættes i Hee Stationsbygning med kaffebord, foredrag og musikalsk indslag ved organist, chefdirigent, blokfløjtenist m.m. Pia Dahl, Præstø. Foredraget vil omhandle komponisten Carl Nielsen - ”Carl – en lille mand med en stor personlighed” - og der vil blive lejlighed til at synge nogle af hans smukke melodier. I samarbejde med ”Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk”, ”Foreningen Norden” og ”Folkeuniversitetet”. Pris: 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 20. april.

Busafgang fra Museumspladsen.

Vi allierer os med lokalkendte guider bl.a. museumsinspektør Per Lunde Lauridsen og håber på den måde at præsentere spændende steder. Foreløbig kan nævnes ”Hellig Kors Kloster”, Genforeningsstenene i Højmark og Lem, Smedenes Hus, Skulpturparken, virksomhedsbesøg m.m. I aftenens løb serveres sandwich, drikkevarer og kaffe.
Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 11. maj – begrænset deltagerantal.

Silkeborg-Hammel og omegn, Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Linå Sognehus, Linåbuen 1

Søren Ryge Petersen er opvokset i Sydslesvig. Det er, fordi hans forældre rejste derned i 1946 og ledede en lille, danske skole i Agtrup, lidt syd for Tønder. Han opfatter i høj grad Sydslesvig som sin hjemstavn og taler flydende sønderjysk. Vi kan se frem til en aften, hvor han i sin velkendte personlige stil giver os en række stærkt underholdende historier om livet i den lille landsby, der ikke er større end Linå. Det hører i øvrigt med, at Søren Ryges forældre, Anne og Gunnar Ryge Petersen boede i Laven, da de var blevet pensioneret, og at de er begravet på Linå Kirkegård.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Sangaften med Marianne Hovgaard og Freddy Dencker. I år vil Marianne fokusere på sange, der har med genforeningen i 1920 at gøre. Det bliver altså mange kendte gamle sange, men der er i tidens løb kommet mange nye til med rod i grænselandet. De vil også blive sunget, og mon der ikke også sniger sig nye ind, som vi kan lære. Glæd jer til en hyggelig og lærerig aften i godt selskab. Pris for mødet incl. Kaffe/the med brød: 50kr.

Sejs-Svejbæk kirke, Julsøvej 130

Istedløvens historie rummer i koncentreret form forholdet mellem dansk og tysk, som det har udspillet sig i de sidste århundreder. Dens historie er dramatisk. Den blev skabt af den slesvigske kunstner H.W. Bissen og markerede sejren over slesvig-holstenerne i det blodige slag på Isted Hede under Den Første Slesvigske Krig i 1850. Siden gik krigslykken som bekendt den anden vej. Nederlaget i 1864 gjorde løven til krigsbytte. Den blev nu transporteret til Berlin som preussisk sejrstrofæ. Efter Tysklands nederlag i Anden Verdenskrig kom den tilbage til Danmark og stod i København. Men i 2011 endte den igen på Flensborg Kirkegård – nu som dansk vennegave til Tyskland og symbol på fredelig sameksistens. Vi skal med baggrund i denne historie se nærmere på forholdet til vor store nabo i syd og på de ændringer i nationalfølelsen, der har fundet sted. Noget, der også afspejler i Grænseforeningens motto: ”For en åben danskhed.” Kort sagt: et spændende stykke kulturhistorie. Jørgen Carlsen er født i 1949 i Sønderborg. Han er uddannet idéhistoriker og har fra 1986-2017 været forstander på Testrup Højskole. Fra 2011-16 var han medlem af Det Etiske Råd. Desuden er han formand for det udvalg, der redigerer den kommende højskolesangbog.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Nytårskur med gule ærter
Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter. Derefter serveres der kaffe med æblekage.
Kl. 20.00: Lader vi os underholde af Ungdomskoret ved Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Ungdomskoret består af de ældste sangere fra begge kirker, og de medvirker ved både gudstjenester og særlige arrangementer. Koret ledes af organist Anne Gössler Christensen. I maj 2020 arbejder koret på at kunne deltage ved den årlige Norbusang-festival, som er sammenslutningen af de nordiske landes kororganisationer for børn og unge. Her mødes en masse børne- og ungdomskor fra alle de nordiske lande og synger sammen i Kristi Himmelfarts-ferien. I 2020 foregår festivalen i Nyköping i Sverige. Tilmelding: Grethe Svendsen 2177 9110 eller grethesvendsen15@gmail.com - senest 5. januar
Pris: 200 kr. inkl. 1 øl/ vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og underholdning
Arr.: Foreningen Norden

Linå Sognehus, Linåbuen 1

Johan Herold er tidligere skoleinspektør ved Gammelgårdsskolen i Åbyhøj og tidligere konsulent i Grænseforeningen.
Herold vil føre os igennem en højskoleeftermiddag med sange og anekdoter fra Grænselandet. Herold har bl.a. undervist Anne Linnet og har personligt kendt Benny Andersen. Også om disse personer kan han fortælle sjove og interessante historier om, hvordan og hvorfor de forskellige sange er blevet til.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Eventyret der blev væk – kampen om Genforeningen 1918-1920

Da det i oktober 1918 stod klart, at Tyskland var taber i 1. Verdenskrig, og at der dermed var udsigt til en genforening med Sønderjylland, var den fremherskende følelse blandt danske på begge sider af Kongeågrænsen dyb taknemlighed. Den blev imidlertid hurtigt afløst af en dyb splittelse både nord og syd for grænsen. Foredraget søger at rede trådene ud i dette forløb fra oktober 1918 til juli 1920.

Efter foredraget vil der være lejlighed til at høre øjenvidneberetninger om afstemningsdagen i 1920. Hvordan var det at være en del af en historisk begivenhed, som havde stor betydning for dem selv og kommende slægtled?
Pris for mødet incl. Kaffe med brød: 50kr.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Generalforsamling efter vedtægterne. Kl. 19.00 efter generalforsamlingen er der foredrag ved tidligere dansk generalkonsul i Flensborg, Henrik Becher-Christensen med titlen: Den praktiske side af genforeningen i 1920 – og tiden derefter. I 1920 blev Nordslesvig genforenet med Danmark. Det blev herefter oveladt til den danske og tyske regering at indlede separate forhandlinger om løsning af de mange praktiske, økonomiske og administrative spørgsmål, der var opstået ved grænsedragningen. Det drejede sig om stor og små problemer fra sivskær i Rudbøl sø, benyttelse af kirkegårdene i Bov og Hanved, samt den danske stats understøttelse af tyske embedsmænd, krigsinvalider, krigsenker m.m. Forhandlingerne mundede ud i traktaten af 1922. En traktat, der den dag i dag danner grundlaget for den fælles dansk-tyske grænseinspektion og vandløbsregulering. Der vil også blevet trukket nogle tråde op til nutiden og herunder også det aktuelle ’vildsvinehegn’ i Kollund skov. Pris for mødet med kaffe og brød: 50 kr.

Linå Sognehus, Linåbuen 1, Linå

Genforeningen blev ikke gennemført i sommeren 1920. Den var en lang og følelsesladet proces, som strakte sig over årtier. Hvornår var Genforeningen helt gennemført? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for foredraget, som fører tilhørerne igennem hundrede års grænselandshistorie: Hvordan oplevede befolkningen ændringerne i hverdagen i de tidlige 1920'ere? Hvad gjorde den danske stat for at svejse den nye landsdel sammen med det øvrige Danmark? Hvordan reagerede mindretallene på begge sider af grænsen, og hvordan påvirkede omvæltningerne i Tyskland stemningen i grænselandet? Foredraget trækker linjerne fra de konfliktfyldte 1930'ere og 1940'ere over afspændingen i 1960'erne og det begyndende samarbejde hen over grænsen i 1970'erne og 1980'erne - helt op til vore dage. Forholdene i grænselandet fremhæves ofte som mønstereksempel på, hvordan to stater og kulturer kan leve i fred og fordragelighed med hinanden. Foredraget forklarer, hvordan dette mønstereksempel blev til.
Axel Johsen er historiker, Ph.d. og ansat ved Museum Sønderjylland.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Kirken og Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere højskolelærer og højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole, Niels Ole Frederiksen, der vil holde sit foredrag, ” Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”, hvor hans far var ansat og ikke indsat. Fællesarrangement med menighedsrådet.
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

I inviteres til sønderjysk grønlangkål med tilbehør. Efter spisningen vil tidl. seminarielektor, cand. phil. i historie Jørn Buch holde foredraget ”Genforeningen – da Sønderjylland blev delt i 1920”, hvor han vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.
Tilmelding til Doris Nielsen tlf.: 22486473 senest den 10. februar. Entré inkl. spisning 100 kr.

Hørning Sognegård

Foredrag ved tidl. Provst i Sydslesvig, Viggo Jacobsen og smagsprøver på sønderjysk kaffebord.

Busafgang fra Skanderborg

I anledning af Genforeningsjubilæet vil udflugten gå til Dybbøl, hvor vi på Dybbøldagen vil overvære fejringen af 100- året

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Dagsorden ifg. Vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil agronom, tidl. landskonsulent, rejseleder og medlem af vores bestyrelse, Arne Nielsen holde foredrag med titlen;” Men spændende var det – et tilbageblik”.

Slotskirken

Et bredt samarbejde med Skanderborg Sogn og lokale foreninger. Fakkeltog fra Slotskirken til Kulturhuset.

Det gamle Posthus

Vi besøger nogle af de lokale Genforeningssten og hører historien om dem. Mødested ved . Vi kører i egne biler, som vi fylder op ved P-pladsen. Har man brug for kørsel dertil, kontakt Doris tlf. 22486473.

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste ved Biskop Henrik Wigh Poulsen. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Forstander på Rude Strand Seniorhøjskole, Carsten Holvad, vil holde sit foredrag ”Højtlæseren, frit fortalt”. Det er en fortælling om romanen ”Højtlæseren” og filmen ”The Reader”, der handler om Tyskland i efterkrigstiden med flere livsfilosofiske underemner. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Derefter sønderjysk kaffebord og foredrag ved journalist og foredragsholder Nis Boesdal, der vil formidle Danmarkshistorien omkring Genforeningen. Entré inkl. kaffe/te og kage 50 kr.

Skiveegnens Grænseforening

Skive bibliotek

Med særlig henblik på H.P. Hanssen ved forskningsleder Klaus Tolstrup Petersen. Det danske Centralbibliotek i Flensborg.

Skive bibliotek

Genforeningsårsmøde. Oplægget bygger på den nyeste forskning og på udgivelsen af bogen "Georg Brandes og Berlin" her til efteråret ved docent på Århus universitet lektor Per Dahl, Randers.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Ringkøbing

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med sang og musik ved Hans Peter Ravn og Bent Østergaard afbrudt af en kaffepause. I samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com eller tlf. 2926 8943 senest 25. november. Pris: 80 kr.

Skjern Rutebilstation

Turen foregår i bus til den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Skjern kl. 19.30. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke).
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48

Vi begynder året med at ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Derudover vil vi synge et par sange, samt høre nyt fra Grænseforeningen. Arrangementet er gratis.

Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk

Først fortæller Jørn Dalgaard om livet i Fiskbæk og omegn gennem tiderne. Han kommer også ind på de hårde, men spændende år i Søby Brunkulslejer, hvor hans forældre startede vognmandsfirmaet. Derefter er der middag og kaffe inden vi holder vores generalforsamling. Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendigt senest mandag den24. februar: bo.trelborg@gmail.com For spisning betales kun 150 kr. pr. person idet foreningen betaler resten.
Aftenen er selvfølgelig gratis, hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen kl. ca. 18.30.

Vindmøllen, Marupvej 25, Skjern

v. fhv. forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg. Kongens ridt ind i det genvundne land over den slettede grænse rummer ikoniske billeder, samt dybe tanker og følelser om Danmark som nation og om nationalitetsfølelse.
Foredraget handler også om de problemer, der var, da den endelige grænse skulle markeres i landskabet.
Beretningen om den hvide hest og Johanne Braren og mange andre oplevelser fra dengang.
Foredraget er i samarbejde med Museumsforeningen og er også gratis for medlemmer af Grænseforeningen.
Ikke medlemmer betaler 40 kr. Medbring selv kaffe – øl og vand kan købes,

He Kirke og Hee station

Aftenen starter med en kort gudstjeneste ved sognepræst Lars Christoffersen i Hee Kirke. Herefter forsættes i Hee Stationsbygning med kaffebord, foredrag og musikalsk indslag ved organist, chefdirigent, blokfløjtenist m.m. Pia Dahl, Præstø. Foredraget vil omhandle komponisten Carl Nielsen - ”Carl – en lille mand med en stor personlighed” - og der vil blive lejlighed til at synge nogle af hans smukke melodier. I samarbejde med ”Grænseforeningen i Ringkøbing ”Foreningen Norden” og ”Folkeuniversitetet”. Pris: 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 20. april.

Start og slut på parkeringspladsen ved Bechs Hotel i Tarm

En busudflugt ud fra Tarm til 10 lokale mindesmærker. Deres budskab, materialevalg, kunstneriske kvalitet, placering og eftertidens veneration for dem gennem 100 år. Ved hvert mindesmærke bliver dets historie kort fortalt.
Aftenen slutter under kulturtagene i Tarm, hvor der er lidt fortæring. Pris 75 kr. Begrænset antal deltagere.
Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.com

Kuben, Skolevej 44, Herborg

Aftenen er en del af en landsdækkende turné på 100 koncerter, hvor Grænseforeningens og Sigurd Barretts ambition er at fortælle om genforeningen i øjenhøjde – til alle aldersgrupper- og i hele Danmark. Det bliver en fortællekoncert, hvor Sigurd Barrett og guitaristen Eskild Dohn spiller, synger og fortælle om genforeningen.
Aftenen er i samarbejde med Nr. Vium - Herborg Menighedsråd og den støttes af Ringkøbing Skjern Kommune.
Pris 100 kr. Tilmelding nødvendig, da der er begrænset deltagerantal til bo.trelborg@gmail.com

Ejstrupsøerne, Fasterlundvej, Skjern

Først er der mulighed for at gå en tur en af de markerede stier i det kuperede området. Bl.a. er der en hjertesti, der er 0,7 km og som er egnet til både barnevogne og gangbesværede. Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75. kr. inkl. mad og drikke.

Trenehytten, Tarp

Vi mødes fredag eftermiddag/aften i Trene Hytten, hvor der er hyggeligt samvær omkring grillen, inden der er aftensang i Tarp danske kirke. Lørdag formiddag er der debatmøde på Flensborghus, og om eftermiddagen er der fest i vor venskabsby, Ladelund. Søndag morgen er der flaghejsning, andagt og morgenkaffe i Sporskifte. Derefter kan man deltage i de store årsmøder i Flensborg eller Slesvig. Vi sørger for forplejning og overnatning. Man kan deltage i enkelte dele af årsmødearrangementerne, som man har lyst til. Årsmødeprogrammet kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/ Pris 400 kr. - Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.dk

Innovest, Ånumvej 28, Skjern kl. 7:15 Tarm rutebilstation 7:25

Udflugten er i år præget af 100-året for genforeningen. Derfor starter vi hvor Christian den 10. på den hvide hest red over grænsen for 100 år siden. Senere slår vi et smut ind på Hærvejen, inden vi når den nuværende grænse, som passeres på det sted, hvor de danske fra Flensborg stod for at møde kongen, og hvor de kendte ord lød: I skal ikke blive glemt. På Dansk Centralbibliotek i Flensborg har de eftermiddagskaffe til os og derefter tager en af deres forskere med os for at vise os seværdigheder på vej til Ladelund. Her får vi traditionen tro aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45. Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl.
Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com

Seniorgården, Torvegade 20, Tarm

Vi får denne aften besøg af Elin og Niels Finnerup fra Hoven. De tager os med på deres 5½ ugers spændende tur gennem Kazakhstan, Rusland og Mongoliet til Altaibjergene. Gennem billeder og fortælling vil vi opleve et for danskere forholdsvis ukendt, men storslået og enestående område. Pris 75 kr. incl. kaffe

Aktivitetscenter Skjern, Nygade 48, Skjern

Vi vil denne aften se, hvad der gemmer sig af materiale fra tiden omkring genforeningen. Bl.a. har Arne Astrup en unik samling særfrimærker fra genforeningen. Vi håber at mange har billeder, postkort, avisartikler, genstande eller andet, som de vil tage med og fortælle lidt om. Pris 75 kr. incl. kaffe

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Vi er glade for at have fået Anne-Marie Hjelm til at stå for aftenens musikalske afdeling – afbrudt af en kaffe pause. Der bliver nok også tid til en lille julehistorie. Aftenen er i samarbejde med ” Ringkøbing Grænseforening”. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest den 22. november.

Skjern Rutebilstation

Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked. Tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter en tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00 og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Turen afvikles i samarbejde med ” Ringkøbing Grænseforening”. Pris: 160 kr. for bus, kaffe og rundstykker. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 30. november.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Kampmannsalen, Viborg Katedralskole, Gammel Skivevej 2

Foredrag ved Anke Spoorendonk. Med sit foredrag taler Anke Spoorendonk både som formand for Foreningen Norden i Sydslesvig og som mangeårig politisk frontfigur i det danske mindretal for for grænsen. Anke Spoorendonk blev formand for Foreningen Norden i Sydslesvig sidste år efter afslutningen af en lang og indflydelsesrig karriere i tysk politik valgt af det danske mindretal. Hun afløste i 1996 sit forbillede Karl Otto Meyer i Kiel. Hun har også været minister i sin sidste periode i Landdagen. I foredraget vil Anke Spoorendonk fortælle om sit liv og virke i og for Sydslesvig og vil lægge vægt på relationerne mellem det danske, tyske og nordiske. Hun udtaler: "Jeg vil gerne være med til at kæmpe for, at Foreningen Norden samler det folkellige Norden. For det Nordiske fællesskab har vi brug for til at tackle tidens mange udfordringer".

Arrangør: Foreningen Norden, Viborg og Viborgegnens Grænseforeningen i samarbejde med Folkeuniversitetet. Entre ved indgangen kr. 40,- inklusive et glas vin.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel. Du har måske fulgt med i Adam Prices drama-serie Herrens Veje på DR1. Her er en af hovedpersonerne en feltpræst, som under en kamphandling i Afghanistan, uforskyldt skyder en kvinde. Hændelsen forfølger feltpræsten og hjemme igen i Danmark må han afgive forklaring overfor auditørkorpset. Han bliver frikendt, men skylden over at have taget et andet menneskes liv rider feltpræsten som en mare, og til sidst vælger han, at tage sit eget liv. Victor Greves oplevelser kan minde om fortællingen i Herrens Veje. Om Adam Price har ladet sig inspirere af Victor Greve er uvist. Men med dette foredrag kan du få et førstehåndsindtryk i, hvad det vil sige, at være feltpræst under ekstreme vilkår, hvor hvert øjeblik og handling tæller. Hvor et forkert valg kan koste dit liv. Hør om konsekvenserne for de valg Victor Greve traf og som medførte en sigtelse fra Auditørkorpset i Danmark, hvor sagen gik sin gang i de danske medier i over et halvt år, før der kom en afgørelse. Hjemvendt fra Afghanistan skrev Victor Greve en julehilsen for et arkitektfirma, som en journalist opsnappede. Det førte til at historien om ”feltpræsten der kastede bomber og skød mod Taleban” bredte sig, som en steppebrand i de danske medier. Medierne skrev:
”En dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan. Med håndgranater og automatvåben har han været med til at forsvare en dansk militærlejr. Desuden har han deltaget i en offensiv mod Taliban”. Flere politikere, biskopper og kolleger udtalte sig dømmende og kritisk og mente, at præsten havde forbrudt mig på menneskerettigheds- og Genevekonventionerne, hvilket i værste fald, ville medføre livstid fængsel. Kampen i Afghanistan fortsatte nu i Danmark, – med livet som indsats. Ud fra billeder og mange stærke oplevelser, fortæller Victor Greve om livet i en krigszone og hans erfaringer som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan. Han lægger særligt vægt på de mange udfordringer og heriblandt den etiske udfordring, der ligger i at være nonkombattant (en person, der er knyttet til hæren, men ikke tager aktivt del i kampen) i en krigszone, samt de efterfølgende konsekvenser, de mange beskyldninger og kampen for ikke at miste modet i den danske mediemølle, – og bevare modet, troen og gejsten.
Udsendelser:
2009 / 2010 / 2013 udsendt til Afghanistan
2017-2018 udsendt til Irak
2004-2014 Sognepræst for de danske menigheder i Frederiksstad/Bredsted i Sydslesvig.
Siden 2014 sognepræst: Jørlunde sogn.

Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

Grænseforeningen i Aarhus har i samarbejde med Folkeuniversitetet lavet en foredragsrække i regi af Folkeuniversitetet om Genforeningen. Der er lavet 5 foredrag som strækker sig over tiden fra 1864 til efter Genforeningen, hvor den også omhandler de efterfølgende dansk-tyske relationer. Der behandles også tilknyttede emner som mindretallenes rolle i Grænselandet og de skæbner for soldater der endte på den forkerte side.
Foredragene er henlagt til torsdage startende den 24. oktober 2019.

Der er lavet et særligt tilbud med halv pris til medlemmer af Grænseforeningen i Aarhus.
Pris for øvrige 590 Kr.
Tilmelding på https://fuau.dk

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a. førte til folkeafstemninger i det historiske Sønderjylland om grænsen mellem Danmark og Tyskland. Resultatet blev, at Sønderjylland blev delt, og der opstod et nationalt dansk mindretal i Sydslesvig. I aftenen foredrag giver Jørgen Kühl, der til daglig er rektor for A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg, sit bud på, hvordan det danske mindretals stilling er 100 år efter Versailles. Han kommer ind på spørgsmålene om sprog, identifikation, mindretalsbevidsthed, status og fremtidsperspektiver for de danske i Sydslesvig. Han er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (lektorbedømt i tysk historie og kulturhistorie ved Københavns Universitet 1998 og professorbedømt i moderne europæisk historie 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer og over 25 konferenceindlæg på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bl.a. bøgerne om mindretalspolitik.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.

Nordjylland

Hvetbo Herred, Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred (inkl. tidl. Aabybro/Brovst)

Saltum Alstrup Sognegård

Foreningen fejrer fødselsdag. Der serveres smørrebrød, øl og vand. Der bliver korsang. Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen holder festtalen. Kaffebord. Alle er velkommen. Pris for hele herligheden er kr. 75,-. Tilmelding til Erik Nielsen på telefon 9888 1775 senest den 12.11.2019.

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

”Højvang”, Hobrovej 62, Hadsund

Menu: Sild grønlangkål og ris a la mande. Søren Laursen viser film fra Sydslesvigturen. Julequiz og sange. Pris: 125,00 kr. Tilmelding senest 25. nov. på tlf. 21794527/61274175.

Johanneskirkens mødelokale, Vorup Boulevard 29, Randers.

Menu: Sønderjysk grønlangkål og rugbrødstorte. Underholdning. Pris: 120,00 kr. Der arrangeres fælleskørsel fra Hadsund. Tilmelding senest d. 10. jan. på 21794527/61274175.
Arrangeret af Grænseforeningen for Randers og omegn.

”Den bette Skole”, Elkærvej 2, Skelund.

Foredragsholder: fhv. forskningsbibliotekar ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, Lars Henningsen, Aabenraa. Foredraget arrangeres i samarbejde med ”Den bette ”Skole.

”Højvang”, Hobrovej 62, Hadsund

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lettere anretning.

Menighedscentret.

I samarbejde med ”Tirsdagsklubben” ser vi de 10 sten i kommunen, der markerer genforeningen med Sønderjylland 1920. Jørgen Toubro fortæller.
Afslutning med kaffe og kage i Kulturcentret. Pris: 125,00 kr. Tilmelding senest 5. maj på tlf. 61274175/21794527.

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Sognegården i Vrå

”Kirken i Sønderjylland omkring 2020”. Pastor emeritus C.C. Jessen, Kvissel kommer og holder et foredrag om emnet. Efter kaffen vil Thorvald Baggesen akkompagneret af Hanne Kristensen og Flemming Koefoed underholde os. Kaffe 50 kr.

Sognegården i Vrå

Der vil i februar måned 2020 blive udsendt en specificeret indkaldelse med dagsorden m.v sammen med Dybbølmærke-indsamlingen.

Vrå Højskole

Planen for festen er derfor foreløbig:
• Der indledes om formiddagen med en festgudstjeneste i Valgmenighedskirken
• På Højskolen serveres en middag
• Sigurd Barrett afholder en koncert på en times varighed
• Der kommer en foredragsholder med et foredrag på en varig på op til en time.

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Hasseris Kirkes Krypt, Thorsens Alle 2

Uffe Østergaard, professor emeritus i europæisk historie fra CBS, vil for mange være en kendt skikkelse: En kendt debattør, der har beskæftiger sig med identitetshistorie, herunder navnlig national identitet. Emner som vi skal høre om i aften. Det ser ud til at nationale mindretal vil blive ved med at være med os. Til trods for bestræbelserne på at få staterne til svare til folkenes sprog og kultur i det 20 århundrede. Det skyldes at ethvert nyt anerkendt mindretal straks bliver til et flertal, som producerer nye mindretal. EU har med Københavnskriteriernes krav om respekt for retsstatslige kriterier og demokrati gjort en stor indsats for mindretallene, samtidig med at borgerne i kraft af det frie marked har fået en lang række individuelle rettigheder. Alligevel kan man ikke sige at situationen er problemløs. Mere vil åbenbart have mere, og vi ser stadig flere grupper stille krav om selvstændighed med katalanernes krav om at blive en ny nationalstat i spidsen. Der er mindst en halv snes potentielle nye stater i Europa. Trods Europarådets behjertede indsats for menneskerettigheder og EU’s pragmatisme ser det ikke ud til at stadig flere nationalstater er løsningen, snarere den mindst ringe løsning på en håbløs spiral af vold som i eks-Jugoslavien. Uffe vil belyse disse både alvorlige og spændende emner. Mødet er i samarbejde med folkeuniversitetet

Arrangementet afholdes i samarbejde med FolkeUniversitetet

Trekanten, Sebbersundvej 2A

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.