Kalender

Sjælland

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Sangaften under kyndig ledelse af Irma Odgaard,som har en meget stor erfaring med sang og musik, og akkompagneret af Kaj Christensen,også kendt som Musik-Kaj) Kom og syng med og få en hyggelig aften.
I pausen er der kaffe/te og kage.
Prisen for aftenen kr. 40,-.

Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, Dianalund

Spændende Grønlandsaften ved Hanne Stokholm, Hans og Inger Daugbjerg med særligt fokus på Godthåb/Nuuk: Hvordan var det at være ansat i Godthåb ca. 1960? Hvordan er det i Nuuk 2018: Hvad er der sket i de forløbne år med Godthåb/Nuuk, Grønland og rigsfællesskabet? Hvordan levede den ”almindelige” grønlænder omkring 1960 og hvordan nu? Hvor dansk eller grønlandsk var man dengang, og hvad er man nu? Vil man løsrives fra Danmark eller hvad? Spørgsmålene og indfaldsvinklerne er mange, så kom og få en udbytterig aften belyst med fint billedmateriale.
I pausen vil der være kaffe/te og kage. Pris for hele aftenen kr. 40,-.

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Vores lille lokale forening fylder 70 år den 29. marts, og det skal fejres efter alle kunstens regler.
Vi starter med festmiddag og undervejs vil der komme festlige indslag bl. a. musikalsk underholdning ved Bjarne Skov. Aftenen kommer til at rumme flere overraskelser – planlægningen er i fuld gang.
Foreningen er vært denne aften.
Tilmelding senest 20. marts til kildsig@post10.tele.dk eller på 21339272.

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kom gerne med idéer/forslag til arrangementer eller kommentarer.
Derefter fortæller Line Elmegaard Nielsen om, hvordan det er sammen med ca. 10 andre unge at være et år til søs på Atlanterhavet og Stillehavet, f. eks. ikke at se land i 23 dage. Et år rigt på oplevelser og erfaringer.
Line er i dag uddannet maskiningeniør og ansat hos Haldor Topsøe.
Et spændende foredrag ledsaget af billeder.
Foreningen er vært ved ost og rødvin.

Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Missionshuset, Korsørvej 15, Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. I forbindelse med kaffebordet vises der en billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag 4. april 2019 til Erling Nielsen.

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en bid brød og Ruth Jensen vil fortælle om sit liv som oldfrue på herregården Fuglsang

Gedser remise , Stationsvejen 20, 4874 Gedser

Grænseforeningen Lolland og Grænseforeningen Guldborgsund arrangerer tur til Gedser og MejeriGaarden.
Vi besøger remisen og Det Gule Palæ. Her skal vi bl.a. se de mange lokomotiver og togvogne, opleve den historiske stemning, se arbejdsmiljøer og udstillinger samt gå på opdagelse i de gamle bygninger. Vi skal også se ”Det Gule Palæ”, kommandoposten fra Olsenbanden-filmen ”Olsenbanden på Sporet”. Efter at have set Remisen og Det Gule Palæ tager vi til det ”Det Sorte Geomuseum” , Skolegade 2B, 4874 Gedser. Det Sorte Museum er et naturhistorisk museum. Museet viser fossiler, mineraler, bjergarter og rav. Museet har også skiftende særudstillinger om geologiske perioder, bjergarter og lignende. Herfra kører vi til MejeriGaarden, Gammel Landevej 87, 4874 Gedser, hvor vi kl. 13.15 får serveret en dejlig frokostplatte og efterfølgende kaffe med kage. Dagen slutter af med, at vi kører igennem Bøtøskoven og forhåbentligt ser de vilde heste samt evt. hører lidt om skovens enestående dyre- og planteliv, plejehugst, hegningerne, vildheste og køer, samt hvad der skal ske fremadrettet. Prisen for hele arrangementet ,eksklusiv drikkevarer til frokosten, er 200 kr. pr. person for medlemme, ikke medlemmer 250,00kr. Der køres i egne biler, samkørsel kan arrangeres. Tilmelding til Tine Vægter på 22 93 46 96 eller tiv65@hotmail.com senest d.8/5

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen.
Udflugt til Havørnens rige med guide. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt. Fiskeørnene kommer i træktiden april-maj og august-september, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne, selvom de (endnu) ikke er registrerede som ynglefugle ved søerne. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage på Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Vi har booket 30 pladser. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. for Ikke medlemmer 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Formanden for Grænseforeningen, Jens Andresen holder foredrag med titlen ”En familie på begge sider af grænsen i det 20. årh.” Jens Andresen vil holde foredrag om, hvordan danskheden udvikles i en tilfældig sydslesvigsk familie i krig og fred. Jens Andresen er født og opvokset på slægtsgården i Kalleshave ved Agtrup i Sydslesvig. Familien har været dansksindet så langt tilbage nogen ved. Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og er samtidig formand for Tønder Amts Grænseforening. Han har været amtsrådsmedlem, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Tønder Kommune, ligesom han har været formand for det grænseoverskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig. Han er i dag udover formand for Grænseforeningen, formand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster.
Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng.

Generalforsamling i Grænseforeningen for Gørlev og Høng (Nordvestsjælland).
Efter generalforsamlingen foredrag med Jens Birk Kristoffersen med titlen ”Sagalandet Island”.
Det gik voldsomt for sig, da Vorherre opfandt Island, og det gik voldsomt til, da de første nybyggere for knap 1.100 år siden slog sig ned på Island. Den fantastiske natur og en ukuelig islandsk befolkning er baggrunden for Jens Birks fortælling om sine rejser gennem Islands voldsomme natur, sammenholdt med de lige så voldsomme begivenheder i de islandske sagaer.

Kreds 6 - Vestsjælland

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Taler: Provst emeritus Viggo Jacobsen, Flensborg.
Emne: ”Det rige mindretalsliv, særligt med blik på kirkens bidrag” og
”Luther og Grundtvig – deres vinkler på folkeliv”.
Taler: MF Christian Juhl, Silkeborg.
Emne: ”Hvad laver Sydslesvigudvalget?”.
Taler: Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen.
Emne: ”Grænseforeningen i jubilæumsåret 2020”.
Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-.
Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden.
Tilmelding nødvendig senest fredag 8. marts til kredsformand Erling Nielsen,

Café Fuglen, Byagervej 17, Fuglebjerg

Vi begynder kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær.
Efter generalforsamlingen ”Generationspassiar” med Niels Henriksen, Sorø, og Jeppe Pers, Grænseforeningen. Ordstyrer: foreningskonsulent Claus Jørn Jensen.
Emne: ”Grænseforeningens puls – baggrund og holdninger”.
Entre for aftenen inkl. 3 stk. smørrebrød kr. 100,-.
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 1. maj til kredsformand Erling Nielsen, Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Sognets Hus, Kirkestræde 6 Maribo

Dagsorden ifølge vedtægter. Efterfølgende giver fængselsleder i Storstrøm Fængsel Michael Gjørup et indblik i hverdagen for fængslets indsatte og ansatte samt en generel beskrivelse af, hvad Storstrøm Fængsel står for.

Gedser Remise, Stationsvejen 20, 4874 Gedser

Vi starter med at besøge Remisen og Det Gule Palæ. Her skal vi bl.a. se de mange lokomotiver og togvogne, opleve den historiske stemning, se arbejdsmiljøer og udstillinger samt gå på opdagelse i de gamle bygninger. Vi skal også se ”Det Gule Palæ”, kommandoposten fra Olsenbande-filmen ”Olsenbanden på Sporet”. Efter at have set Remisen og Det Gule Palæ tager vi til ”Det Sorte Geomuseum”, som er et naturhistorisk museum, som viser fossiler, mineraler, bjergarter og rav. Museet har også skiftende særudstillinger om geologiske perioder, bjergarter og lignende.
Herfra kører vi til MejeriGaarden, Gammel Landevej 87, 4874 Gedser.
Kl. 13.15 får vi serveret en dejlig frokostplatte og efterfølgende kaffe med kage.
Dagen afsluttes med en tur igennem Bøtøskoven, hvor vi forhåbentligt ser de vilde heste samt evt. hører lidt om skovens enestående dyre- og planteliv. Prisen for hele arrangementet, eksklusiv drikkevarer er kr. 200,- pr. person.
For ikke medlemmer: kr. 250,-. pr. person. Der køres i egne biler, samkørsel kan arrangeres.
Tilmelding senest onsdag den 8. maj til Tine Vægter på 22 93 46 96 eller tiv65@hotmail.com.

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Udflugt til havørnens rige. Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. For ikke medlemmer: 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk. Vi har booket 30 pladser, så vent ikke for længe.

Midtsjællands Grænseforening

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Poul Grønne Kristensen holder foredrag med titlen: ”Det delte Tyskland set fra cykelsadlen” I godt 40 år var Tyskland delt i Vesttyskland og Østtyskland (DDR).
Den 1350 km lange grænse mellem de to Tysklande var ikke bare en almindelig grænse. Det var en dødsstribe med intens bevogtning, automatiske skydeanlæg og miner; et bestialsk, næsten uigennemtrængeligt ingenmandsland. For de DDR-borgere, der boede i den 5 kilometer brede spærrezone langs grænsen, var dagligdagen kendetegnet ved kontrol, trussel om tvangsforflytning og konstant overvågning. For dem, der prøvede at krydse den, var det med livet som indsats. I foredraget beskrives den 1200 km lange cykeltur, som jeg i foråret 2016 foretog langs denne grænse fra Lübeck i nord til Hof i syd, hvor de to Tysklande og Tjekkoslovakiet mødtes. Ruten går så tæt på grænsen som muligt, og i foredraget fortælles om og vises billeder fra grænsemuseer, gamle grænseanlæg og mindesteder, der fortælles om natur og kultur undervejs, og ikke mindst beskrives mødet med nogle af de mennesker, for hvem grænsen havde så stor personlig betydning. Disse personlige oplevelser sættes i foredraget ind i den historiske og kulturelle ramme og ledsages af masser af fotos og illustrationer. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af næstformand og kasserer
6. Valg af mindst 1 evt. flere bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord.

Derefter holder Ruth Villadsen foredrag om
”Grænseforeningen – i dag og i morgen”

Ruth er medlem af grænseforeningens bestyrelse for region Sjælland, valgt i 2016 og genvalgt i 2018.
Hun er derfor med til at planlægge foreningens aktiviteter ved fejringen af hundredåret for genforeningen, og hvordan Grænseforeningen skal arbejde i tiden efter 2020.

Sydslesvig

24. - 27. maj 2019
I 2019 tager vi på besøg i Sydslesvig og deltager i årsmøderne. Program og priser kommer senere.
Hvis I er interesserede i at deltage, så ring til Ejner 2021 8863 eller skriv til ejner@graensen-midtsjl.dk, så sender vi programmet, når det er klart.

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Stephen Egede Glahn holder foredrag med titlen: ”Fra Jægerkorps til prædikestol - en skæbnehistorie.” Hvorfor tilbringer et menneske først 24 år af sit voksenliv som soldat og officer for derefter i 26 år at være sognepræst? Det korte svar er, at det slet og ret var meningen med hans liv. I Stephen Egede Glahns foredrag uddybes svaret og man får et livsbekræftende indblik i, hvad bl.a. hans mor har betydet i den sammenhæng, selv om hun døde, da han var 3 år. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært

Næstved, Næstvedegnens Grænseforening

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Vi inviterer alle til vores traditionelle underholdningsaften med den rigtige opskrift til ”Sønderjysk grønlangkål” -
med rødbeder og alt, hvad dertil hører af snaps og øl/vand. Efter spisningen fællessang og underholdning af Seniorkoret fra kl. 20. Pris 200 kr. inkl. mad og drikke samt kaffe/te og æbleskiver og underholdning. Tilmelding senest 12. januar til 5573 2635 (Lars) larsbjerre2@outlook.dk ell.2145 2972 (Carl) carlrita@turbopost.dk.

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand samt kaffe/te. Derfor gerne tilmelding til 5573 2635 (Lars) eller 2145 2972 (Carl) . Velkommen til en hyggelig aften med fællessang og socialt samvær. Bestyrelsen vil også gerne høre forslag og ønsker til kommende arrangementer.

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Kulturhuset, Søgade 3 Ringsted

Efter kaffen fortæller Mogens Larsen om efterårets tur til Sydslesvig. Gratis, ingen tilmelding.

Høng Gymnasium Hovedgaden 2 4270 Høng

Indlæg fra Provst Viggo Jakobsen, M F Kresten Juhl og Generalsekretær Knud Erik Terkelsen.
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe/te og frokost.
Tilmelding på tlf. 55 45 35 83

Klostermarkskirken Ahornalle 46 c, Ringsted.

Endnu engang sangaften med Johan Herold fra Århus. Der arrangeres Sønderjydsk kaffebord.
Pris for medlemmer kr. 50,- og ikke medlemmer kr. 60,-.

Cafe Fuglen . Byagervej 17. 4250 Fuglebjerg

Kaminpassiar med tidligere direktør i Grænseforeningen Niels Henriksen og studerende Jeppe Pers. Ordstyrer Claus Jørn Jensen.Tilmelding på tlf. 55 45 35 83.
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe/te og smørrebrød.

Slagelse og omegn, Sønderjysk Forening for Slagelse og omegn

Slagelse Bibliotek, Store sal, Stenstuegade 1-3, Slagelse

Forfatter Søren Flott fortæller om: ”Dømt til døden – historien om Monica Wichfeld”.
Fortællingen om den britiske adelskvinde Monica Wichfeld, der endte som leder af modstandsbevægelsen på Lolland og blev den første kvinde, som tyskerne dømte til døden.
Kaffe/Kage og foredrag: kr. 75,-.

Slagelse Bibliotek, Store sal, Stenstuegade 1-3, Slagelse

Vi starter aftenen med foredrag af Søren Flott: ”Et sort kapitel i Danmarks historie. De fleste har lært om Peter von Scholten, der frigav de danske slaver i Vestindien. Men det er langt fra hele historien om Danmark, der var verdens syvendestørste slavenation lige efter USA. Derefter vil foreningen være vært med et beskedent traktement med ost og rødvin til sine medlemmer. Ikke-medlemmer er også velkomne – de skal bare betale kr. 75,- pr. kuvert.
Efter foredrag og ostebord afholder vi generalforsamling, med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Tilmelding senest den 20. marts på 5838 2620 eller shs@vemmelev.net.

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej 3, Sorø

Vore venner i Foreningen NORDEN’s Sorø Afdeling, er vært ved vores årlige fællesmøde. Denne gang har de i anledning af Foreningen NORDEN’s 100 års jubilæum allieret sig med professor i samfundsvidenskab ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, som vil delagtiggøre os i de tanker, som han har gjort sig om Nordens betydning for os i dag og om Norden i et globalt perspektiv. Han kalder sit foredrag ”Tillid – den nordiske X-faktor”. Den tillid, som vi folk i Norden har til hinanden, både personligt og til vore offentlige institutioner er usædvanlig i verden, og det hævdes, at vi er ”verdensmestre i tillid”.

”Værkerne”, Frederiksvej 25, Sorø

Vi holder vor ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vore vedtægter.
I skrivende stund har vi endnu ikke lagt os fast på det mødeindhold, som vi plejer at indlede vor generalforsamlingsaften med.
Men traditionen med at Foreningen er vært for sine medlemmer ved et hyggeligt ost-og-rødvins-traktement i pausen fortsætter.
Så sæt datoen ind i kalenderen og kom og vær med.
Vi vil i god tid gøre rede for aftenens kulturelle indhold.

Syddanmark

Esbjerg kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming, Grænseforeningen for Esbjerg Kommune

Menighedshuset Nørregade 52a Bramminge

Vintermøde sammen med Grundtvigsk Højskoleforening i Bramming. Indleder, formanden for Bund deutscher Nordschleswiger Hinrich Jürgensen.

Jerne Kro Fredensgade 28 Esbjerg Ø.

Vi får besøg af formanden for Folketingets Sydslesvigudvalg. MF Anni Matthiesen (V) Krogager. Grindsted.

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kaffebord, fællessang og spillemandsmusik

Fredericia Banegård

Jaruplund Højskole og Dannevirke Museet. Afgang fra Fredericia Banegård kl. 9.30 Hjemkomst kl. ca. 18.30. Vi ankommer til Jaruplund Højskole ca. kl. 10 og får en kop kaffe og et foredrag, inden der serveres middag. Herefter går turen videre til Danevirke Museum. Her vil der være en rundvisning på 45 min.
Husk praktisk overtøj og fodtøj. På museet er der også udstillinger inden døre. Pris medlemmer: 550 kr. ikke medlemmer 600 kr. Tilmelding og betaling senest den 3. september til Marie Fink-Nielsen, 40927742 eller marie.fink-nielsen@gmail.com Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.
Betaling sker udelukkende på Nordea 2440 9200500097 - husk at angive navn.

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Vojens Musik-og Kulturhus, Vestergade 20, 6500 Vojens

Sangaften ved Karen Hanne Munk .
Pris 80kr
Tilmelding til Finn Lyster 74 52 59 79 / 28 31 42 41 eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 / 20 66 76 22

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Afstemningsfest. Taler er tdl. overborgmester i Flensborg Simon Faber.
Medlemmer/ikke Medlemmer 100kr/150kr
Tilmelding til Finn Lyster 74 52 59 79 / 28 31 42 41 eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 / 20 66 76 22

Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Foredrag ved Jørgen Kühl om "Sydslesvig - 100 år efter Versailles-freden" Pris 80 kr. / 100 kr. Medlemmer / Ikke-medlemmer Efter foredraget er der generalforsamling Tilmelding til Finn Lyster 74 52 59 79 / 28 31 42 41 eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 / 20 66 76 22

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Sct. Nikolai Kirke

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018 KL. 10.30-14.00

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende.
Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2018.
Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr.
Tilmelding senest onsdag den 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78, mail: haugaardkolding@mail.tele.dk

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel.
Tilmelding senest den 30. november til: Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Hotel Vamdrup, Torvet 1Vamdrup

I november 2018 havde den første danske spillefilm, som beskæftiger sig med 1. Verdenskrig, premiere. Vi laver derfor lidt om på vores traditionelle Spis-Sammen-Aften. Vi starter som sædvanligt med dagens ret på Hotel Vamdrup, men kl. 19.15 bevæger os ned i Vamdrup Kino for at se filmen: ”I krig og kærlighed”, som bygger på Karsten Skovs roman ”Knacker” fra 2013. Pris for mad og biografbillet: 175 kr. Du må derudover påregne udgifter til drikkevarer.
Bindende tilmelding senest 16. januar på tlf.: 26 90 95 63 eller 40 32 98 87.
Da der kun er 66 pladser i biografen, kan det være en god idé at tilmelde sig hurtigt!
Arrangør: GF Kolding i samarbejde med Historisk Topografisk Forening i Vamdrup.

Brødremenighedens Hotel, Skolegade 25 Chrisitiansfeld

Festligholdelse af Afstemningsdagen den 10. februar. Et mere udførligt program vil kunne læses i dagspressen.
Pris inkl. kaffebord: 100 kr. Tilmelding senest den 5. februar til Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk. Arrangør: Grænseforeningen for Kolding og omegn i samarbejde med Foreningen Norden og Udvalget til afholdelse af Nationale Mindesamvær.

Knarterhuset, Junghansvej 121 Kolding

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Derefter kaffebord med boller og lagkage. Efter kaffen fortæller Henning Haugaard om baggrunden og optakten til Treårskrigen samt om guldaldermaleren, Johan Th. Lundbyes korte deltagelse i denne krig. Arrangør: Grænseforeningen for Kolding og Omegn.

Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52 Christiansfeld

Det er muligt, at følge det gamle Kongeå-grænses forløb ret tæt, hvis man kører ad små veje. Vi cykler en knap 20 km lang tur, hvor vi passerer adskillige grænseovergangssteder, gamle gendarmhuse og genforeningssten. Den medbragte frokostpakke fortæres undervejs. Til slut tager vi også en tur på trampestien tæt på museet, inden vi besøger Genforenings- og Grænsemuseet og får en rundvisning for til sidst at få kaffe på Frederikshøj Kro.
Pris for entré og kaffe: 100 kr. Tilmelding senest 1. juni på 40 32 98 87.
Arrangør: GF Kolding.

Gråsten Slot

I 2017 havde vi en tur rundt om Nybøl Nor, hvor vi skulle have begyndt med at se Gråsten slot og Slotskirke. Det lod sig desværre ikke gøre den dag. Vi prøver igen – denne gang uden cykler. Vi starter med at gå ind for at se den smukke barokkirke og bevæger os så ud i slotshaven, hvor vi kan sætte os og spise vores medbragte madpakke. Dernæst kører vi ned til Papirmuseet, Bomhusvej 3, 6300 Gråsten. Her kan vi se en hel lille by lavet af papir. Der er også mulighed for at gøre indkøb. Vi slutter af med kaffe på ”Det Gamle Apotek” over for Gråsten Slot. Pris for kaffe + kage: 60 kr.
Af hensyn til samkørsel bedes om tilmelding senest mandag den 2. september på tlf. 40 32 98 87.
Arrangør: GF Kolding.

Wilhelmstrasse 8, 24395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke og Jens Holms Hus

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende. Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2019. Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk
Arrangør: Sct. Nicolai kirke i samarbejde med Grænseforeningen for Kolding.

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel. Tilmelding senest den 30. november til Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Efter årsmødet er der med foredrag af Karsten Skov, lektor på Erhvervs-akademiet i Sydvest og ekstern lektor under Institut for grænseregionsforskning på Syddansk Universitet. Karsten Skov er forfatter til bogen ”Knacker”, der danner baggrund for den første danske film om 1. verdenskrig.

Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Foredrag ved tidl. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen. Han fortæller om Sønderjylland i overgangsperioden fra 1918 og frem til i dag. Han kalder sit foredrag ”Fra mod hinanden til med hinanden”.
Pris for foredrag og kaffe: 50 kr. Tilmelding senest den 20. maj til Kirsten Rykind-Eriksen på telefon 40 26 54 89 eller mail: rykind@bbsyd.dk. Arrangør: Kreds 20 i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Toldbodgade i Nyborg.

Efter en lille kaffepause i Hylkedal kører vi til Flensborg for traditionen tro at deltage i SSF´s adventsfest på Flensborghus (Duborgskolen er stadig ikke færdig ud/ombygget). Vi håber at få lov til at spise vor medbragte mad et af stederne, inden man kan nå at gå en tur ud i julemarkedet i Flensborgs gader før adventsfesten starter kl. 14.30.
Inden hjemturen vil vore venner være værter for aftensmaden. Pris: Medlemmer 400 kr., ikke-medlemmer 450 kr. Betaling i bussen. Tilmelding senest 1/11 2018 til Helene Sørensen tlf.65331785 mobil: 23843785 (gerne sms).

Nørre Voldgade 45. Nyborg (Frimurerlogen)

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil formanden fortælle om sin barndom som dansk præstedatter i Husum, Sydslesvig fra 1950-62. Kaffe + hjemmebag: 25kr

Rødding - Vejen Grænseforening

Skole- og Klokkemuseet, Farrisvej 12, 6560 Sommersted og Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld

På denne udflugt får vi besøg af vores venskabsforening fra SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark . Vi glæder os til deres besøg. Der er rundvisning både på Skolemuseet og på Klokkemuseet i Farris. Vi får en interessant fortælling, samtidig med at vi ser de 2 spændende museer. Besøget afsluttes med kaffe.
Kl. 15.15 kører vi alle til Genforenings- og Grænsemuseet, hvor vi også får en rundvisning, og hvor vi kan se alle de fine udstillingsgenstande fra en spændende historisk tidsperiode. Kl. 17.45 Slutter vi af med spisning (dansk bøf) på den historiske ”Den Gamle Grænsekro” som ligger lige over for museet. Deltagergebyr incl. entre, rundvisning, kaffe og spisning inkl. øl/vand udgør kr. 170,00. Tilmelding senest den 7. november til Hans Harald på telefon 51 54 20 75 eller til Dirk på tlf. 74 84 89 71 eller mail: hhs111@gmail.com. Tilmelding kan også ske ved betaling til MobilePay på tlf. 40 11 13 93.

Konfirmandhuset, Brudepladsen 1, Skodborg, 6630 Rødding

Meget interessant foredrag ved historiker Jørgen Larsen, Odense, som er født og opvokset i Skodborg. Foredraget holdes ud fra følgende 3 publikationer, skrevet af Jørgen Larsen, der samme dag udgives sammen med Skodborg Lokalhistoriske Arkiv: ”Andere Methoden” om forfølgelse af dansksindede i ”Amtsbezirk Schottburg”. Fejringen af genforeningen i 1920 i Skodborg. ”Kom hjem og stem” om afstemningen i Skodborg i 1920. Pris for foredrag, kaffe og hjemmebag: kr. 60,00. Arrangører: Skodborg Hjemstavnsforening og Skodborg Menighedsråd

Sdr. Hygum Forsamlingshus, Ribevej 51, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Historiker Jørn Buch fra Haderslev holder et interessant historisk foredrag. Jørn Buch er nok en af de bedste foredragsholdere med et meget stort kendskab til Sønderjylland. Kom og hør et interessant foredrag om den meget interessante sønderjyske historie. Aftenen vil blive krydret med fællessange, kaffe og kage. Arrangører: Sdr. Hygum Forsamlingshus, Sdr. Hygum Lokalhistorisk Forening, Rødding Lokalhistorisk Forening og Rødding – Vejen Grænseforening. Entre ved indgang.

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Kongeåvej 34, Vejen

Interessant foredrag om Bennetgaard i Københoved ved daglig leder Lola Lecius Larsen. Vi får en orientering om situationen på Bennetgaard i dag med tilskud, besøgende og en orientering om Bennetgaard Støtteforening. Det bliver dejligt at få en opdateret viden om Bennetgaards nyttige arbejde for ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig, men det er også nyttigt for Københoved, at Bennetgaard er i god drift. Efter foredraget vil Lola gerne svare på spørgsmål. Herefter er der gratis kaffe og dejlig kage. Efter kaffen holdes der generalforsamling efter vedtægterne.
Det er meget vigtigt at alle møder op og støtter foreningen, som støtter det danske mindretal i Sydslesvig.

Svendborg og omegn, Grænseforeningen for Svendborg og omegn

Fredens kirkes sognehus, Glarmestervej 8 i Svendborg

Ole Sørensen, rebellen fra Langeland kommer, og fortæller levende om det sociale system og alle dets finurlige facetter. Ole Sørensen har sammen med Marianne Vestergaard Nielsen skrevet bogen ”Kon nu ned på Jorden”. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 16. november på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Fredens kirkes sognehus, Glarmestervej 8 i Svendborg

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen i Danmark, fortæller om sin vidtforgrenede familie nord og syd for grænsen. Jens Andresen er vokset op i det danske mindretal i Sydslesvig. Hans far og 3 brødre deltog i den frygtelige krig, men kom alle levende hjem. Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 14. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Broagersalen ved Broager-Hallen.

Afstemningsfestens taler er fhv. borgmester i Broager, regionsmedlem Jørn Lehman Petersen. Musikalsk underholdning ved Alssundorkestret. Kaffe/kage. Arrangeres i samarbejde med Broager Nationale Udvalg og Foreningen Norden.

Idrætshøjskolen, Friheds Alle

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Folketingspolitiker Anni Matthiesen kommer i sin egenskab af formand for Sydslesvigudvalget og fortæller om arbejdet i udvalget. Trio 1-2-3 underholder.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe/lagkage.

Sønderborg

Målet for turen er Rendsborg, tidligere fæstningsby. Vi får bl.a. en guidet tur gennem byen, som engang var Danmarks næststørste garnisonsby. Med lokal guide beses kaserneområdet. Et besøg aflægges på kunstgalleriet Nord-Art, der er et af Europas største kunstudstillinger med nutidig kunst. På hjemvejen serveres aftensmad.

Sønderborg

Vi vil kigge nærmere på byen Tønning i det sydvestlige hjørne af Sydslesvig. Med lokal guide besøger vi Multimar-museet og Ejderdæmningen, et kystsikringsanlæg ved Vadehavet, Unescos Kulturarv. Derefter besøger vi bymidten, hvor der også bliver lidt tid på egen hånd.

Riddersalen, Sønderborg Slot

Grænseforeningen Sønderborg kan fejre sit 90-års-jubilæum. Det fejrer vi med et Åbent Hus-arrangement i Riddersalen. Der vil være workshops, festtaler, hyggeligt samvær og lidt godt til ganen. Musikgruppen Trio 1-2-3 medvirker. Alle er velkommen!

Tønder Amts Grænseforening

Tønder kulturhus/Schweizerhalle

Foredrag med Anders Agger, manden bag en række populære og rørende menneske portrætter på DR.
Der kan købes billetter på www.tonderkulturhus.dk Aftenen er arrangeret i samarbejde med Sprogforeningen, Foreningen Norden og bibliotekerne.

Slogs Herreds Hus. Bylderup-Bov

Underholdning : “Peters fodvarmere”. Pris for hele arrangementet: 200 kr. Tilmelding Slogs Herreds Hus 74762400,
Ingeborg Dahlmann 74762401 eller Torben Ravn 21432390

Emmerlev Klev

Bål ved Emmerlev Klev, Båltale ved: Mette Bock. Derefter kaffe på Hohenwarte og Mette Bock fortsætter sin tale.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk forening for Højer og Sønderjysk forening.

Burkal Kirke

Gudstjeneste i Burkal Kirke ved biskop Marianne Christiansen
Derefter foredrag ved Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole og kaffebord i Jyndevad forsamlingshus

Kulturhuset Emanuel i Skærbæk

Tema : Eventyr
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang v/ Tove Tersbøl
10.30 Eventyrfortæller Jens Peter Madsen - “Da bedstefar var dreng”
12.00 Frokost
13.00 Mads Rykind Eriksen fortæller om flere af sit livs eventyr : at genstarte Rødding højskole, at være far til syv, om rejseeventyr.
14.30 Kaffe
15.00 Koncert og fællessang m/ Karen Munk Nielsen og Michael Tersbøl.
16.00 Farvel og på gensyn.
Billetter a 350 kr, alt incl, bestil på www.kulturhus-emanuel.dk

Løgumkloster Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen er der foredrag og kaffe.

Klægager

Årets sangaften vil blive ledet af Michell Smedegaard Boysen, musiker og højskolelærer på Rødding højskole. Tema : livets gang som musikalsk rejse gennem højskolesangbogen, med enkelte afstikkere.
100 kr pr person incl. kaffe/the og kage. Ingen tilmelding.

Sæd Grænse

Turen går til Schackenborg, Højer, middag på Hohenwarte, eftermiddagskaffe på Klægager, Ballum Vesterende
Tilmelding til Torben Ravn : 21432390

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Preben K. Mogensen er præst ved den danske Ansgar Kirke i Flensborg og vokset op i grænselandet med bedstemors fortællinger om Den Store Krigs tid, der gjorde et uudslukkeligt indtryk på et barnesind. Det er længe siden og så dog slet ikke. I samarbejde med Bredsten menighedsråd, Balle Valgmenighed og Folkeuniversitet-Vejle.
Betaling for kaffe kr. 25

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, vil i sit foredrag komme ind på den aktuelle situation i grænselandet herunder i det danske mindretal, som det ser ud i dag forud for fejringen af genforeningsjubilæet i 2020. Han vil endvidere fortælle om Generalkonsulatets historie og opgaver samt om de bilaterale relationer mellem Danmark og Tyskland i dag og i et fremtidsperspektiv. I samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland og (Folkeuniversitet-Vejle) Entre og kaffe kr. 80.

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Grænseforeningens formand Jens Andresen: Hvordan er man dansk/tysk på begge sider af grænsen i 2019? Debat om aktuelle forhold og synspunkter, nu vi i 2020 fejrer 100 året for Genforeningen.
Efter kaffen er der ordinær generalforsamling efter vedtægterne.

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Debataften med musik og sang. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvor er vi blevet klogere mht. samarbejdet mellem dansk og tysk kultur? Nærmere program følger.

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Europa i mellemkrigstiden. Pris med kaffebord 80 kr.

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Her bruger vi den sydslesvigske julesangbog.

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Her bruger vi den sydslesvigske julesangbog.

Folkekulturhuset Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Her bruger vi den sydslesvigske julesangbog.

Folkehjem, Aabenraa

Sprogforeningen, Foreningen Norden, Frederiksklubben, Skoleforeningen og Aabenraa Grænseforening.

Midtjylland

Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Medborgerhuset Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Arrangeret af Højskoleforeningen og Folkeunversitetet.

I fremtiden vil man når man skriver det 20. århundredes historie, se en stor samlet europæisk katastrofe - i tiden fra 1914-1945. Perioden er af nogle kaldt en moderne30 årskrig og her indtager året 1918 en afgørende position og en ny fred og Europa skal bygges op. Resultatet bliver katastrofalt og i stedet grundlægges den næste krig.

Pensioneret gymnasielærer cand. mag. Niels Toft Christensen vil fortælle om 1. Verdenskrig og det afgørende år 1918 og trække de lang linjer frem til vor tid.

Pris for ikke-medlem af Højskoleforeningen 50,- kr ( + 25 kr for kaffe).

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Arrangeret af Foreningen Norden.

Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter. Derefter får vi kaffe med æblekage.
Kl. 20.00: Lader vi os underholde af MALM, som er en vokaltrio, der synger velklingende arrangementer fra klassisk dansk over pop, folk og jazz. Programmet vil overvejende bestå af nordiske sange. Trioen bakkes op af Ejvind Dengsø og Freddy Dencker.

Tilmelding: Grethe Svendsen tlf. 2177 9110 elller grethe.svendsen@skolekom.dk , senest 4. januar 2018.

Pris: 200,- kr inkl. 1 øl/vand ,1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og underholdning.

Sejs-Svejbæk kirke, Julsøvej 130, 8600 Silkeborg

Søren Agersnap var den første præst ved den nybyggede Sejs-Svejbæk kirke. Senere blev han præst i Sydslesvig for den danske menighed i Süderbrarup.

Han vil fortælle om præstegerningen syd for grænsen og sammenligne med forholdene i kongeriget. Da Søren boede en del år i Sydslesvig, kom han også til at kende samfundsforholdene særdeles godt. Han vil især sammenligne de danske og tyske socialforhold.

Det bliver en spændende og oplysende aften både for Grænseforeningen, men også for sognets indbyggere, som mindes Søren Agersnap som en dygtig og vellidt præst.

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 , Silkeborg

Generalforsamling i henhold til vedtægterne fra kl. 18-19.

Herefter foredrag ved kommunikationskonsulent Katrine Hoop, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. over emnet: 'Et moderne syn på det danske mindretal'. Katrine Hoop er født og opvokset i mindretallet og bor i Flensborg.

Mindretallets rolle er anderledes i dag end tidligere og det bliver spændende at høre om det. Vi bliver ganske givet klogere.

Pris for mødet med kaffe/the med brød: 50 kr.

Genfundne bro

Besøget starter ved den genfundne bro ved Vestbirk med formiddagskaffe. Derfra køres til Bryrup, hvofra vi kører med veteranbanen til Vrads, hvor frokosten indtages.

Til sidst besøg på Pasgård Skovdistrikts skovmuseum. Der er udstilling om skovbrug ogmodstandsbevægelsens aktiviteter under anden verdenskrig.

Der sluttes af med en kop kaffe.

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Klostergården, Havne Allé 12A, Horsens

Sognepræst ved Klostersogn, Peter Stentoft, kommer og juler for og med os. En aften med julesang, fortælling og julelotteri. Der serveres kaffe/te og smørrebrød. Pris 50 kr. samt en pakke til lotteriet.

Klostergården, Havne Allé 12A, Horsens

Det er blevet en tradition, at Carl og Karin kommer med grønlangkål, pølser og skinke samt en dessert. Der vil kunne købes øl, vand og ”stærkere drikke” til maden. Efter spisningen sørger bestyrelsen for et spændende indslag. Pris for mad samt kaffe/te kr. 150.
Af hensyn til bestilling af mad skal du tilmelde dig senest den 27. februar til Egon Mancke tlf.: 7562 9653 / 2046 5753 eller mail mahncke@stofanet.dk.

Klostergården, Havne Allé 12A, Horsens

Vi afvikler først den årlige generalforsamling, hvor beretning for det forgangne år aflægges af formanden, og foreningens regnskab for 2018 forklares af kassereren. Der skal vælges bestyrelse, og der opfordres meget til at overveje, om du (eller en du kender) vil træde ind i bestyrelsen. Derefter skal fremtiden diskuteres og planlægges. Det er også din forening, så det er vigtigt, at du kommer. Der vil komme et endnu ikke planlagt indslag. Der serveres kaffe/te og smørrebrød. Deltagelse er gratis.

Lemvig og omegn, Grænseforeningen for Lemvig og omegn

Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Også i år starter vi aftenen med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og spil ved Kis og Hans Holm (Hans Holm er komponisten til den populære sang i Højskolesangbogen: ”Livstræet”). Pris: 160 kr. Alle er velkomne – også selv om man ikke er medlem.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 16. september.

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Kristrup Sognegård

Med fællessang, kaffebord og adventsfortælling af tidl. friskoleleder Lisbeth Østergaard, som fortæller Selma Lagerlöfs ”Gudsfreden”.
…………………..

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen. Efter kaffepausen fortsættes med fællessang for at komme i den rette advents- og julestemning, og en lille julehistorie bliver der også plads til. Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 26. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 8.00 med kurs mod den julepyntede Flensborg – afbrudt af kaffe og rundstykker undervejs – og stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver tilbud om fællesspisning - husk særskilt tilmelding og betaling hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00.
Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 3. december.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi byder det nye år 2019 velkommen med cabaret ved ”Pottemageregnens Amatørteaterforening” hjemmehørende i Sorring. I pausen ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Efter forestillingen slutter vi af med kaffe og småkager. Pris: 100 kr. for cabaret og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 7. januar.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi får denne aften besøg af Elin og Niels Finnerup, Hoven, som i et billedforedrag vil tage os med på en 5½ uges spændende ”Turen til Altaibjergene” (Kazakhstan, Rusland og Mongoliet). Oplev i fortælling og billeder et for danskere forholdsvis ukendt område. Pris: 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 4. februar.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Kommunikationskonsulent Katrine Hoop, født og opvokset i Sydslesvig, uddannet kriminolog, nu ansat i Skoleforeningen i Sydslesvig kommer og fortæller om sin opvækst i Sydslesvig, og om de udfordringer mindretallet står overfor i dag.
Kom og mød en veltalende kvinde med stærke holdninger og meninger, og som ikke går og gemmer på dem.
Modtager af Grænseforeningens Kulturpris i 2011. Pris: 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 11. marts.

Højmark Kirke

Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne Byskov i Højmark Kirke forsættes i Højmark Hallen med kaffebord og musikalsk underholdning. Aftenens musikalske indslag forestås af ”Bovbjerg Fyr-Orkester” - Bovbjerg Fyrs 5 mands husorkester, der spiller fornøjelig og glad musik bl.a. akustisk folkemusik. Fællesarrangement med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk, Foreningen Norden og Husmoderforeningen. Pris: 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 22. april.

Museumspladsen, Ringkøbing

Vi skal i år på ”En rejse rundt i Brejning Sogn og Spjald”. Lokale mænd og kvinder vil denne aften guide os rundt til spændende steder i Spjald og omegn. Vi skal bl.a. besøge ”Billig Arbejdstøj”, Egnsmuseet, Brejninggård, Væggerskilde Kirke, Laugesens Have m.m. I aftenens løb serveres sandwich, drikkevarer og kaffe. Pris: 150 kr. for bus og traktement.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 20. maj – begrænset deltagertal.

Norge

Sommerturen går i maj/juni måned til Oslo og Lillehammer.
Der planlægges en bustur til Norge i tiden 26.5. - 1.6. 2019.
Program udarbejdes.

Museumspladsen, Ringkøbing

Det er efterhånden blevet en tradition at indlede efterårssæsonen med en grillaften. I år afvikles aftenen ved Danmarks Flymuseum i Stauning. Vi starter med en guidet rundtur i museet. Herefter tager Jonna og Bo Trelborg over og forestår grillen og den lækre grillmad – efterfulgt af kaffe og hjemmebagt kage. Det plejer at være en hyggelig aften.
Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 29268943 senest 12. august. Alle er velkomne - men begrænset deltagertal.

Vestjyllands Højskole

Vestjyllands Højskoles ”nye” forstander, filosof og forfatter Anders Fogh Jensen vil præsentere sig og holde foredrag – emnet aftales senere. Endvidere skal vi nyde højskolens kaffebord. Pris: 80 kr. Alle er velkomne. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 7. oktober.

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus den 25. - 26. - 27. oktober med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med Østergaard/Ravn, der underholder med et varieret repertoire af ældre og nyere sange og musik fra mange lande - afbrudt af en kaffepause.
Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 25. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 7.30 med kurs mod den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Ringkøbing kl. 20.00. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi inviterer igen på sønderjysk grønlangkål med tilbehør. Efter spisningen vil foredragsholder Poul Marcus holde sit billedforedrag ”Det tabte land”, hvor vi gennem billeder og fortælling vil blive ført til steder med dansk tilknytning fra Kobbermølle i øst til Ejderdæmningen i vest og høre ”den lille historie” i den ”store historie”.
Tilmelding til Doris Nielsen tlf.: 22486473 senest den 18. februar.
Entré inkl. spisning 100 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Dagsorden ifg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen og kaffen vil tidl. seminarielærer og mangeårigt medlem af vores forening, Elizabeth Andersen, der er født og opvokset i England, fortælle om sit liv i 40´erne og 50´ernes England.

Skanderborg

Vi skal besøge Ejdersted, den nordfrisiske halvø nord for Ejderens udmunding og spise frokost på Roter Haubarg, som er et eksempel på den helt specielle arkitektur, der findes på egnens marskgårde. Undervejs vil vi se sluserne i Tønning og Ejderdæmningen. Tilmelding til Doris tlf.: 22486473

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11 ved provst Jacob Køhn Andersen. Det øvrige program annonceres senere.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole, Aage Augustinus, vil tage os med på ”et historisk krydstogt i Højskolesangbogen – danskernes drømmebog.”
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirken og Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere højskolelærer og højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole, Niels Ole Frederiksen, der vil holde sit foredrag, ” Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”, hvor hans far var ansat og ikke indsat. Fællesarrangement med menighedsrådet.
Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.
Efter kaffen fortsættes med fællessang, for at komme i den rette advents- og julestemning. En lille julehistorie bliver der også plads til.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 26.11. Pris: 80 kr.

Tarm rutebilstation

Der er kaffe og rundstykker undervejs, inden der gøres stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fællesprogram-punkt i byen og tilbud om fællesspisning. Den flotte julepyntede Flensborg bliver der god tid til at bese, inden der køres hjemad kl. 17:00. Pris 160 kr. (+ fællesspisning, hvis man ønsker dette). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 3. december.

Frivilligcenteret, Rolighedsvej 5, Videbæk

Vi begynder året med at ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Derudover vil vi synge et par sange, samt høre nyt fra Grænseforeningen. Arrangementet er gratis.

Aktivitetscenter Skjern, Nygade 48, Skjern

Først er der rundvisning på det nye center. Derefter fortæller foreningskonsulent Claus Jørn Jensen fra Grænseforeningen om nogle af de mindretal, der findes rundt om i Europa set i forhold til det danske mindretal i Sydslesvig. Pris 75 kr

Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk

Når vi er ankommet vil Bent fortælle om stedets historie krydret med små anekdoter fra livet på hotellet. Derefter er der middag og kaffe inden vi holder vores generalforsamling. Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendigt senest mandag den 16. marts: bo.trelborg@gmail.com For spisning betales kun 100 kr. pr. person idet foreningen betaler resten. Aftenen er selvfølgelig gratis, hvis man kun ønsker at deltage i general-forsamlingen kl. ca. 18.30.

Højmark kirke og bagefter Højmark Hallen

Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Hanne Byskov i Højmark Kirke forsætter vi i Højmark Hallen med kaffebord og musikalsk underholdning. Aftenens musikalske indslag forestås af ”Bovbjerg Fyr-Orkester” - Bovbjerg Fyrs 5 mands husorkester, der spiller fornøjelig og glad musik bl.a. akustisk folkemusik. Fællesarrangement med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 22. april.

Bratbjergvej 3, Hanning, Skjern

Først ser vi den store og særprægede have med de mange spændende detaljer, som Niels- Juel Tilsted gerne fortæller om. Derefter går vi ind for at lytte til Niels-Juel Tilsted´s fortælling om livet som politimand på Grønland. I en pause i foredraget er der kaffebord. Pris 75 kr.

Nordladen på Tipperne

I Nordladen er der en fin udstilling, som vi først kikker på inden vi i bil begiver os ud i Tipper-reservatet. Vi stopper ved Tipperhuset og det nye fugletårn. I tårnet vil Edvard Lysgaard fortælle, hvilke fugle der ses i landskabet. Da det kun er ret få, der kan være i tårnet ad gangen serveres der kaffe i Tipperhuset imens. Der er også en jordsti ud til et skjul, som interesserede kan benytte. Pris 75 kr (børn gratis). Er der nogle der mangler kørelejlighed, vil vi forsøge at finde ledige bilpladser.

Spejderlejren Tydal, Eggebæk

Fredag den 24 til søndag den 26. maj 2019. Vi mødes fredag eftermiddag/aften i Tydal, hvor der er hyggeligt samvær omkring grillen, inden der er aftensang i en lokal kirke. Lørdag formiddag er der debatmøde på Flensborghus, og om eftermiddagen er der fest i vor venskabsby, Ladelund. Søndag morgen er der flaghejsning, andagt og morgenkaffe i Sporskifte. Derefter kan man deltage i de store årsmøder i Flensborg eller Slesvig. Vi sørger for forplejning og overnatning. Man kan deltage i enkelte dele af årsmødearrangementerne, som man har lyst til. Årsmødeprogrammet kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/ Pris 300 kr. - Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.dk

Spejdersøen, Drosselvej 38, Tarm

Først er der mulighed for at gå en tur rundt om søen og få fortalt om det spændende plante- og dyreliv i området. Vi bliver kyndigt guidet rundt af Jens Hasager, der har boet i nabolaget i mange år og været spejderleder i Tarm.
Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage.
Pris 75. kr. inkl. mad og drikke (Børn gratis).

Skjern Tekniske skole kl. 7:15 Tarm rutebilstation 7:25

Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig. Efter morgenkaffen kører vi til Tønder, hvor vi ser det nye zeppeliner- museum. Efter frokost møder vi folk fra vores venskabsby, Ladelund, som viser os rundt til egnens seværdigheder. Vi slutter i Ladelund, hvor vi traditionen tro skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com

Jeanette plantage ved indkørsel til Videvangsvej 6, Videbæk.

Hør historien om Åge Meyer Benedictsen, tidligere dansk forfatter først i 1900-tallet, som gjorde meget for at oplyse om undertrykte folks vilkår rundt om i verden. Specielt hjalp han Armenien og var i en årrække formand for De danske Armeniervenner. Der bliver lejlighed til at se forfatterens sommerbolig og desuden den nærliggende Nr. Vium kirke.
Niels Olesen, Egeris, fortæller og viser rundt. Kaffe. Pris. 75 kr

Henning Larsens Vej 3, Videbæk

Først besøger vi kunstpavillonen og ser de fine ting i både den gamle og nye del af udstillingen i den særprægede bygning. Vi fortsætter over i kirken og bagefter i kirkehuset, hvor der er kaffe. Begge steder vil Johannes Esmarch vil fortælle. Pris 75 kr

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa. Detailprogram med indhold, pris og tilmelding udarbejdes senere i samarbejde med medarbejdere på Højskolen og med Grænseforeningen Ringkøbing

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg. Hyggen og den gode stemning forsætter med sang og musik ved Hans Peter Ravn og Bent Østergaard afbrudt af en kaffepause. I samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com eller tlf. 2926 8943 senest 25. november. Pris: 80 kr.

Skjern Rutebilstation

Turen foregår i bus til den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb. Der bliver tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen. Særskilt tilmelding og betaling for deltagelse i fællesspisning. Efter tid på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00, og forventer at være i Skjern kl. 19.30. Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Ringkøbing. Pris: 160 kr. (for bus/kaffe/rundstykke).
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 2. december.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg (ved siden af Sortebrødre Kirke)

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19,30

Foredrag ved tidl. gymnasielektor, cand. mag. Asger Loldrup

November 2018 markerer vi 100 året for afslutningen af første verdenskrig. Foredraget kommer ind på den store katastrofe, som 1. Verdenskrig var. Man havde i flere årtier i Europa levet i en relativt rolig periode og så kom krigen, der varede mere end 4 år og kostede mere end 10 millioner dræbte og over 20 millioner sårede.
Efter fredsslutningen håbede man, at 1. Verdenskrig var den krig, der ville afslutte alle krige. Men der gik kun 20 år, mens diktaturerne bredte sig i Europa. Efter 20’ernes økonomiske fremgang kom den store økonomiske krise fra 1929 Optimismen blev vendt til pessimisme.

Aftenen er arrangeret sammen med Viborg Højskoleforening og Folkeuniversitetet i Viborg

Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Viborg (ved siden af Sortebrødre Kirke)

Foredrag ved foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, Grænseforeningen. Om et år markerer vi 100 året for Genforeningen i 2020. Claus Jørn Jensen er sikker på at vi også har en levende Grænseforening om 20 år. Selv er han født i Sønderborg og er sønderjyde med stort S. Opvokset i Gråsten, hvor han flere gange havde sammenstød med det tyske mindretal.
Claus Jørn Jensens 20 år som foreningskonsulent i Grænseforeningen har budt på mange sjove oplevelser. Der er sket mange forandringer, men Grænseforeningen opgave er stadig vigtig og en nutidig medspiller, når det gælder oplysning om ”Verdens mest spændende grænseland”.

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

´Roma´ betyder menneske og er sigøjnernes betegnelse for sig selv. Gennem tusind år på kanten af de europæiske samfund har romaerne formået at bevare deres eget sprog og en særegen kultur. I aftenens foredrag fortæller Malene Fenger-Grøndahl om sine indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige romamiljøer i 12 lande. I ord og billeder vil hun tegne ridset af et folk, der har været forfulgt og forkætret gennem århundreder, men som altid har formået at rejse sig igen. Med udvidelsen af EU er de fleste romaer samlet inden for samme politiske fællesskab, og for første gang i historien er der tegn på, at romaerne organiserer sig politisk og kan komme til at udgøre en magtfaktor i fremtidens Europa.
Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Gennem en menneskealder har Valdemar sat toner og tekst til Grænselandet. Hans smukke tone på trompeten har genspejlet marskens stemning, og man får billedet af sort sol på sin nethinde, når man hører ”I Noldes Landskab.” Valdemar har også sat det sønderjyske sprog på vers med humoristiske sange som Kålgårdsvise, Mojn og Sønderjysk Kaffebord. De danske salmer har Valdemar også taget under kærlig behandling, og gennem tiden har med sin trio lavet over 500 kirkekoncerter. I de senere år har Valdemar fokuseret på den tredje alder og skrev i sangen Pensionisten: Det kniber med at høre
Det er mit venstre øre
Og så'r der det med synet Det hele er lidt grynet
Det kniber med at huske
Jeg er begyndt at sjuske
Jeg har det med at glemme
Og kommer tit i klemme
Valdemar er i gang med sine erindringer, så mon ikke vi får et par anekdoter fra et lang musikerliv.
Valdemar har to yngre musikere med sig fra øverste hylde. Mads Søndergaard på piano og harmonika, og Kristor Brødsgaard på bas.
Musikaften inkl. vin og snacks Kr. 75,-

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Foredrag. Generalkonsul Kim Andersen, Flensborg fortæller om sit virke i Nord- og Sydslesvig.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Tidligere biskop Keld Holm fortæller om mennesker han har mødt i Grænselandet. Keld Holm er født 1945 og vokset op som enebarn i Diernæs, der ligger mellem Åbenrå og Haderslev. Faren og moderen var meget optaget af det sønderjyske og naturligvis prægede det Keld Holm. Faren var mejeribestyrer. Hans mor insisterede på, at han skulle i gymnasiet i Haderslev og sådan blev det! Keld Holm flyttede til Århus i 1965. Uddannet Mag.art i idehistorie, biskop over Århus Stift i 21 år. Forfatter til 3 erindringsbøger. Inden sit virke som biskop var Keld Holm ansat som sognepræst ved Ellevang Kirke fra dennes indvielse. Keld Holm elsker en god diskussion med gode argumenter fra hver side, men han bryder sig ikke om dårligt underbyggede påstande. Herefter Generalforsamling indkaldelse fremsendes senere. Gratis adgang. Alle er velkomne

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Medlem af SSW Lars Harms fortæller om Det frisiske mindretal i Sydslesvig og SSWs politik for friserne
Lars Harms er født og opvokset i Husum, hvor han også tog studentereksamen. Han læste økonomi i Kiel og Koblenz og blev derefter leder af turistkontoret i Heide. Lars Harms har siden 1989 været medlem af Sydslesvigsk Vælgerforening. Samtidig er han medlem af landsstyrelsen for den nordfrisiske kulturforening Friisk Foriining. Siden 1998 har han været kommunerådsmedlem i Koldenbyttel ved Frederiksstad og kredsdagmedlem i Nordfrisland. 2000 blev han for første gang valgt i den slesvig-holstenske landdag. I delstatsparlamentet var han fra 2009 til 2012 SSW-gruppens parlamentariske forretningsfører. Efter at Anke Spoorendonk blev kultur- og justitsminister i juni 2012 overtog Lars Harms posten som gruppeformand. Han er derudover ansvarlig for landdagsgruppens finans-, erhvervs- og trafikpolitik. Lars Harms har også udarbejdet friserloven, der fremmer den tysk-frisiske tosprogethed i Nordfrisland.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Forfatteren Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog ”Det ensomme hjerte” og om sin baggrund i Sønderjylland.
Buk-Swienty er vokset op i Sønderborg. Buk-Swienty er cand. mag. i historie og amerikanske samfundsstudier fra Københavns Universitet og University of California. Han var i perioden 1994-2005 journalistisk medarbejder og USA-korrespondent ved Weekendavisen og herefter lektor ved Syddansk Universitet i Odense frem til 2010. Han er i dag selvstændig forfatter og blev i 2014 adjungeret professor i historie ved Syddansk Universitet. Hans forfatterkarriere blev indledt under hans USA-ophold, hvor han skrev bøger med udgangspunkt i dette land. Efter returneringen til Danmark gav han sig til at nærstudere krigen i 1864, og det kom der i første omgang Slagtebænk Dybbøl ud af. Bogen fik en flot modtagelse og modtog flere priser heriblandt Årets historiske bog, der uddeles af Dansk Historisk Fællesråd.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a. førte til folkeafstemninger i det historiske Sønderjylland om grænsen mellem Danmark og Tyskland. Resultatet blev, at Sønderjylland blev delt, og der opstod et nationalt dansk mindretal i Sydslesvig. I aftenen foredrag giver Jørgen Kühl, der til daglig er rektor for A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i mindretalsforskning ved Europa-Universität Flensburg, sit bud på, hvordan det danske mindretals stilling er 100 år efter Versailles. Han kommer ind på spørgsmålene om sprog, identifikation, mindretalsbevidsthed, status og fremtidsperspektiver for de danske i Sydslesvig. Han er ekspert i dansk/tysk og europæisk samtidshistorie (lektorbedømt i tysk historie og kulturhistorie ved Københavns Universitet 1998 og professorbedømt i moderne europæisk historie 2005) med speciale i mindretalsforhold. Han har skrevet, redigeret og bidraget til ca. 250 publikationer og over 25 konferenceindlæg på dansk, engelsk, tysk, polsk og slovensk, herunder bl.a. bøgerne om mindretalspolitik.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel. Du har måske fulgt med i Adam Prices drama-serie Herrens Veje på DR1. Her er en af hovedpersonerne en feltpræst, som under en kamphandling i Afghanistan, uforskyldt skyder en kvinde. Hændelsen forfølger feltpræsten og hjemme igen i Danmark må han afgive forklaring overfor auditørkorpset. Han bliver frikendt, men skylden over at have taget et andet menneskes liv rider feltpræsten som en mare, og til sidst vælger han, at tage sit eget liv. Victor Greves oplevelser kan minde om fortællingen i Herrens Veje. Om Adam Price har ladet sig inspirere af Victor Greve er uvist. Men med dette foredrag kan du få et førstehåndsindtryk i, hvad det vil sige, at være feltpræst under ekstreme vilkår, hvor hvert øjeblik og handling tæller. Hvor et forkert valg kan koste dit liv. Hør om konsekvenserne for de valg Victor Greve traf og som medførte en sigtelse fra Auditørkorpset i Danmark, hvor sagen gik sin gang i de danske medier i over et halvt år, før der kom en afgørelse. Hjemvendt fra Afghanistan skrev Victor Greve en julehilsen for et arkitektfirma, som en journalist opsnappede. Det førte til at historien om ”feltpræsten der kastede bomber og skød mod Taleban” bredte sig, som en steppebrand i de danske medier. Medierne skrev:
”En dansk feltpræst har deltaget aktivt i krigen i Afghanistan. Med håndgranater og automatvåben har han været med til at forsvare en dansk militærlejr. Desuden har han deltaget i en offensiv mod Taliban”. Flere politikere, biskopper og kolleger udtalte sig dømmende og kritisk og mente, at præsten havde forbrudt mig på menneskerettigheds- og Genevekonventionerne, hvilket i værste fald, ville medføre livstid fængsel. Kampen i Afghanistan fortsatte nu i Danmark, – med livet som indsats. Ud fra billeder og mange stærke oplevelser, fortæller Victor Greve om livet i en krigszone og hans erfaringer som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan. Han lægger særligt vægt på de mange udfordringer og heriblandt den etiske udfordring, der ligger i at være nonkombattant (en person, der er knyttet til hæren, men ikke tager aktivt del i kampen) i en krigszone, samt de efterfølgende konsekvenser, de mange beskyldninger og kampen for ikke at miste modet i den danske mediemølle, – og bevare modet, troen og gejsten.
Udsendelser:
2009 / 2010 / 2013 udsendt til Afghanistan
2017-2018 udsendt til Irak
2004-2014 Sognepræst for de danske menigheder i Frederiksstad/Bredsted i Sydslesvig.
Siden 2014 sognepræst: Jørlunde sogn.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, Hillerød, lige bag biblioteket.

Vi inviterer endnu en gang til en forhåbentlig hyggelig ”Nytårskur” med såvel kaffe og kage, som kransekage og portvin. Dagens musikalske indslag leveres af Jeannet Ulrikkeholm, der både synger og spiller – og prøver at få os til at synge med på nogle sange fra Højskolesangbogen. Pris: Medlemmer gratis, ikke medlemmer 50 kr.

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Hørsholm Sognegård Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Cand.mag. Iben Johansen, museumsinspektør ved Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa, taler om:
Grænselandets glemte Kunstnerkoloni. Historien om tyske og danske malere, der mødtes i Egernsund, 1880-1920
Kunstnerkolonien har en spændende og broget historie, som i dag er nærmest glemt her hjemme. Fra 1880'erne og frem til genforeningen havde kolonien ved Flensborg Fjord sin storhedstid på linje med de mange andre kunstnerkolonier, der opstod rundt i Europa. Som på Skagen var tendensen i Egernsund også friluftsmaleriet, som vandt frem i anden halvdel af 1800-tallet. Foredraget handler om begyndelse, storhed og nedgang i kunstnerkolonien i Egernsund, og hvorfor den i dag er glemt i Danmark. Grænseforeningen afholder den årlige generalforsamling efter foredraget om Egernsund malerkoloni med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg til styrelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 3
5. Valg af revisor i overensstemmelse med vedtægtens § 6
6. Behandling af indkomne forslag
7. Evt.

Hørsholm Sognegård Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Ph.d., historiker og tidligere leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer (1982-2012) Niels Peter Stilling taler om:
’Danmarks herregårde i Slesvig og Holstein’
Niels Peter Stilling vil berette om et udvalg af herregårde fra Kongeåen i nord til Hamburg i syd. Langt de fleste herregårde er opstået i middelalderen med tyngdepunkt i 11-1200-tallet, hvor begge hertugdømmer var stærkt knyttet til dansk kultur. Foredraget vil forsøge at vise, at en lang herregårde syd for grænsen fortsat er præget af deres opkomst i den danske tid. Foredraget ledsages af fotos optaget af Niels Peter Stilling.
Niels Peter Stilling (f. 1953) er uddannet historiker, ph.d. og gennem 30 år leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer. Han har siden 1990’erne specialiseret sig i herregårdskulturen og udgivet en række bøger om emnet. De sidste fem år har han arbejde på et større bogprojekt for Gyldendal: Danmarks Herregårde, hvor foreløbig 4 bind er udkommet: Sjælland med øer (2014), Fyn (2015), Skånelandene (2016) og Jylland (2018). I 2020 forventes et femte bind at udkomme om herregårdene i Slesvig-Holstein og i 2021 et sjette bind om herregårdene i Norge.

Studenterforeningen Heimdal

Arveprins Knuds Kollegium, Jacobys Alle 13, 1806 Frederiksberg

Nordjylland

Hvetbo Herred, Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred (inkl. tidl. Aabybro/Brovst)

Jetsmark Sognegård

I samarbejde med Jetsmark Menighedsråd holder foreningen Højskole formiddag. Poul Marcus fortæller spændende historier lige fra KObbermølle i øst og til Frederiksstad, Tønning og den store Ejderdæmning i vest, samt om de frisiske øer, kogene og vadehavet. Ja, rundt i Slesvig. Vi hører om steder med dansk tilknytning, - herunder om danske børnehaver, skoler, plejehjem og kirker. Kom med på en oplevelses tur.

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Hadsund Menighedscenter, Kirkegade 8, Hadsund

Vi får besøg af Thomas Holst fra Vadum. Han kalder sig selv ”Den skaldede pædagog”. Han causerer musikalsk over livets gang i lille Dannevang. Vi rejser tilbage i tiden – til dengang, der altid var sommer, da køerne gik frit på engen og da helten f. eks. Poul Richardt, trådte ind i stuerne og sang ”Er du dus med himlens fugle”
Arrangementet er i samarbejde med menighedsrådet.

Højvang, Hobrovej 62, Hadsund

Vi spiser sild, grønlangkål og ris a la mande. Derefter får vi kaffe og småkager, mens vi synger og har julequiz med både lette og svære spørgsmål. Pris 125,- pr. deltager. Tilmelding senest 26. november på tlf. 2179 4527 eller 6127 4175.

Johanneskirkens mødelokale, Vorup Boulevard 29, Randers

Sønderjysk grønlangkål og rugbrødstorte, sang, fortælling og hygge. Pris 120,- pr. deltager. Der arrangeres fælleskørsel fra Hadsund. Tilmelding senest 10. januar på tlf. 2179 4527 eller 6127 4175. Glant awten er arrangeret af Grænseforeningens venner i Randers.

Den bette Skole, Elkjærsvej 2 i Skelund

Erik Skafte Overgaard, formand for Grænseforeningen Randers kommer og fortæller om 1. verdenskrig. Specielt om hvad der skete da kanonerne omsider – efter fire års krig – tav d. 11. november kl. 11:00. Arrangementet er i samarbejde med Den bette Skole.

Højvang, Hobrovej 62, Hadsund

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen bliver der orientering, hygge og kaffe.
Vi forventer at få en repræsentant fra hovedforeningen til at komme og fortælle om hvad der arbejdes med på landsplan.

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

Kirkecentret, Kirkegade 2, Nykøbing Mors.

Tidligere leder af Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, Lars N. Henningsen taler. Mødet er arrangeret af Nykøbing Mors Højskoleforening i samarbejde med Grænseforeningen for Thy og Mors samt Folkeuniversitetet. Pris inkl. kaffe 50 kr.

Havnen 12, Thisted mm.

06.30. Afgang Thisted havn ved pølsevognen Burgerfri, Havnen 12, Thisted
06.45. Hotel Vildsund Strand, Ved Standen 2, Thisted
07.00. Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsve j 10, Syd Tødsø, Nykøbing Mors
11.15 besøg på A. P. Møller Skolen
12.45 Frokost på Alte Kreisbahnhof, der ligger midt i byen.
Orientering om det danske arbejde i Slesvig
Tid på egen hånd i gågaden
16.00 Mulighed for rundvisning i Domkirken
18.00 Stop ved grænsekiosk efterfulgt af aftensmad
23.15 Hjemkomst
Ret til ændringer forbeholdes. Bindende tilmelding senest den 1. november til Jørgen Bruun Christensen, telefon 20 21 79 64.
Prisen for turen bliver ved minimum 25 personer 500 kr.pr. person.

?

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Møde sammen med Foreningen Norden. Læs nærmere i GRÆNSEN og indkaldelsen til generalforsamlingen.

Sydslesvig

24.-26. maj 2019. Vi deltager som sædvanlig i de lokale årsmøder. Nærmere oplysninger følger i GRÆNSEN og på www.graenseforeningen.dk og på https://syfo.de/aarsmoede/

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Sognegården i Vrå

Foreningen kan holde 90-års jubilæum.
For at fejre denne dag inviteres medlemmerne til en lettere middag.
Grænseforeningens formand Jens Andresen med frue har givet tilsagn om at deltage i denne fest, og vil bringe en hilsen til foreningen. Vores mangeårige aktive bestyrelsesmedlem i én af de mange lokalforeninger, som er blevet tilknyttet denne forening og ligeledes tidligere medlem af Grænseforeningens hovedstyrelse, Aage K. Riber vil bidrage med et historisk tilbageblik på vores forenings virke. Fru Gram har lovet at levere klaverakkompagnement til fællessang. Af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer til middagen er det nødvendigt at tilmelde sig forud for festen og senest den 19. november 2018. Dette kan ske til følgende bestyrelsesmedlemmer:
Harald C. R. Thomsen, Brønderslev telefon: 9882 4435
Henning Petersen, Vrå telefon: 9898 1802
Margit Andersen, Vrå telefon: 2025 4647
Ole Kirkelund, Hjørring telefon: 6138 4089
Kaj Kristensen, Hjørring telefon: 4922 2746
Husk at oplyse antal personer som tilmeldes
Prisen for deltagelsen vil være den sædvanlige: 50 kr. pr. person

Sognegården i Vrå

Foredrag ved direktør Karsten Justesen, Destination Sønderjylland kommer for at holde for os.
Kaffe 50 kr.

Sognegården i Vrå

Dagsorden iflg. vedtægterne. Det musikalske indslag er endnu ikke fastlagt (i september 2018).
Gratis entre

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav.