København og Frederiksberg, Grænseforeningen for København og Frederiksberg

Kontakter

Formand
Seedorf Vænge 30, 3. tv., 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 86 49 87
Mobil 20 83 49 96

Medlemsbladet Håndslag over Grænsen kan læses på hjemmesiden  www.graensekf.dk

Kalender