Kolding Bro, grænsen mellem Kongeriget og Hertugdømmerne fotograferet ca. 1875. Til højre den gamle toldbygning, der fungerede frem til 1867. Broen er opført 1808. Foto: Ludwig Thomsen.

Kolding Bro, grænsen mellem Kongeriget og Hertugdømmerne fotograferet ca. 1875. Til højre den gamle toldbygning, der fungerede frem til 1867. Broen er opført 1808. Foto: Ludwig Thomsen.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture