Kort med de forskellige faser af inddigningen langs den slesvigske vestkyst, fra højmiddelalderen til Det fremskudte Dige, indviet i 1982. Kort: Jørgen Andersen.

Kort med de forskellige faser af inddigningen langs den slesvigske vestkyst, fra højmiddelalderen til Det fremskudte Dige, indviet i 1982. Kort: Jørgen Andersen. 

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture