Kortet viser de seks landegrænser, der er løbet igennem eller langs Slesvig og Holsten samt Lauenborg siden middelalderen. Kort: Jørgen Andersen.