Kulturmødeambassadørerne

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (KMA) er et landsdækkende dialogkorps bestående af 40 flerkulturelle unge, der med udgangspunkt i personlige fortællinger om at vokse op med flere sprog og kulturer faciliterer dialogmøder og skriver blogindlæg.

Formålet med dialogkorpset er dels at oplyse om mindretal og det dansk-tyske grænseland, dels at vise at det er muligt at føle sig dansk samtidig med at man også føler sig knyttet til andre sprog og kulturer, der er i ens bagage.

Læse mere på Kulturmødeambassadørernes hjemmeside. 

Kulturmødeambassadørerne har det tilfælles, at de har en dansk-bindestregsidentitet. I korpset er der unge med mange forskellige bindestregsidentiteter, heriblandt nogle med baggrund i det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland, der føler sig dansk-tyske.