Lars Løkke skriver brev om vildsvinehegn til Flensborgs overborgmester

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i et brev til Simone Lange, overborgmester i Flensborg og formand for Region Sønderjylland-Slesvig, forklaret regeringens synspunkter vedrørende vildsvinehegnet, der skal holde afrikansk svinepest ude af Danmark. På billedet ses vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse nær Vadehavet. Foto: Grænseforeningen

Tilføjet 16. maj 2019 - 12:58
Del nyheden

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i et brev til Simone Lange, formand for Region Sønderjylland-Slesvig og overborgmester i Flensborg, forklaret, at vildsvinehegnet, der er ved at blive sat op langs den dansk-tyske grænse, på ingen måde må tolkes som et politisk symbol. Regeringen ønsker fortsat et stærkt naboskab til Tyskland, lyder det fra statsministeren. Det skriver Flensborg Avis.

”Der er alene tale om en foranstaltning til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Den danske regering lægger overordentlig stor vægt på et varmt og tæt forhold til Tyskland, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i regeringens Tysklands-strategi”, skriver Lars Løkke blandt andet i brevet ifølge Flensborg Avis.

Brevet til Simone Lange kommer, efter at den tyske politiker den 7. marts henvendte sig skriftligt til den danske regering og gav udtryk for de bekymringer, der har været på grund af hegnet syd for den dansk-tyske grænse.

I Lars Løkke Rasmussens svar, der ifølge Flensborg Avis er dateret til den 2. maj, fremgår det blandt andet, at svinebranchen er vigtig for Danmark, og at regeringen derfor har holdt øje med spredningen af den afrikanske svinepest.

Statsministeren understreger yderligere, at vildsvinehegnet bliver sat op, således at det ikke er til gene for de mange personer, der hver dag krydser grænsen.

”Vejbaner og togskinner friholdes, således at den normale trafik over grænsen ikke berøres. Herudover vil der ved en række yderligere steder, hvor gående eller cyklende ofte krydser grænsen, blive opsat færiste eller låger i hegnet, så personer kan passere grænsen som hidtil”, skriver Lars Løkke Rasmussen ifølge Flensborg Avis.

I brevet, hvori også Region Sønderjylland-Slesvigs grænseoverskridende arbejde roses, forholder statsministeren sig dog ikke til den verserende sag om hegnets vej gennem Kollund Skov nord for Flensborg. Den 30. april besluttede et flertal i Flensborg Byråd at bede den danske regering om at flytte 600 meter af hegnet, så det i stedet vil gå udenom skovområdet, som Flensborg Kommune ejede indtil 2006. Afstemningen skete på baggrund af en servitut, der giver kommunen ret til at nedlægge veto over for eventuelle bygge- og anlægsprojekter i området.

Arbejdet med vildsvinehegnet, der bliver 70 kilometer langt, gik i gang den 28. januar. Hegnet skal efter planen stå færdigt til efteråret.