A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Æ Lei

En rekonstruktion af sejlspærringen Æ Lei, set mod fjordmundingen. De nedhamrede træpæle, de løst flydende stammer og grene, samt en indre række flydere har gjort det vanskeligt for fremmede både at trænge igennem. Tegning: Jørgen Andersen.

En rekonstruktion af sejlspærringen Æ Lei, set mod fjordmundingen. De nedhamrede træpæle, de løst flydende stammer og grene, samt en indre række flydere har gjort det vanskeligt for fremmede både at trænge igennem. Tegning: Jørgen Andersen.

Sejlspærring ved udmundingen af Haderslev Fjord. Den bestod af et sindrigt system af stolper og pæle rammet ned i havbunden. De var forbundet med flydere fremstillet af svært egetømmer med udsparinger, der passede til stolperne. På den måde hævede og sænkede de sig i takt med ebbe og flod og forhindrede uønsket sejlads ind i fjorden. Spærringen er omkring 10 m bred, og egetræ herfra er dendrokronologisk dateret til 403 e.Kr. spærringen er samtidig med den yngste ofring i Ejsbøl Mose.

Nærmere fjordens munding findes endnu en spærring af samme type, Margrethes Bro. Den er omkring 20 m bred, og er anlagt ca. 370 e.Kr. Herefter blev den udvidet og repareret henholdsvis ca. 400 og 418-19 e.Kr. Bemærkelsesværdigt blev denne spærring udvidet og forstærket flere gange i løbet af 1100-tallet, muligvis for at forsvare handelspladsen ved Starup Kirke.

Af Peter Ethelberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Ole Crumlin-Petersen: ”Æ Lei” og ”Margrethes Bro”, i: Nordslesvigske Museer. 1975. Erik Jørgensen: Om Øsby sogns fortidsminder, i: Langs Fjord og Dam. 2009.