Leksikon om grænselandet

Dette digitale leksikon, som Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland står bag, består af ca. 2.200 selvstændige artikler, der samler omfattende viden fra næsten 100 forfattere om Sønderjyllands geografi, topografi, naturhistorie, arkæologi, historie og kulturhistorie.

Mange af artiklerne er illustreret med fotos, tegninger og kort, og der er links til kildetekster til Sønderjyllands historie. Hvis du er gymnasieelev, er der rig mulighed for få perspektiv på dine opgaver i samfundsfag og historie i det digitale leksikon.

Artiklerne kan frit kopieres og bruges, hvis du husker kildeangivelse.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

A.P. Møller Skolen

Den 18. maj 2006 meddelte A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, at fonden ønskede at skænke et nøglefærdigt gymnasium til det danske mindretal i Sydslesvig/Dansk Skoleforening. Gymnasiet skulle aflaste Duborg-Skolen i Flensborg og placeres i Slesvig. Skolen fik navnet A.P. Møller Skolen.

Gymnasiet, der også er fællesskole med børn i 7.-10. årgang, er på ca. 15.000 m² og ligger på den tidligere kasernegrund "Auf der Freiheit" umiddelbart øst for Slesvig centrum med udsigt ned til Slien. Skolen blev indviet af Dronning Margrethe den 1. september 2008 og havde i skoleåret 2008-09 ca. 340 elever fra 7. til 11. årgang, som over de følgende år blev øget til ca. 600 elever på 7. til 13. årgang. De første studenter fra A.P. Møller Skolen tog deres eksamen i sommeren 2012.

Tidligere direktør for Institut for Grænseregionsforskning Jørgen Kühl er rektor for gymnasiet.

Gymnasiet er tegnet af C.F. Møllers tegnestue.

Se skolens hjemmeside

Fakta om skolen:

Bygherre: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Areal: 15.000 m² bruttoetageareal
Byggeår: 2006-2008. Skolen blev indviet 1. september 2008
Byggesum: ca. 400 mio. kr.
Projekt- og byggeledelse: Lindø byg A/S
Landskabsarkitekt: Kessler & Krämer Landschaftsarchitekten
Ingeniør: Rambøll A/S (konstruktion og anlæg)