A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Afstemningsplakater, danske

Det lyder som et eventyr

Det lyder som et eventyr. Dansk afstemningsplakat, tegnet af Joakim Skovgaard, tekst af Henrik Pontoppidan. Oplag: 10.000

Mor stem dansk

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, fremstillet dels med dansk, dels med tysk tekst, tryk ialt i 7.500 eksemplarer

 

Vågn og stem

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Rasmus Christiansen, trykt i 10.000 eksemplarer.

Nu kalder Danmark

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann, trykt i 5.250 eksemplarer.

Og de troede

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Johan Ottosen, trykt i 5.000 eksemplarer.

O Dania

Dansk afstemningsplakat, findes med forskellige tekster på dansk og tysk, trykt i 1.000 eksemplarer på hvert sprog.
Dansk oversættelse:
O Dania! Hvad er det ved dit navn, der sætter kind og barm i brand? Jo, det er stolthed over at være dansk - kærlighed til dig, mit fædreland.

 

Wenn wieder die Fahne

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Hans Ahlmann, trykt i 20.000 eksemplarer.
Dansk oversættelse:
Når flaget igen er rødt og hvid, så er den bitre nød forbi.

Stem dig hjem

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, trykt i 5.000 eksemplarer

Fredsaftalen i Versailles førte til to folkeafstemninger i Sønderjylland om grænsens fremtidige placering, som blev gennemført den 10. februar og 14. marts 1920. Afstemningerne førte til en voldsom agitation gennem dagspressen, nødpengesedler, flyveblade og gennem de såkaldte afstemningsplakater. Det danske statslige oplysningskontor lod trykke 107.700 plakater, og hertil skal lægges et betydeligt antal fra Mellemslesvigsk Udvalg.

Fra tysk side blev der trykt ca. 200.000 plakater. Navnlig i Flensborg blev der udkæmpet en voldsom krig på plakater. Nogle af tidens bedste plakattegnere var i arbejde på dansk side, bl.a. Rasmus Christiansen, Thor Bøgelund og Harald Slott-Møller.

Se tyske afstemningsplakater

Fredsaftalen i Versailles førte også til en række andre folkeafstemniner om Tysklands grænser efter 1. Verdenskrig. Det skete i Øst- og Vestpreussen, Kärnten, Øvre Schlesien og Burgenland. Også her blev der ført kampagner med bl.a. plakater, som var inspireret af afstemningsplakaterne fra det dansk-tyske grænseland. Se f.eks. den øverste og den nederste plakat i midterste række til venstre.

Litteratur: 
Nina Jebsen: Als die Menschen gefragt wurden. Eine Propagandaanalyse zu Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg