A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Arnfred, J. Th., 1882-1977, dansk højskolemand

Højskoleforstander og civilingeniør Jens Therkelsen Arnfred blev født ved Varde. Efter præliminæreksamen assistent hos lederen af Statens Forsøgsmølle i Askov, Poul la Cour. Arnfred udførte de første elektriske installationer i danske landsbyhjem. 1904 student, 1910 eksamen som cand.polyt, elektroingeniør. Lærer ved Askov Højskole. Arnfred var forstander sammesteds i perioden 1928-53 og derefter igen lærer på skolen. Stærkt engageret i andelsbevægelsen. 1953-74 formand for Sprogforeningen. Aktivt medvirkende ved etableringen af en række institutioner i omkring 1960: Løgumkloster Refugium, Løgumkloster Højskole, Kunstmuseet Holmen (dengang med værker af Olivia Holm Møller) og Kong Frederik IX’s Klokkespil. I Sydslesvig var han medinitiativtager til Jaruplund Højskole, oprettet 1950. 

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Jørgen Mågård i: Portrætgalleri. Roar Skovmand i: DBL, bd. 1.