A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Brodersby Kirke

Den lille romanske kampestenskirke fra 1100-tallet blev i 1800-tallet udvidet med dels et vesttårn af træ, dels et våbenhus mod nord. Interiøret består bl.a. af en prædikestol fra 1726, en romansk granitdøbefont fra 1100-tallet og et sengotisk korbuekrucifiks fra 1400-tallet. På kirkegården er indrettet danske soldatergrave fra krigene i 1848 og 1850. Præstegården er opført i 1827.

Grænseforeningens årbog 2001, Henning Dehn-Nielsen.