A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Christoffer af Oldenburg, ca. 1504-66, greve

Som ung indledte Christoffer en gejstlig karriere, der hurtigt blev opgivet til fordel for en militær. I 1533 deltog han i et flådetogt mod Lübeck, men allerede året efter stod Lübeck bag Christoffers landgang på Sjælland med det formål at genindsætte den landflygtige Christian 2. på tronen i Danmark. Hans militære indgreb mislykkedes, men han har givet navn til krigen, Grevens Fejde.