A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Den Danske Brigade i Tyskland

Den Danske Brigade i Tyskland, også kaldet Tysklandsbrigaden, var en del af den britiske besættelsesstyrke i Nordtyskland, som i sommeren 1947 blev udstationeret i Oldenburg i delstaten Niedersachsen tæt ved den tysk-hollandske grænse. I 1949 blev styrken flyttet til Itzehoe i Slesvig-Holsten og reduceret fra ca. 4.000 mand til 1.400 mand. Ved flytningen til Itzehoes skiftede brigaden navn til "Den Danske Kommando i Tyskland". Kommandoen blev trukket hjem i 1958 efter at ca. 45.000 danske soldater havde gjort tjeneste under den.

Brigadens oprettelse skyldtes især den konservative politiker John Christmas Møller, som på grund af sin modstand mod samarbejdspolitikken flygtede til Storbritannien i 1942 og herfra lagde stemme til BBC's udsendelser til Danmark. Christmas Møller lovede under sit ophold, at Danmark efter besættelsen ville stille med en styrke for at aflaste briterne. Da han blev udnævnt til udenrigsminister i befrielsesregeringen var han en stærk fortaler for oprettelse af brigaden, dels for at vise taknemmelighed over for Storbritannien, men også for at styrke Danmarks status som allieret land og trække Danmark bort fra en mulig neutralitetspolitik og ind i et tættere vestligt militært samarbejde (NATO), som var under udvikling i den begyndende kolde krig.

Ligesom under besættelsen af Danmark, hvor der opstod kærlighedsforhold mellem tyske soldater og danske kvinder, opstod der i forbindelse med Den Danske Brigades ophold i Tyskland kærlighedsforhold mellem danske soldater og tyske kvinder. Disse forhold blev betragtet som "fraternisering", som der i den danske befolkning og ikke mindst blandt tidligere frihedskæmpere blev taget skarpt afstand fra. Der blev indført et skrapt "fraterniseringsforbud", men det var naturligvis vanskeligt at forbyde de danske soldater at opsøge dansesteder og barer i Tyskland. Problematikken førte bl.a. til en artikel i Dagbladet Information i juli 1948 med overskriften "Hvor længe skal Tyskland være bordel for Den Danske Brigade?"

Kilde: 
Peter Hertel Rasmussen: "Den danske Tysklandsbrigade 1947-1958". Syddansk Universitetsforlag, 2019..