A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Detleffsen, Detleff. 1804-1878, bonde og politiker

Detleff Detleffsen blev efter Sønderjyllands indlemmelse i Preussen opstillet til rigsdagsvalget i 1867 i det sydvestlige Slesvig (Tønder, Husum og Ejdersted amter) for at samle alle danske stemmer i området. Han blev valgt sammen med Nicolai Ahlmann og H.A. Krüger.