A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Frederiksstad, Stormen på

Treårskrigens sidste slag, der blev udkæmpet efter at Preussen og Det tyske Forbund var trådt ud af krigen, og Danmark var rykket frem til Danevirke-stillingen. Efter fem dages bombardement af byen, der var befæstet af 1.600 danske tropper, stormede 5.000 slesvig-holstenske soldater 4.-5. okt. 1850 byen. Angrebet mislykkedes, og det blev krigens sidste større træfning. Det internationale pres på den slesvig-holstenske regering blev nu forøget, og ved årsskiftet opgav den kampen for selvstændighed og nedlagde våbnene.

Af Axel Johnsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerd Stolz: Der Kampf um Friedrichsstadt im Jahre 1850. Husum 2000.