A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Forbudte sange

"De forbudte sange" dækker over en række fædrelandssange, som dansksindede sønderjyder af de preussiske myndigheder blev forbudt at synge. Den foretrukne sangbog i Sønderjylland var under det preussiske herredømme fra 1864 til 1920 Den blaa Sangbog

På sidste side i 1912-udgaven af sangbogen skriver udgiveren de nærmere retningslinjer i henhold til den preussiske forordning. Teksten er samtidig en liste over de mest populære sange og dermed en skjult opfordring til at synge netop de sange:

Skønt nærværende Udgave af den blaa Sangbog efter Udgiverens Mening ikke indeholder nogen Sang, som kunde komme ind under Politiforordningen af 1865, turde dog vore Myndigheder lejlighedsvis være af en anden Opfattelse. Og da det ikke hører til Sangbogens Formaal at fremkalde Konflikter eller at fylde Statskassen med Mulkter (bøder) og Retsomkostninger, vil jeg tilraade, at man indtil videre ved offentlige møder undlader at synge Sange, som findes under følgende Numre (de indklamrede Tal er Numrene i de ældre Udgaver):

3 (3); 16 (263); 17 (266); 24 (14); 37 (29); 40 (32); 62 (117); 64 (115), 79 (90); 85 (122); 94 (251); 107 (252); 117 (74a); 128 (81); 129 (80); 123 (125); 138 (78); 183 (280); 213 (261); 215 (61).

Det anbefales forøvrigt Lederne især af offentlige møder, at de inden Møderne udvælger og bestemmer de Sange, som de agter at lade Forsamlingen synge. Så sker der ikke let Fejlgreb.

Den blaa Sangbog koster i Boghandelen herhjemme 90 PG. - i Kongeriget, hvor den faas fra H. Hagerup, København, er Prisen 1 Kr.

Til medlemmer af vore nationale Foreninger samt i Partier til Brug i Forsamlingshusene leveres Sangbogen direkte fra Udgiveren til modereret Pris.

M.Andresen

Fire fædrelandssange er ikke trykt i Den blaa Sangbog, men erstattet med en blank side og denne tekst:

Teksten er af Landsretten i Flensborg under 18. December 1905 erklæret for ophidsende og bør derfor i henhold til Politiforordningen af 28. August 1866 ikke udbredes i Slesvig. Denne _Dom er under 5. Marts 1906 bleven stadfæstet af Kammerretten i Berlin. 

De fire sange som ikke var trykt (med hvor sangbogen venligt stillede en blank side til rådighed, så man selv kunne skrive teksten ind), var "Brat af slaget rammet", Skal Sønderjylland skilles?", "Slesvig, vort elskede omstridte land" og "Er skolen for andre end pilt og pog?"

I forbindelse med genforeningsmarkeringen i 2020 er der fornyet interesse for "de forbudte sange". Antallet overdrives ofte for at understrege de preussiske urimeligheder. Men reelt var der kun fire sange, som hverken måtte trykkes eller synges mens teksterne til de øvrige 20 sange lod sig finde i "Den blaa Sangbog".