A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Fischer, Kristiane, 1896-1982, sygeplejerske

Kristiane Fischer var født von Lachmann.

Hendes far var apoteker i Aabenraa og flyttede senere til Slesvig. Hun arbejdede ivrigt for landsdelens genforening med Danmark. I 1923 bestyrede hun det danske bogudlån i Slesvig og Tønning. Hun blev gift med den senere stadsskoleinspektør Heinrich Fischer i Flensborg. Kristiane Fischer gjorde et stort arbejde såvel for Sygeplejeforeningen som for Gamles Værn.

Kristiane Fischer er portrætteret af Harald Slott-Møller. Billedet hænger i klubværelset på Flensborghus.

Kilde: Brochure på Flensborghus af formand for SSF's Billedudvalg, 2001.