A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Follervig kirke

Kirken er opført i teglsten og munkesten i romansk tid i 1100-tallet med et sydvendt våbenhus fra 1500-tallet samt en vestforlængelse og en tagrytter fra 1888. Den tredelte gotiske altertavle fra slutningen af 1400-tallet har i predellaen (fodstykket) en fremstilling af den lidende Kristus og viser i midterstykket korsfæstelsen og på fløjenes indersider apostlene, mens ydersiderne gengiver passionsscener og evangelister. Lektorieprædikestolen er fra 1587, den sengotiske, sorte marmordøbefont fra Namur i Belgien (1400-tallet) og korsfæstelsesgruppen fra 1600-tallet. Malerierne af Martin Luther og hans nære medarbejder Philipp Melanchton er fra omkring år 1600 efter Lukas Cranachs forlæg.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.