A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Geest

Det højere liggende, ikke havaflejrede landområde bag marsken i vadehavsegnene. Geesten består hovedsageligt af morænebakkeøer fra næstsidste istid og hedesletter fra sidste istid.

Læs artiklen om landskabsformer her.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.