A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Grænsevandløbskommission, Den dansk-tyske

Kommission bestående af danske og tyske, regionale og nationale myndigheder med ansvar for vandstandsforholdene, herunder regulering og vedligeholdelse af vandløb og diger i Tøndermarsken øst for Rudbøl. Oprettet i 1922.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Mogens Høst-Madsen: Den dansk-tyske Grænsevandløbskommission, i: Henrik Becker-Christensen: Grænsen i 75 år. 1995.