A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Grænse

En grænse er en skillelinje, der fastlægger en stats territoriale integritet, hvilket ofte giver anledning til komplicerede tvister, der kan vedrøre vidt forskellige spørgsmål, fx hvilken stat et givet område skal tilfalde, den nærmere beskrivelse af grænsen i en traktat eller selve den fysiske markering af grænsen.

Territorial integritet har siden 2. Verdenskrig været en grundlæggende norm i det internationale politiske system. FN-charterets artikel 2 understreger vigtigheden: Alle medlemmer (af FN) skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med de Forenede Nationers formål.

Andre mellemstatslige organisationer, såsom NATO, Den Afrikanske Union, Den Arabiske Liga og organisationen af Amerikanske Stater henviser også i deres grundlæggende traktater til dette princip.

Territorial integritet har også en mere skjult funktion som det redskab, stater anvender til at opfylde en af de mest hellige nationale interesser, nemlig at statens territorium er uopløseligt og grænserne ukrænkelige.

Grænse kan også forstås som et rum eller et bredt bælte mellem to stater, hvor der samarbejdes om regionale interesser, og hvor selve grænselinjen, skønt stadig eksisterende, har fået mindre betydning. Denne udvikling ses mange steder i EU, hvor grænselinjer forsøges udvisket til fordel for grænseoverskridende samarbejde.

Der kan være en tendens til at forstå grænser som noget meget stabilt, ja nærmest med evighedskarakter. Men mange grænser både globalt og i Europa er til stadig diskussion, f.eks. grænsen mellem Rusland og Krim og Østukraine, Storbritannien og Skotland, Spanen og Gibraltar, Spanien og Catalonien og Baskerlandet og Belgien og Flandern samt talrige grænsekonflikter i Kaukasus (Nagorno-Karabakh, Sydossetien, Abkhasien, og Transnistrien).

Litteratur:
Europas grænser. Redigeret af Steen Bo Frandsen og Dorte Jagetic Andersen. Aarhus Universitetsforlag, 2018