A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Grænseforeningen kickstarter Rødding Højskole


Grænseforeningen står bag projektet ”Porten til Danmark”, hvor unge fra det danske mindretal i Sydslesvig skal hjælpes til uddannelse og job i Danmark.


”Det ligger lige til højrebenet: I Danmark mangler vi arbejdskraft, i Tyskland er der arbejdsløshed”, udtaler generalsekretær Knud-Erik Therkelsen.


 


Projektet har stor politisk bevågenhed, og Undervisningsministeriet har netop bevilget 630.000 kr. til det videre arbejde.


 


Grænseforeningen finder det vigtigt, at de unge sydslesvigere starter med 20 med uger på højskole.


”En folkehøjskole er det bedste sted, hvor de unge sydslesvigere kan få styrket deres danske sprog og lære om uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Samtidig med at de får styrket deres selvtillid i forhold til at arbejde i Danmark”, siger Knud-Erik Therkelsen.


 


Valget faldt helt naturligt på Rødding Højskole, da Grænseforeningen skulle finde en samarbejdspartner.


”Vi er to sider af samme sag, rundet af samme historie og folkelige engagement”, giver Knud-Erik Therkelsen som begrundelse, og er sig samtidig bevidst, at Grænseforeningen hermed giver verdens ældste højskole en afgørende håndsrækning i kampen for at overvinde krisen.


”Rødding Højskole har været tæt på at lukke, men med den nuværende bestyrelse og ledelse, og det som er sat i gang, tror vi på skolens fremtid, og den ser vi som Grænseforeningens opgave at være med til at sikre”.


 


Lykkes det, som planen er, at få 40 unge sydslesvigere på Rødding Højskole i 2008, er Grænseforeningen på afgørende vis med til at genstarte verdens ældste højskole.


 


Grænseforeningen er samtidig med til at løfte en opgave i forhold til de unge, som ikke vælger en gymnasial uddannelse på Duborg-Skolen, det danske gymnasium i Flensborg.


”Disse unge glider ofte ud af mindretallet, fordi de efter afsluttet grundskole kun har tyske skole- og uddannelsesmuligheder. Skal de bevare et forhold til dansk sprog og kultur, er det meget vigtigt, at de bevarer et forhold til Danmark”, udtaler generelsekretær Knud-Erik Therkelsen.


”Hvor disse unge netop nu i Sydslesvig ofte oplever sig selv som overflødige, kan de komme til Danmark og opleve sig selv som eftertragtede. Samtidig kommer de med den fordel, at de allerede taler dansk. De kommer som en uventet gave til det danske arbejdsmarked”, forklarer Knud-Erik Therkelsen.
 


 


PROJEKT ”PORTEN TIL DANMARK”.  • Et samarbejde mellem Grænseforeningen og Rødding Højskole, der inddrager en række organisationer og nøglepersoner fra det danske mindretal i Sydslesvig med det formål, at unge fra det danske mindretal i kraft af et ophold på Rødding Højskole får arbejde og uddannelse i Danmark.
  • Baggrunden er det dobbelte forhold, at det danske arbejdsmarked mangler arbejdskraft samtidig med, at der i Sydslesvig er et uudnyttet potentiale af unge mennesker.
  • Målgruppen er unge mindretalsdanskere i alderen 17½-25 år uden ungdomsuddannelse, som har svært ved at bevare et forhold til dansk sprog og kultur og hermed udnytte gevinsten ved at være tosprogede.
  • Højskoleopholdet skal kvalificere de unge til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Det skal ske ved at

-         at styrke deres danske sprogkundskaber


-         give dem selvtillid til at søge job og/eller påbegynde uddannelse


-         tilbyde brobygningsforløb, der indbefatter virksomhedspraktik og ophold på erhvervsskoler.  • Undervisningsministeriet har støttet Grænseforeningen med 630.000 kr. til at realisere projektet.

 


Yderligere oplysninger ved henvendelse til


 


Knud-Erik Therkelsen
Grænseforeningen
tlf. 20 23 19 84