A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Hansen, Johanne, 1890-1981, husholdningsskoleforstander og modstandskvinde

Johanne Hansen stammede fra en fynsk familie præget af højskoletraditioner og interesse for Sønderjylland. Hun blev uddannet på Ankerhus Seminarium og ønskede efter 1920 at være med i genforeningsarbejdet i Sønderjylland. I 1927 købte hun Als Husholdningsskole i Vollerup, som hun drev i 43 år, fra 1930 sammen med Abildgården, et af Danmarks første vandrerhjem. Hun var stærkt engageret i samfundsforhold, var medstifter af partiet Dansk Samling og deltog fra et tidligt tidspunkt i modstandsarbejde. Blev i 1944 arresteret af Gestapo og blev deporteret til kz-lejren Ravensbrück. Efter krigen fortsatte hun skolearbejdet og var en aktiv foredragsholder og debattør.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.