A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Kategori HISTORIE EFTER 1920

Hvad hed den første kvindelige ministerpræsident i Slesvig-Holsten?

Hvad hed den slesvig-holstenske ministerpræsident, som i 1987 begik selvmord? 

Blev København-Bonn erklæringerne underskrevet i 1920, 1955 eller 1972? 

Hvilken sportsbegivenhed markerede 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005? 
Svar: Håndboldkamp mellem Danmark og Tyskland.

Blev 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005 markeret i Sønderborg eller Tønder? 

Hvilken dansk statsminister undertegnede København- erklæringen i 1955

Hvilken tysk forbundskansler undertegnede Bonn-erklæringen i 1955? 

Var der ca. 30, 40 eller 50 tyske skoler i Nordslesvig, da de fik eksamensret i 1955? 

Hvem sagde i 1999: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!"

Hvor mange mandater fik SSW ved landdagsvalget i 2005

Opnåede SSW ved landdagsvalget 2005 ca. 12.400, 23.500 eller 51.900 stemmer? 

Hvad kaldes den politiske skandale efter landdagsvalget i 1987 i Slesvig-Holsten?

Fandt den såkaldte Barschel-affære sted i 1945, 1987 eller 2005? 

I 1988 valgtes en socialdemokrat til regeringschef i Slesvig-Holsten. Hvad hed han

Var det i 1952, 1972 eller 2000, at der var sejlbåds-olympiade i Kiel? 
Svar: I 1972.

Var der i 2005 ca. 2,5 mio., 4 mio. eller 5 mio. indbyggere i delstaten Slesvig-Holsten?   

Hvornår blev grænsen til det daværende DDR åbnet? 
Svar: I 1989.

I hvilken by i Slesvig-Holsten blev den tyske forbundskansler Willy Brandt født? 
Svar: I Lübeck

Hvad hedder Slesvig-Holstens hovedstad

I hvilken større by i Sydslesvig tilhører mere end 20% det danske mindretal

Hvilke partier i Landdagen i Kiel dannede regering efter valget 2005

Er SSW i 2005 det største parti i Slesvig-Holsten beregnet efter medlemstal? 

Fejrede SSW i 1998 50-års, 70-års eller 100-års jubilæum? 

Hvornår blev grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland ophævet

Fejrede Flensborg by i 1984 500-års, 700-års eller 900-års jubilæum? 

Deltog SSW sidst i et forbundsdagsvalg i 1955, 1961 eller 1991? 

Hvad kaldes forbindelsen over Fehmarn Bælt mellem Rødby og Puttgarden? 
Svar: Fugleflugtslinien.

Fejrede Flensborg Avis i 1969 sit 50-års, 100-års eller 150-års jubilæum? 

Hvilken sydslesvigsk by var til 1990 Tysklands største "garnisonsby" med 20.000 soldater? 

I hvilken sydslesvigsk by ligger landsdelens eneste universitet? I Flensborg.

Blev de gamle sønderjyske amter sammenlagt til Sønderjyllands Amt i 1956, 1970 eller 1980?

Hvor lå amtsgården i Sønderjyllands Amt 1970-2006?

Hvad hed den danske repræsentant i Landdagen i Kiel under Barschel-affæren 1987?

Hvad hedder det satiriske sønderjyske julehæfte, som begyndte at udkomme i 1945?

Nævn en af de tre sønderjyske amtsborgmestre 1970-2006.

Hvad hedder den sønderjyske fodboldklub, som i 2005 rykkede op i Superligaen?
Svar: SønderjyskE.

I hvilken sønderjysk flække ligger slottet Schackenborg?

I hvilken sønderjysk kommune har det tyske mindretal en efterskole?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Sønderjyllands Amtsråd?

Hvor ligger kontoret for det dansk-tyske regionssamarbejde?
Svar: Padborg.

Hvad kaldes det slesvig-holstenske delstatsparlament i Kiel?

Blev det danske mindretalsparti valgt til Landdagen i Kiel ved valget i 2005?

Hvad hedder den grænseovergang, hvor grænsen går midt i gaden?

Hvad hedder det amt (Kreis), som ligger på Sydslesvigs vestkyst?
Svar: Nordfrisland (Kreis Nordfriesland).

Hvor lå det sønderjyske seminarium, som blev nedlagt efter at have fungeret i 200 år?
Svar: I Tønder.

Ligger Højskolen Østersøen i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev?

I hvilken by ligger Sønderjyllands første universitet?
Svar: I Sønderborg.

Hvor ligger den danske ungdomsskole i Sydslesvig?

Hvad hed den lejr i Sønderjylland, hvor både skyldige og uskyldige i landsforræderi blev anbragt i 1945?

Hvad sagde den danske regering til de allieredes tilbud om en grænseflytning i 1945?

I hvilken sydslesvigsk by blev den dansksindede I.C. Møller borgmester i 1945?

Hvem mindes man i Kruså for de "Hvide busser", der i 1945 bragte danske KZ-fanger hjem?

Var der ca. 15.000, 20.000 eller 30.000 elever i de 90 danske skoler i Sydslesvig i 1949? Svar: Ca. 15.000.

Var de 15.000 elever i danske skoler i Sydslesvig i 1949 spredt på 30, 60 eller 90 skoler? Svar: 90 skoler.

Hvad hedder det parti, som det danske mindretal oprettede i 1948?

Efter 1945 genoprettede det tyske mindretal i Nordslesvig sit eget parti. Hvad hedder det?

Hvad hedder den paraplyorganisation, som det tyske mindretal oprettede i 1945?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Folketinget efter 1945?

Modtog Sydslesvig i 1945 ca. 50.000, ca. 200.000 eller ca. 350.000 flygtninge?
Svar: Ca. 350.000.

Fik det danske mindretal et mandat ved det første valg til forbundsdagen i Bonn i 1949? Svar: Ja.

Hvad hed den første tyske erklæring efter 1945, som gav det danske mindretal rettigheder?

Hvad hed den danske statsminister, som efter 1945 ønskede Sydslesvig tilbage til Danmark?

Markeres årsdagen for Genforeningen den 15. juni, den 2. april eller den 29. februar?

Hvad hed den del af det danske toldvæsen, som frem til 1969 tog sig af grænsebevogtningen?
Svar: Grænsegendarmeriet / Toldgrænsekorpset.

Var Slesvig-Holsten i den britiske, amerikanske eller russiske besættelseszone efter 1945?
Svar: I den britiske zone.

Hvad hed det tyske mindretals nyoprettede parti i 1920, som krævede revision af grænsen?

Var det amerikanske, russiske eller britiske tropper, som i 1945 først nåede Slesvig-Holsten?
Svar: Britiske (under kommando af Montgomery).

Fik det tyske mindretals parti 11, 16 eller 21% ved folketingsvalget i 1939 i Nordslesvig? 16% (15,9%).

Nævn en af de tre højskoler, som blev oprettet i Sønderjylland umiddelbart efter Genforeningen.

Hvad hedder det mødested i Nordslesvig, hvor der indtil 1920 stod en stor statue af Bismarck?

Hvad hed den fælles ungdomsorganisation, som blev oprettet i 1933 imod nazismen?

Hvad hed den ungdomsorganisation, som alle tyske drenge i 1933-45 skulle være medlem af?
Svar:
Hitler-Jugend.

Var det i 1937 eller 1945, at Tønder fik sin første danske borgmester efter genforeningen?

Hvilken dato blev Danmark besat af Nazi-Tyskland?

Gik der 55, 297 eller 697 elever på de 9 danske skoler i Sydslesvig i 1940?

Den 9. april 1940 blev der kæmpet i Sønderjylland. Hvor mange danske blev dræbt?

Fandtes der i slutningen af 2. Verdenskrig 3, 8 eller 13 danske skoler i Sydslesvig?

Hvad var elevtallet på de 8 danske skoler i Sydslesvig i slutningen af 2. Verdenskrig?

Faldt der flest danske statsborgere på allieret eller på tysk side under 2. Verdenskrig?
Svar:
På tysk side.

Hvor mange tysksindede sønderjyder deltog under besættelsen som frivillige i den tyske hær?
Svar: Ca. 2.000.

Faldt ca. 100, 500 eller 700 fra det tyske mindretal på tysk side under 2. verdenskrig? Svar: Ca. 700.

Hvad hed lederen af det tyske mindretals naziparti NSDAPN i årene 1935 – 1945?

Faldt der 0, 14 eller 115 danske soldater i Sønderjylland den 9. april 1940

Hvad hed den fangelejr, som i 1944 blev oprettet til internering af danske modstandsfolk?

Hvad hed den storadmiral, der efter Hitlers død flyttede den tyske regering til Flensborg?

Lederen af de danske nazister var læge og boede i Bovrup i Sønderjylland. Hvad hed han?

Hvilken dato i 1945 kapitulerede Nazi-Tyskland i Danmark?

Hvad hed statsministeren, som i 1920 sagde: "I skal ikke blive glemt!"?

Hvilken type sabotage havde størst betydning i Sønderjylland under besættelsen?
Svar: Jernbanesabotage.

Hvad hed grænsegendarmeriets chef, som i 1944 kæmpede alene mod tyskerne og blev dræbt?

Hvilket år blev de danske grænsegendarmer arresteret af den tyske besættelsesmagt?
Svar: I 1944 (19. sept. 1944).

Hvor omkom mange af de grænsegendarmer, som blev internerede den 19.-20. september 1944?
Svar: I koncentrationslejren Neuengamme.

Hvor ligger det største danske forsamlingshus i Sønderjylland?

Nævn et af de fire vandløb som dele af den dansk-tyske grænse følger?
Svar: Kruså, Skelbæk, Sønderå og Vidå.

Blev Uffe-skolen i Tønning oprettet i 1920, 1935 eller 1947?

Hvad hed den socialdemokrat, Stauning i 1920 sendte til Sønderjylland for at organisere?

I 1920 havde man både danske og tyske gadeskilte i Tønder. Hvornår blev de tyske fjernet?

Hvad hedder den virksomhed, Mads Clausen i 1933 startede i to loftsværelser?

Hvad hedder det luftfartsselskab, Ingolf Nielsen oprettede i 1950 i Sønderborg på Als?
Svar: Cimber Air.

Nævn en af de tre sønderjyske byer, hvor der efter 1920 blev bygget Genforeningskirker.