A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Kategori KULTUR OG FRITID

Nævn en af de byer, som danske teatre optræder i, når de kommer til Sydslesvig?
Svar:  Husum, Slesvig, Flensborg.

Opføres der ca. 2, 4 eller 15 store danske teaterforestillinger årligt i Sydslesvig?
Svar: Ca. 15.

Hvilket dansk symfoniorkester samarbejder Sydslesvigsk Forening med?
Svar: Sønderjyllands Symfoniorkester.

I hvilken bygning gennemføres de fem årlige danske symfonikoncerter i Flensborg?
Svar: Det Tyske Hus. (Deutsches Haus).

Spilles der årligt ca. 10, 15 eller 40 teaterforestillinger på danske skoler i Sydslesvig?
Svar: Ca. 40.

Hvad hedder det ældste danske gymnasium i Sydslesvig?

Hvilken eksamen kan man fortsat bestå på sydslesvigske skoler? 
Svar: Realeksamen.

Var der i 2005 12, 49 eller 112 danske skoler i Sydslesvig?

Fandtes der i 2005 17, 57 eller 119 danske børnehaver i Sydslesvig?

Hvilken forfatter er den danske skole i Kappel opkaldt efter?
Svar: Kaj Munk.

Findes der i 2005 7, 14 eller 21 danske skoler i Flensborg?

Hvad hedder den eneste danske højskole i Sydslesvig

Hvilket dansk fond har betalt bygningen af Ladelund Ungdomsskole? 

I Risum Skole undervises udover dansk, tysk og engelsk i et fjerde sprog. Hvilket?
Svar: Frisisk.

Er der i 2005 ca. 700, ca. 1.700 eller ca. 5.700 elever på danske skoler i Sydslesvig?

Hvad betyder forkortelsen SdU?

Hvilken stor dansk idrætsorganisation er Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger medlem af?
Svar: DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

I hvilken idrætsgren spillede en klub i Husum i 2005 i 1. division i Danmark?
Svar: Cricket.

På hvilken dialekt optræder den danske teatergruppe "Æ Amatøer" fra Læk? Sønderjysk.

Hvad hedder det hus i Flensborg, hvor en dansk amatørteatergruppe har eget spillested?

Hvad hedder den danske avis, der udgives i Sydslesvig?

I Flensborg Avis findes avissider på et andet sprog end dansk. Hvilket?

Nævn en af de to hovedaktiviteter, som foregår på Mikkelberg?

Hvilken funktion havde hovedbygningen i Kunst- og Cricketcenter Mikkelberg tidligere?

Hvad kaldes gruppen af amatører, som spiller dansk teater i Flensborg? 

Hvad hedder den danske sejlklub i Flensborg?
Svar: Flensborg Yachtklub.

Hvilket flag fører robåde fra Flensborg Roklub, når de tager på tur?
Svar: Dansk splitflag.

Hvor i Sydslesvig ligger Nordisk Informationskontor?
Svar: I Flensborg.

Hvad hedder den tyske radiostation, som dagligt sender et par minutters nyheder på dansk?
Svar: RSH, Radio Schleswig-Holstein.

Nævn to af de fire nationale mindretal i Tyskland.

Hvad hedder det danske amatørkor i Flensborg, som øver hver torsdag?
Svar: Torsdagskoret.

Hvad hedder Grænseforeningens medlemsblad?

Hvem udgiver Sydslesvigsk Årbog?

Hvad hedder det kollegium i København, hvor mange sydslesvigske studerende bor?

Hvad hedder kirken på gågaden i Flensborg, hvor der afholdes gudstjenester på dansk?

Hvad hedder den kirke i Flensborg, som er opkaldt efter "Nordens apostel"?

Ved havnen i Tønning ligger et dansk lejrskolested. Hvad hedder det?

Hvad hedder mødestedet for dansksindede i Husum?

Hvad hedder Dansk Spejderkorps’ spejderlejr ved Trenen, som anvendes til lejrskole?

Ved hvilken by i Sydslesvig ligger SdU’s lejrskole- og kursuscenter Christanslyst?

Hvad hedder det største undervisningfag under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig?
Svar: Dansk.

Nævn en af de to byer, hvor Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har egen filial?

Hvordan betjener Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig lånerne uden for de store byer?

På det danske bibliotek i Husum serveres hver torsdag hjemmebag. Hvem bager kagerne?
Svar: Bibliotekarens kone.

Hvad kaldes forskningsafdelingen på Dansk Centralbibliotek? Studieafdelingen.

Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af en dansk kirkelig organisation. Hvad hedder den?

Er 27, 36 eller 41 menigheder i 2005 tilsluttet Dansk Kirke i Sydslesvig?

Hvem står for det omfattende danske sundhedsarbejde i Sydslesvig?

Hvem udgiver det skoleskema, som danske skoleelever modtager den første skoledag? Svar: Sprogforeningen i Sydslesvig.

Hvilket motto har Sydslesvigsk Selvhjælp, der støtter projekter, som ellers ikke bliver tilgodeset?
Svar: "At hælde penge ud af vinduet!"

Støttes det danske mindretal i Sydslesvig i 2005 med ca. 12, ca. 50 eller ca. 400 mio. kr.?

Hvad hedder organisationen, som støtter dansk sprog og kultur i grænselandet?

Hvor mange løver er der i det sydslesvigske flag?
Svar: To.

Har Sydslesvigsk Forening i 2005 ca. 13.000, ca. 16.000 eller ca. 50.000 medlemmer?

Hvad kaldes regeringens rådgivende udvalg for danske kulturelle anliggender i Sydslesvig?

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger er medlem af JEV. Hvad står JEV for?

Hvad var Sydslesvigsk Forenings gave til Slesvig i anledning af byens 1000-års jubilæum? 
Svar: En festforestilling med Den Kgl. Ballet.

Der findes kun én dansk ungdomsskole i Sydslesvig. Hvad hedder den?

DGI afholdt i 1928 landsstævne i Sønderjylland. Var det i Dybbøl, Haderslev eller Tinglev? Svar: Dybbøl.

Blev fællesorganisationen "Det unge Grænseværn" oprettet i 1921, 1933 eller 1939? 

Blev DGI Sønderjylland oprettet i 1920, 1933 eller 1947?
Svar: I 1933.

Blev Idrætshøjskolen i Sønderborg oprettet i 1920’erne, 1950’erne eller i 1990’erne?
Svar: I 1950’erne (1952).

I hvilken by har Sønderjyllands Symfoniorkester hjemsted?

Er der i 2005 35, 48 eller 77 lokalhistoriske foreninger og arkiver i Sønderjylland?
Svar: 77.

I hvilken by ligger det tyske mindretals efterskole "Deutsche Nachschule Tingleff"? 

Hvad hedder forsamlingshuset i Aabenraa, som bl.a. huser Sprogforeningens sekretariat?

Hvad hedder museet ved Skærbæk, som beskæftiger sig med oldtiden?
Svar: Hjemsted Oldtidspark.

Hvad hedder det arrangement, som hvert år i den sidste weekend i august afholdes i Tønder?

På halvøen Broagerland ligger museet Cathrinesminde. Hvilket slags museum er det?

I hvilken sønderjysk by ligger Brødremenighedens Museum

Ligger Sønderjyllands Kunstmuseum i Haderslev, Tønder eller Sønderborg?
Svar: Tønder.

Ligger Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg, Tønder eller Tinglev? I

Hvem har skrevet sangen "Det er så køhnt, det er så dejle"? 

Hvilken sønderjysk digter har skrevet sangen "Du kom med alt det der var dig"?
Svar: Jens Rosendal.

Hvem skrev "For en fremmed barskt og fattigt"?

Hvad hedder den danmarkssang, som i 1990 vandt Grænseforeningens førstepris? 

I hvilken anledning holder mange foreninger i Sønderjylland møde den 10. februar? Folkeafstemningen i Zone 1 i 1920.

Hvad hedder paraplyorganisationen for det tyske mindretal i Sønderjylland?

Hvad hedder det tyske mindretals ungdomsorganisation i Sønderjylland?
Svar: Deutscher Jugendverband.

Hvad hedder samlingsstedet for det tyske mindretal i Sønderjylland? Knivsbjerg.

Nævn en af de to domkirkebyer, hvis bispesæder dækker Sønderjylland?
Svar: Ribe og Haderslev.

Hvor har Frederik 9.'s klokkespil med sine 49 klokker hjemme?
Svar: Løgumkloster.

Blev den første skytteforening i det danske rige oprettet ca. år 1700 eller ca. år 1800?
Svar: Ca. år 1700 (1693) i Tønder.

Hvem skrev kærlighedsromanen "Tine", som foregår på Als samtidig med slaget på Dybbøl?
Svar: Herman Bang.

Hvad hed den sønderjyske maler, som blev født i Blåkrog og blev rektor for Kunstakademiet?

Hedder SdU's kursusejendom ved Sdr. Brarup Christianslyst, Vilvorde eller Sandbjerg Slot?

Hvad hedder den sønderjyske frimenighed, hvor digteren Sten Kaalø fungerer som præst?

Hvad hedder forstaden til Flensborg, som har et kvarter magen til Christian 4.'s Nyboder?

Er det folkekirken eller kommunen som foretager fødselsregistrering i Sønderjylland?
Svar:  Kommunen.

Hvad hedder den danske radiostation, som dækker Sydslesvig?
Svar: Radio Syd.

Hvad kaldes oplevelsesparken, som Danfoss har oprettet på Nordals? Danfoss Universe.

Formidlede Sydslesvigske Børns Ferierejser i 2005 ca. 50, 90 eller 500 ophold i Danmark?

Hedder den tyske forfatter med tilknytning til Husum Theodor Storm eller Günther Grass?

Blev Nørreport i Flensborg bygget under Christian 4., Harald Blåtand eller Frederik 9.?

Er Brüggemann-alteret i Slesvig Domkirke udført i sandsten, egetræ eller ibenholt?

Hvad hedder det statslige jernbaneselskab i forbundsrepublikken Tyskland? 
Svar: Deutsche Bahn (DB).

Hvad hed den første danske regent, som besøgte Sydslesvig efter 1920?

Hvad hedder den håndboldklub i Flensborg, som også kaldes "danskerklubben"?
Svar: Flensborg Handewitt.

Hvor mange mennesker anslår man tilhører det danske mindretal i Sydslesvig?