A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Lassen, Henrik, Strukstrup, 1839-1934, sydslesvigsk landmand

Henrik Lassen var landmand i landsbyen Strukstrup på Angel med en fortid som elev på Rødding Højskole.

Han blev fængslet straks ved 1. Verdenskrigs udbrud. I 1920 blev han utrolig skuffet over, at der ikke blev gennemført en afstemning i 3. zone. Henrik Lassen var afholdt og repsekteret - også i tyske kredse. I en årrække var han medlem af Slesvig amtsråd. Henrik Lassen var far til Peter Lassen, Strukstrup.

Han er portrætteret af Harald Slott-Møller. Billedet hænger i klubværelset på Flensborghus.