A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Med Gud! For Konge og Fædreland!

Dansk slagord fra 1848 formuleret af Frederik 7. i en henvendelse til soldaterne, der drog afsted til fronten. På den slesvig-holstenske side i Treårskrigen var det tilsvarende slagord eller motto: Für Freiheit und Einheit!

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Axel Johnsen (red.): 1848-1850 Med Gud! For Konge og Fødeland! Für Freiheit und Einheit! 1998.