A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Olson, Hermann, 1893-1958, landdagsmand for SSW

Hermann Olson var sammen med Samuel Münchow den førende repræsentant for den dansksindede arbejderklasse i Flensborg. I 1946 var han med til at oprette det dansksindede "Sozialdemokratische Partei Flensburg" (SPF), i hvis byrådsgruppe han sad frem til 1954. Derefter gik han over i SSW's gruppe.

Fra 1947 til 1954 var han landdagsmand for SSF-SSW, hvorefter han til sin død var sekretær for kontaktudvalget hos forbundsregeringen for det danske mindretals anliggender.