A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Pers Awten

Betegnelse for aftenen 21. februar, dagen før Sct. Peters dag 22. februar. Antageligt holdt man oprindeligt ting på denne dag, traditionen er dog usikker, men fra 1600-tallet blev det denne aften, hvor søfolk på Vadehavsøerne og langs Vadehavskysten tog afsked med familie og venner, inden de tog af sted på hvalfangst i Nordatlanten. Man fejrede aftenen med bål (fri.: Biikebrennen), grønlangkål og kaffepunser. Skikken er bevaret eller genoptaget flere steder, bl.a. på Rømø, ved Emmerlev Klev og på Nordstrand i Sydslesvig.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Inge Adriansen: Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig. 1990.