A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Pressemeddelelse 011205

A.P. Møller donerer 6.5 mio. kr. til Arveprins Knuds Kollegium

  

Kollegiet – som i dag har plads til 15 studerende fra det danske mindretal - trænger til en gennemgribende renovering.

Derfor følger A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal nu den store gave på et nyt gymnasium i Slesvig op med endnu en flot gave til det danske mindretal.

- Det er forventningen, at det nye gymnasium i Slesvig vil hæve gymnasiefrekvensen blandt unge sydslesvigere, og at behovet for kollegiepladser i København derfor vil stige, udtaler formanden for kollegiets bestyrelse, rådmand Anders Kaare.

Han fortsætter:

- Kollegiet trænger til en gennemgribende renovering. Med denne donation kan vi både forbedre kvaliteten på kollegiet og øge antallet af værelser.

Arveprins Knuds Kollegium blev etableret i 1953 i en stor herskabsvilla på Jacobys Allé på Frederiksberg. Midlerne kom dengang fra Arveprins Knuds Sydslesvigske Studie- og Hjælpefond.

Efter i over 50 år at have fungeret som sydslesvigske studerendes ”højborg” i København, er tiden nu kommet til en grundig og nødvendig renovering:

- Ja, nu skal det være, siger Anders Kaare Frederiksen:

- Taget skal udskiftes, der skal indlægges nyt varmesystem og de brandtekniske forhold skal forbedres, for at nævne de vigtigste forbedringer.

 

Yderligere tre værelser

 

Seksmandsudvalgets byggesagkyndige, arkitekt Jørgen Toft Jessen, har udarbejdet et skitseforslag, som også omfatter en total ombygning af kollegiets 2. sal og indretning af yderligere tre værelser.

- Nu går vi i gang med detailprojektering og en tidsplan for ombygningen. Vi skal genhuse kollegianerne i de tre-fire måneder ombygningen tager, så det skal planlægges grundigt, pointerer Anders Kaare Frederiksen.

Ombygningen forventes gennemført i løbet af efteråret

Samtidig med den gode nyhed fra A.P. Møller-fonden har Grænseforeningens forretningsudvalg accepteret, at Grænseforeningens hovedkontor overtager bogholderi og regnskabsføring for kollegiet. Der er i forvejen en tæt kontakt med kollegiet gennem generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, som gennem det sidste år har været efor for kollegiet.

Han forventer, at de unge på kollegiet i fremtiden kan blive en værdifuld ressource for Grænseforeningen i bestræbelsen på at få flere unge til at interessere sig for grænselandet og det danske mindretal i Sydslesvig:

- De er allerede ambassadører for det danske mindretal blandt andre unge studerende i København – og kunne også blive det for Grænseforeningen.