A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Remonstrantkirken Frederiksstad

Denne kirke med det dominerende vesttårn og høje løgspir på hjørnet af Prinzess-Strasse/Kirchenstrasse var byens ældste kirkebygning, opført i 1624, men den led stærkt under bombardementet af byen i 1850. Kirken blev genopbygget i 1852-54 af F. Holm efter tegninger af pastor Mensinga. Som hos mennonitterne er kirkerummet meget enkelt og uden nogen form for distraherende og prangende udsmykning.


Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.