A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Region Midtjylland

Christian Staugaard Nielsen
Allingåbro

Født 2. april 1950 i Allingåbro. Student fra Randers Statsskole 1968. Cand.jur. fra Århus Universitet 1974. Siden 1984 selvstændig advokat i Allingåbro. Gift og har 3 børn samt 3 børnebørn.
 
Jeg har altid interesseret mig for historie og har i min barndom læst mange bøger om de Slesvigske krige. Da den lokale afdeling af Grænseforeningen efter en dvaleperiode på ca.10 år forsøgtes genoplivet i 1986, var det derfor let at overtale mig til at indgå i bestyrelsen, hvor jeg blev formand. Året efter blev jeg næstformand i Randers-kredsen, og i 1990 blev jeg formand og kredsens repræsentant i hovedstyrelsen.

I 1988 blev jeg medlem af organisationsudvalget, hvor jeg sad indtil dets opløsning i 2002.

I 2003 blev jeg medlem af Forretningsudvalget. I den forbindelse har jeg været med til at træffe de beslutninger, som har medført de seneste års ændring af foreningens fokus fra pengeindsamlende til oplysende.

Samme år blev jeg udpeget til at være et af Grænseforeningens 2 medlemmer af bestyrelserne for Centralbiblioteket i Flensborg og Studieafdelingen.

Jeg opstiller til den nye bestyrelse, fordi jeg mener, at jeg også under den nye struktur, vil kunne bidrage til arbejdet for vor fælles sag, som rummes i vor formålsparagraf.

I den forbindelse kan jeg henvise til næsten 25 års erfaring i organisationsarbejdet, hvor jeg hele tiden som lokalforeningsformand har nær kontakt til foreningens græsrødder.