A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Region Hovedstaden

Per Mølholm
Humlebæk

Jeg er 71 år, gift på 47. år med 4 børn og 4 børnebørn, pensioneret som divisionschef efter 44 år i samme virksomhed, en af Danmarks største. Siden jeg som 11-årig i 1950 for første gang stiftede bekendtskab med Sydslesvig og det danske mindretal, har emnet altid været en grundlæggende del af mit livsindhold. Jeg har derfor i utallige år været medlem af Grænseforeningen, og i de sidste ca. 15 år har jeg deltaget aktivt i bestyrelsen for Helsingør og som formand i ca. 12 år. I 11 år har jeg stået for og planlagt vor årlige studietur til Sydslesvig og Sønderjylland. Det sidste år har jeg desuden virket som kredsformand for Frederiksborg Amt og samtidig virket som kredsens repræsentant i Hovedstyrelsen. Mit engagement er funderet i nødvendigheden af at støtte det danske mindretal syd for grænsen, hvilket bl.a. udmønter sig i en mangeårig deltagelse i årsmøderne i Sydslesvig, herunder uafbrudt siden 1997.

For mig er den åndelige og økonomiske støtte til det danske mindretal i Sydslesvig – og i nævnte rækkefølge – af helt afgørende betydning. Nye toner i foreningen om mindretals generelle betydning og forsøget på at koble respekt for integration af indvandrere til foreningens virke kan nok virke sympatiske, men er for mig ikke væsentlige i mit virke for Grænseforeningen. For mig er støtten af det danske mindretal i Sydslesvig som brohoved for dansk ånd og kultur den væsentlige og helt afgørende faktor.