A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Sydslesvigske årsmøder

Afslutning

Danebrogs opstigning er en fast tradition ved årsmødernes afslutning

De sydslesvigske Årsmøder er de danske sydslesvigeres festweekend. 

Ved ca. 40 aftenmøder rundt omkring i landsdelen fredag og lørdag og tre friluftsmøder om søndagen i Flensborg, Slesvig samt et sted på vestkysten (som regel på skift mellem Husum og Tønning), samles ca. 20.000 dansksindede sydslesvigere til underholdning, fællesang, alvorstale og hygge sammen med gode venner nordfra. Igennem årsmøderne udtrykker de danske sydslesvigere deres sammenhold og samhørighed med det danske folk.

Folketingsmedlemmer, organisationsfolk, distrikternes venskabsforbindelser kommer strømmende til Sydslesvig den weekend. Og masser af FDF-orkestre fra hele Danmark bruger deres friweekend på at sætte lyd på sydslesvigernes festdage.

Sydslesvigske børn og unge tager forældre, bedsteforældre, venner og kammerater med til årsmøderne, når de farve- og idérigt viser deres musikalske og gymnastiske kunnen på de store græsarealer i centrum for friluftsmøderne.

Ministre og folketingsformænd - danske som tyske - kommer gerne til årsmøderne. I 2008 ventes repræsentanter for det tyske mindretal i Danmark at deltage i det store friluftsmøde i Flensborg.

Historiske var statsminister Poul Nyrup Rasmussens ord på friluftsmødepladsen i Flensborg i 1999: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!" i forlængelse af statsminister Niels Neegaards ord fra 1920: "De skal ikke blive glemt!". Statsminister Anders Fogh Rasmussen gav på årsmøderne 2002 sin fulde opbakning til statsministerordene fra 1999. Det giver sikkerhed og styrke i det danske mindretals daglige arbejde.

De sydslesvigske Årsmøder tilrettelægges af Sydslesvigsk Forening (SSF), som har nedsat et fast "årsmødeudvalg". Udvalgets formand er for tiden

Gitte Hougaard-Werner
tlf. 0049 43 54 99 64 61
e-post: werner16@ofir.dk

Årsmøderne 2014: 23. til 25. maj
Årsmøderne 2015: 19.-21. juni
Årsmøderne 2016: 10.-12. juni
Årsmøderne 2017: 9.-11. juni