A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Superintendent

En højtstående gejstlig, der fører tilsyn med præster og skoler for landsherren. Efter Slesvigs deling i 1544 kunne bispeembedet i Slesvig ikke opretholdes, og fyrstebiskopper (verdslige biskopper) fik ledelsen. Det gejstlige tilsyn blev i den gottorpske del ført af en superintendent eller generalprovst. I 1636 fik såvel den kongelige som den gottorpske del generalsuperintendenter med opgaven at ordinere og visitere. Fra 1700-tallet fik (general)superintendenten igen titlen biskop.

Af Günter Weitling i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.