A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Sønderjysk Forening

Forening stiftet i 1879 af udvandrede sønderjyder, men den fik hurtigt medlemsskaren udvidet til andre med interesse for at støtte og især oplyse om den danske folkegruppe i Nordslesvig.


Foreningen oplevede i 1887 en krise og delte sig i en ren selskabelig Sønderjysk Forening og i Sønderjysk Centralforening, som blev et af udgangspunkterne for de mange sønderjyske foreninger, der i disse år blev oprettet ud over hele Danmark. Splittelsen skyldtes den spændte indenrigspolitiske situation i provisorieårene (1885-1894), da Estrup trodsede Folketinget og befæstede København for midler, der ikke var givet bevilling til.