A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Sankt Jørgen og Mørvig Danske Kirke, Flensborg

Menigheden er hjemmehørende i det østlige Flensborg og holdt sin første gudstjeneste i den tyske St. Jürgen Kirche den 21. april 1946. 

Kirken blev bygget på initiativ af menigheden, som forhandlede med Dansk Kirke i Udlandet (DKU), hvorefter der startede en indsamling. Midlerne kom dels fra Danmark, dels fra indsamlinger i menigheden og i SSF´s 18. og 19. distrikt. De danske midler blev bl.a. indsamlet hos københavnske virksomheder og foreninger. A.P. Møller og Brdr. Brovsts legat medvirkede også, og der blev iværksat indsamlinger via danske blade og i DKU-kredse.

Sct. Jørgen danske Kirke blev indviet i 1952. Kirkerummet har ca. 50 siddepladser.

Adresse:
Adelbyer Kirchenweg 34
D-24943 Flensborg
tlf. 0049 461 25299

Præst: Finn Egeris Petersen

Kirken hjemmeside