A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Sydslesvigsk Kultursamfund

Selvejende institution, der i perioden 1950 til 2016 med tilskud fra den danske stat formidlede legater og lån til unge sydslesvigeres studieophold ved højere læreanstalter i både Danmark og udlandet..

Initiativtager til Kultursamfundet var dr.phil. Lis Jacobsen, der var datter af den navnkundige Marcus Rubin. Hun var bl.a. administrator for Sprog- og Litteraturselskabet og redaktør for Ordbog over det danske sprog, men havde også en levende interesse for det danske mindretal i Sydslesvig, især skabt af formanden for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 Lars Hansen-Larsen. Senere blev forbindelsen til mindretallet fastholdt gennem Lorenz Rerup, der som studerende boede hos Lis Jacobsen, mens han skrev sin store bog om Marcus Rubin.