A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Tidevand

Betegnelse for havets regelmæssigt stigende og faldende vandstand med intervaller på ca. 12,5 timer. Ebbe og flod er betegnelserne for de dele af tidevandsbevægelsen, hvor vandstanden er hhv. faldende/ lavest eller stigende/højest. Ændringerne skyldes solens og månens tiltrækning. Ved ny- og fuldmåne virker deres tiltrækning sammen og giver springflod, dvs. højest muligt højvande. Ved halvmåne opstår der nipflod, lavest muligt højvande, fordi solens og månens tiltrækningskraft modvirker hinanden. Forskellen mellem høj- og lavvande er forskellig fra sted til sted. Ved Rømø er forskellen 1,8 m.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Erik Buch i: Den Store Danske Encyklopædi, bind 19.