A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Zeitfreiwillige

Hjemmetysk bevæbnet og uniformeret korps, der fungerede fra januar 1943 til april 1945. Korpset havde ca. 1.600 medlemmer og var en slags hjemmeværn, der skulle bistå regulære tyske tropper i tilfælde af en allieret invasion i Sønderjylland. Det blev også i enkelte tilfælde under uroligheder sat ind mod danske medborgere. Den tyske værnemagt forestod uddannelse af korpset, som blev oprettet på foranledning af ledelsen i det tyske mindretal i et forsøg på at reducere de rigstyske krav om frontsoldater fra mindretallet.

Af Henrik Skov Kristensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945. 2003.