A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Diele

Sønderjysk ord for forstue i et hus eller en gård. I det nedertyske halhus var dielen et stort centralrum, der rummede en midterlo med stalde langs siderne og ildsted bagest.

I vestslesvigske huse og gårde går dielen ofte tværs gennem huset, således at man kan gå direkte fra indgangsdøren til gårdspladsen. I byhuse var dielen det sted, hvor mændene samledes omkring handel og aftaler. Fra dielen var der en dør til æ dørns, ofte også til køkkenet.

Af Inge Lauridsen Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.