A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Frederik 8., 1843-1912, dansk konge

Dansk konge fra 1906 til 1912, søn af Christian den 9.. Blev i 1869 gift med Louise af Sverige. Han var politisk interesseret og støttede gennemførelsen af systemskiftet i 1901. Arbejdede for en styrkelse af forsvaret, men var utilfreds med forsvarsforliget i 1909.


Frederik 8.'s valgsprog var "Herren være min hjælper."