A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Fjolde kirke

Byen Fjolde, som engang var kendt for sit nu forsvundne danske fjoldemål, har en senromansk kampestenskirke, hvis figur af Guds Moder med Barnet i katolsk tid gjorde den til et søgt valfartssted. Tidligere fandtes her også en tilsvarende, men prægtigere udført gotisk Guds Moder, som nu kan beses på bymuseet i Flensborg.

Grænseforeningens Årbog 2001. Henning Dehn-Nielsen.